Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast – punkt slut

Utrikesminister Ann Linde (S).
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT
Försvarsminister Peter Hultqvist (S).
Foto: JESSICA GOW/TT

De borgerliga partiernas agerande är inte i någon mening ansvarsfullt. 

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Den militära alliansfriheten gäller. Punkt slut! skriver utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist efter SD:s svängning i Nato-frågan.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En riksdagsmajoritet bestående av Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna avser att driva igenom ett uttalande i riksdagen om behovet en av så kallad ”Nato-option”. Det är regeringen som formulerar den säkerhetspolitiska linjen. Den är en del av regeringens politik. Regeringen anser inte att en Nato-option bör läggas till i den säkerhetspolitiska linjen. Den linje som gällt hittills fortsätter att gälla. Det är viktigt för såväl det svenska folket som för grannländer, för samarbetspartners och andra säkerhetspolitiska aktörer att detta är fullständigt tydligt.

Regeringen framhåller liksom tidigare regeringar värdet av en bred parlamentarisk förankring av säkerhetspolitiken. Det finns olika former för att säkerställa insyn för riksdagen i utrikespolitiken. Detta ändrar dock inte att den säkerhetspolitiska linjen är en del av den säkerhetspolitik som formuleras av regeringen.

Oseriös behandling av frågan

Ett lands säkerhetspolitiska linje är inget man experimenterar med. Det är inget som man under hastiga förhållanden försöker förändra i riksdagens motionsbehandling med ihopsnickrade tillkännagivanden. Om förändringar ska ske så ska de vara resultatet av grundliga analysarbeten och ha ett brett politiskt stöd. Från den parlamentariskt sammansatta försvarsberedningen fanns inget förslag om någon Nato-option men nu sker denna manöver i stället impulsivt när SD byter fot i frågan. De borgerliga partiernas agerande är inte i någon mening ansvarsfullt.

I går meddelade SD att de har bytt fot i Natofrågan.
Foto: MAGNUS HALLGREN/TT

Trovärdighet i säkerhetspolitiken skapar man genom att uthålligt och långsiktigt markera sitt förhållningssätt. Det är sådant som skapar stabilitet och förutsägbarhet. I sin tur bidrar det också till freden. 

Men när de borgerliga griper fågeln i flykten i riksdagsbehandlingen och slår sig ihop med SD så riskerar resultatet att bli förvirring och frågetecken kring var Sverige står. Det är skadligt i många dimensioner. Regeringen avser att ta ansvar för situationen och vara tydliga med att den militära alliansfriheten ligger fast. Inget tvivel ska råda på den punkten.

Vi rubbar inte den känsliga balansen

Regeringen kommer med den militära alliansfriheten som grund arbeta vidare i enlighet med propositionen ”Totalförsvaret 2021–2025”: Den bygger dels på en mycket stor satsning på ökad militär förmåga, dels på fortsatt fördjupade samarbeten med såväl Nato, EU, FN, grannländer i närområdet som via den transatlantiska länken till USA. 

Någon process där Sverige ska ansöka om Nato-medlemskap kommer inte att inledas.

Vi kommer inte att ge oss in på någon vansklig seglats som rubbar de säkerhetspolitiska balanserna i vårt närområde. Att inte förstå att förändringar i den säkerhetspolitiska grunddoktrinen påverkar förhållandena i närområdet är anmärkningsvärt. Vårt förhållningssätt är grundfast annorlunda än de borgerliga partiernas på den punkten. 

Orimliga argument om Finland

Det har påståtts att en ”Nato-option” skulle underlätta samarbetet med Finland. Vi har en djup och detaljerad dialog med Finland, på många nivåer, kring försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Inte vid något tillfälle har det militärt alliansfria Finland signalerat att Sverige skulle behöva förändra sin säkerhetspolitiska linje. Denna hållning är ömsesidig. 

Den svenska regeringen avser inte att ha några synpunkter på Finlands säkerhetspolitiska linje. Argument som att en svensk Nato-option skulle vara till Finlands hjälp är helt orimliga. Sverige ska inte lägga sig i finsk politik på det sättet. Det samarbete vi sedan hösten 2014 mycket starkt har fördjupat kommer att fortsätta utvecklas med full respekt för varandra.

Nato-ansökan är uteslutet

Regeringen kommer inte att förändra grunderna för den militära alliansfriheten. Någon process där Sverige ska ansöka om Nato-medlemskap kommer inte att inledas. Regeringen värderar samarbetet med Nato högt och kommer fortsätta att fördjupa det, men vi har valt en samarbetslinje och inte en medlemskapslinje. Samarbete tillsammans med andra skapar säkerhet och förutsägbarhet. Där står regeringen. Men att ändra den säkerhetspolitiska grunden för en nation under forcerade former, skapar förvirring och osäkerhet i stället för stabilitet.


Av Ann Linde (S)

Utrikesminister

Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister