Sveriges småföretagare kokar av ilska, Löfven!

Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Menar du på allvar att du tänker fortsätta att nonchalera Sveriges småföretagare på detta sätt, Stefan Löfven?

Frustration och ilska kokar ute i landet då du konstant vägrar att se Sveriges hårdast arbetande grupp, skriver Mats Eriksson, grundare till En företagares vardag och styrelseledamot i Småföretagarnas riksförbund. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under 45 dagar denna sommar gör vi något unikt. En turné runtom i Sverige för att få träffa driftiga och engagerade Småföretagare ifrån Kangos till Ystad. Dessa företagare har tagit ett stort ansvar under pandemin för att rädda sina företag, se till att jobb finns kvar och fortsätter skapas så att service kan upprätthållas i landet.

Stefan Löfven, dessa företagare lyssnade på dig och kände sig trygga när du sade att du inte skulle svika en tum och att vi tillsammans skulle reda ut de negativa effekterna av pandemin. Så jag lyssnade med stor förväntan på ditt tal där du skulle presentera ditt nya lag och de ministrar som skulle ingå i regeringen. Du pratade så fint om jobb och trygghet och det lät så fint så jag nästan gåshud för jag tänkte att nu händer det!

Förståelse är grunden för förändring och landets småföretagare vill se en förändrad inställning

Nu äntligen, tänkte jag, riktas ett tack till Sveriges småföretagare som kämpat så hårt med så stort tålamod ute i landet för att ta sig igenom pandemin. Företagare som fortfarande väntar på utlovade stödpaket efter att själva belånat sig och som tålmodigt väntat på trubbiga stödpaket.

Nu äntligen, tänkte jag, riktas ett tack till Sveriges jobbskapare som håller vardagen vid liv i vårt samhälle. Till alla de företagare som har kämpat hårt för att ta hand om sina anställda i en svår situation.

Inte ett ord

Så kom då talet i sin helhet och plötsligt var allt som det varit innan. Inte ord om Sveriges småföretagare, inte ett enda ord om att skapa trygghet för dessa krigare.

I stället står du där och hyllar storindustrin som Sveriges jobbskapare. Hur tänkte du egentligen? Sveriges storindustri sysselsatte, enligt SCB, drygt en miljon anställda i slutet av 2020. Vid samma tidpunkt sysselsatte landets mikro- och småföretag samt enmansföretag långt över två miljoner människor.

Så frågan är, Stefan Löfven, om din verklighetsbild kring storindustrin som jobbskapare endast är en förlegad artefakt från hur Sveriges företagsstruktur såg ut en gång i tiden. Att i ett tal bortse från den grupp som i så stor utsträckning skapar jobb är bara ännu ett svek. Frustration och ilska kokar ute i landet då du konstant vägrar att se den lille småföretagaren som är navet i vår vardag. Menar du på allvar att du tänker fortsätta att nonchalera Sveriges småföretagare på detta sätt? 

Ett ekosystem av företagare

Förvisso behövs alla företag i Sverige, stora som små. Samtliga ingår i ett entreprenöriellt ekosystem. Ett ekosystem som till allra största del består av småföretagare, varav många lever och verkar på landsbygden. En landsbygd som precis som – precis som småföretagarna – blivit styvmoderligt behandlad under lång tid. Att du dessutom symboliskt valde du att ta bort landsbygdsministern, som ändå ger företagarna på landsbygden en liten strimma av synlighet i vardagen på regeringskansliet, visar hur lite du bryr dig om Sveriges hårdast arbetande grupp.

Förståelse är grunden för förändring och landets småföretagare vill se en förändrad inställning. Därför hälsas du välkommen att följa med på vår resa genom Sverige. Du har fortfarande flera dagar kvar att ta del av vår turné som lyfter Sveriges jobbskapares vardag. Där kan du ta lärdom av dessa hjältar som håller hela Sverige levande, oavsett om kriser utlöses av pandemier, klimatförändringar eller parlamentarisk oenighet.


Av Mats Eriksson

Grundare av En företagares vardag och styrelseledamot i Småföretagarnas riksförbund