Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

SVT ligger vidöppet för politisk styrning

Public service ska stå för balans och opartiskhet, vara en garant för saklighet i konspirationsteoriernas tid. Därför måste vi värna om dess oberoende, skriver Olle Wästberg.
Foto: TOMMY PEDERSEN
Olle Wästberg är ledamot av statliga public service-kommittén.
Foto: LEIF R JANSSON/TT
Jaroslaw Kaczynskis Lag och rättvisa tog makten i Polen 2015. Sedan dess har regeringen tagit över styrningen av public service.
Foto: CZAREK SOKOLOWSKI/TT

Högerpopulistiska Lag och rättvisa vann valet i Polen 2015. Den nya regeringen tog över styrningen av public service. Skulle något liknande kunna ske i Sverige? Skulle en ny regering kunna skaffa sig kontroll över SVT, SR och UR?

Svaret är ja. Svensk public service ligger vidöppet för politisk styrning, skriver Olle Wästberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Man kan ha invändningar mot inslag i public-service-företagens utbud. Men public service är en central demokratisk institution, som har blivit än viktigare i det nya mediesamhället. Public service ska stå för balans och opartiskhet, vara en garant för saklighet i konspirationsteoriernas tid. Därför måste vi värna om dess oberoende.

Programföretagens styrelser tillsätts av Förvaltningsstiftelsen för public service. Den styrelsen utses av regeringen. Enligt praxis ska alla politiska partier finnas i förvaltningsstiftelsens styrelse, men någonting en ny regering kan bortse från.


LÄS MER: Förslaget klart – så kan framtidens radio och tv finansieras


I dag går tv-avgiften till Rundradiofonden. Riksdagen beslutar varje år om hur mycket företagen ska få ur fonden. Redan här finns möjligheter till styrning.

Beslutet ligger i statsbudgeten och förbereds genom överläggningar mellan public service-företagen och kulturdepartementet. Det ger en regering stor möjlighet till styrning.

Dessutom kan riksdagen besluta att medel från Rundradiofonden går till annat än public service. I dag finansieras Myndigheten för press, radio och tv. Ingenting hindrar att pengar förs över till andra myndigheter som Kulturrådet och Filminstitutet. Det skapar osäkerhet och politiskt beroende.

Public service-företagen kan söka om extra pengar för speciella projekt. Det skiljer dem inte från statliga myndigheter och minskar den självständiga profilen.

Auktoritära populister kan få makten

I ett politiskt läge där högerpopulister samlar kring 15 procent av väljarna i Europa, och där inget land kan vara säkert på att inte ett sådant parti blir demokratiskt valt till regering, måste vi fundera på hur trösklar kan byggas. Trösklar för att garantera oberoendet för viktiga demokratiska institutioner som domstolarna och public service.

Helt kan ingen garantera detta. Skulle auktoritära populister få makten och bli omvalda flera gånger kan de ändra både grundlagar och EU-direktiv.

Men vi måste hindra att förändringar sker från en dag till en annan – så som skedde i Polen. Det går att genomföra en hel rad åtgärder – något som vi enhälligt föreslår i public service-kommittén som överlämnades i dag.

I styrelserna i Förvaltningsstiftelsen för public service och programbolagen ska inte den som är riksdagsledamot eller arbetar i regeringskansliet få sitta.

Förvaltningsstyrelsen ska ha långa mandatperioder, inte utses på en gång och ha valperioder som inte överensstämmer med de allmänna valen.

De medel som kommer från public service-avgiften ska enbart gå till public service. Och de ska tilldelas företagen för en åttaårsperiod och därför inte beslutas årligen av riksdag och regering.

I finansieringen och uppgifterna för public service ska allt som företagen bör göra ingå. De ska inte ha rätt att söka medel för speciella projekt. 

Grundlagsskydda oberoendet för public service

Snart ska regeringen tillsätta en utredning om översyn av Yttrandefrihetsgrundlagen. Den bör få i uppgift att formulera ett grundlagsskydd för public service oberoende. Alla regeldetaljer kan inte skrivas in i grundlagen, men en principiell paragraf innebär att om en regering lägger förslag till en ändring i lagen om public service kan en minoritet i riksdagen fördröja genomförandet.

Eftersom reglerna för public service i dag öppnar för politisk påverkan är det nödvändigt att vi redan innan sommaren höjer skyddströsklarna.


Av Olle Wästberg

Ledamot av statliga public service-kommittén