Sveriges skattesystem är riggat för de rikaste

Danderyd, där Djursholm ligger, har Sveriges högsta inkomster.
Foto: TT NYHETSBYRÅN
Vi i Vänsterpartiet vill ha ett skattesystem riggat för vanligt folk, skriver debattören.
Foto: VILHELM STOKSTAD/TT / TT NYHETSBYRÅN

I Djursholm har man landets högsta inkomster och gör de största ROT- och RUT- avdragen. Det är också de som tjänat mest på avskaffandet av fastighetsskatten. 

Vi behöver ett skattesystem riggat för vanligt folk, skriver Ulla Andersson (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KYLFTOR. Sverige har en stolt historia som världens mest jämlika land. Och de flesta av oss vill leva i ett ekonomiskt jämlikt samhälle, det visar undersökning efter undersökning. Därför är det många som blir överraskade när de får höra att vi är det land där inkomstskillnaderna har ökat snabbast de senaste tre decennierna.

Faktum är att om vi fortsätter öka den ekonomiska ojämlikheten i den takt som skett kommer vi att passera USA:s inkomstskillnader någon gång under 2030-talet. Eller annorlunda uttryckt, ha tagit oss tillbaka till Sverige 1910. Vem kunde tro att det skulle bli så? 

En orsak till den växande ojämlikheten

En kraftigt bidragande orsak till den växande ojämlikheten är de växande kapitalinkomsterna och hur de fördelas samt välfärdsstatens allt minskande omfördelning. Vi har också det minst omfördelande skattesystemet från hög- till låginkomsttagare bland EU:s 15 kärnländer och satsar allt mindre på våra gemensamma socialförsäkringar.

Sjukförsäkringen, a-kassan, socialförsäkringarna och pensionerna har under de senaste decennierna både blivit mindre generösa och svårare att få. Vi i Vänsterpartiet är dock glada över att vi i förhandlingar med regeringen fått igenom nivåhöjningar av så väl a-kassa som sjukförsäkring.

De rikaste är vinnare

De senaste decenniernas stora vinnare är de rikaste, de med de högsta inkomsterna. De som bor i Danderyd och liknande kommuner. Skattesystemet har riggats just för dem. I Djursholm har man landets högsta inkomster. Det är Djursholmsborna som gör de största ROT- och RUT- avdragen. Där gör man de största ränteavdragen. Det är de som tjänat mest på avskaffandet av fastighetsskatten och införandet av den nya fastighetsavgiften. 

Ju större och flådigare hus du har desto mer har du tjänat på den politiken. Så vitt jag vet är Sverige det enda land som har en regressiv fastighetsskatt, det vill säga en skatt där du betalar lika mycket för en herrgård i Djursholm som för ett radhus i Botkyrka. 

Ojämn fördelning av förmögenheter

Om inkomsterna är ojämnt fördelade är förmögenheternas fördelning än mer ojämlik. De 10 procenten som har störst förmögenheter har 60 procent av alla förmögenheter. Den privata nettoförmögenheten i Sverige är enorm. 154 miljardärer har nästan lika stor förmögenhet tillsammans som statens nettoförmögenhet. 

Även arven i Sverige är stora och till ingens överraskning är det de som redan har mest som ärver mest. De facto är att inkomsterna för sönerna till de rikaste i samhället, topp 0,1 procenten, till 90 procent bestäms av deras fäders. Genom arv får sönerna stora kapitaltillgångar som ger avkastning.


LÄS MER: Sänk skatterna och rädda välfärden 


De ska betala mer i fastighetsskatt

Vi i Vänsterpartiet vill ha ett skattesystem riggat för vanligt folk. Vi tycker det är rimligt att de som bor i dyra villor med pool ska betala mer i fastighetsskatt än en arbetare med en liten träkåk. Vi vill att stora arv på tre miljoner eller mer ska beskattas, liksom stora förmögenheter. 

Vi tycker att det ska vara en självklarhet att de med låga inkomster upp till 30 000 är de som ska få sänkt skatt. Och till skillnad från borgarna tycker vi inte att sjuka ska betala mer i skatt än friska med jobb utan lika, det är klart att vi alla ska betala lika mycket skatt vid lika inkomst och därför föreslår vi sänkt skatt för sjuka och arbetslösa. Röd skatteväxling omfördelar. 

Inte vara de mest gynnade

Det går att bygga världens mest jämlika land igen. Det är politiska beslut som gjort att vi är det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast, att vi ligger på topplistan i världen när det gäller förmögenheters skeva fördelning.

Det finns förstås inget skäl till att just de boende i Djursholm, de med landets högsta inkomster, ska vara de mest gynnade i skattesystemet. Men höga inkomster och stora förmögenheter ger också inflytande. 

I Sverige har dock alla rätt att vara med om att bestämma hur vårt skattesystem och vår ekonomi ska vara riggad. Det är det valet den 9 september handlar om. Då är din och min röst lika mycket värd som de allra rikastes röst. Använd den.


Av Ulla Andersson

Ekonomiskpolitisk talesperson (V)