Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sveriges måste höja sina ambitioner

Lorentz Tovatt, språkrör Grön ungdom.

Foto: Lars Pehrson/Svd/TT

Alfred Askeljung, förbundsordförande Centerstudenter.

Foto: Pressbild

Varken MP eller C har fått tillräckligt gehör för en progressiv och ambitiös miljöpolitik i respektive regering de ingått i.

Vi vill därför ta ett långsiktigt och blocköverskridande initiativ till en ny politik, skriver Lorentz Tovatt och Alfred Askeljung.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Klimattoppmötet i Paris har börjat. Vi kan bara hoppas på att ett nytt klimatavtal blir tillräckligt ambitiöst för att hejda den globala uppvärmningen. Klimatkrisen är akut och alla världens länder måste bidra om den ska kunna hejdas.

Oavsett resultatet av förhandlingarna i Paris så kommer Sverige att behöva höja sina ambitioner. Det räcker inte med utfästelser från stora utsläppsländer, utan även vi måste leverera nya resultat.

Miljödebatten i Sverige har gått i stå. Det gagnar varken politiken eller miljön med konflikter när behovet av en grön omställning är större än någonsin. Vi behöver ta ett helhetsgrepp och ta fram gångbara reformer som ger resultat.

Varken Miljöpartiet eller Centerpartiet har fått tillräckligt gehör för en progressiv och ambitiös miljöpolitik i respektive regering de ingått i. Vi vill därför ta ett långsiktigt och blocköverskridande initiativ till en ny politik för att leverera resultat för miljö- och klimatfrågorna.

 

En ambitiös och allvarligt menad miljöpolitik måste inkludera följande:

Omställd transportsektor. Transportsektorn står för 41 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, om flyget och sjöfarten inkluderas. Klimatkrisen kan inte lösas om vi inte ställer om transporterna. Ambitionen om en fossilfri fordonsflotta till 2030 måste genomföras, ordentlig infrastruktur för exempelvis el, vätgas- och biogasdrift behövs i hela landet, investeringarna i bioenergi måste öka. Implementeringen av Svaveldirektivet på sjösidan får inte försenas och borde kompletteras med fler åtgärder. Omställningen av flyget till biodrivmedel måste ske betydligt snabbare än i dagsläget och någon form av utökad kvotplikt för vägtrafiken bör ses över.

Rejäla satsningar på infrastrukturen för tåg, både för gods- och persontransporter måste till, liksom satsningar på utbyggd kollektivtrafik. Här är vi glada för det blocköverskridande stöd som Sverigeförhandlingen har.

 

En industri som står för sina kostnader. Stora industrier och företag har idag undantag från koldioxidskatten och delvis också från EU:s utsläppshandelssystem. Det går inte att genomföra den gröna omställningen om vissa sektorer eller företag undantas från en rättvis miljöbeskattning. Genom att fasa ut undantagen så blir beskattningen inte bara mer rättvis utan kan också sänka utsläppen markant.

 

Jämlik miljöbeskattning. Miljöpolitiken fokuserar alldeles för ofta enbart på utsläpp av koldioxid. Det är en självklar princip att de som smutsar ner ska betala. Politiska åtgärder måste även till för att få ner andra utsläpp såsom partiklar, sot, kolväten, marknära ozon och andra växthusgaser som metan.

Vi behöver få till miljöbeskattning som kommer åt utsläppen i alla delar av samhället. Alla sektorer i samhället måste bära sina egna miljökostnader fullt ut. Exempel på sektorer med problematiska utsläpp som ofta nämns är flyget och jordbruket. Vi antar att det finns fler exempel, och är akut medvetna om svårigheterna i att få till en enhetlig miljöbeskattning i globaliseringens tidevarv. Här är EU en nyckelaktör för att få till stånd verkningsfulla åtgärder som färre utsläppsrätter och ihopkoppling med utsläppsrättssystem i andra länder. Höjt pris på utsläpp inom EU är inte bara önskvärt utan förmodligen också nödvändigt.

 

En kraftfull grön skatteväxling. Centerpartiet har nyligen lanserat förslag på över 4 miljarder i grön skatteväxling. Miljöpartiet har länge pratat om grön skatteväxling som princip för att gynna ekonomisk utveckling och företagande och samtidigt få ner utsläppen. Höjda miljöskatter bör växlas mot främst sänkta skatter inom hållbar konsumtion och jobb som bidrar till omställningen. En bra början vore att ge rättvisa och bra villkor för den växande sektorn inom delningsekonomin.

Vi hoppas att det här kan utgöra starten för ett blocköverskridande tänk kring miljöfrågorna. Vi har inte råd att låta planetens överlevnad falla offer för politiska strider. Klimatet måste räddas och vi tänker göra det tillsammans.

 

Lorentz Tovatt

Språkrör Grön Ungdom

 

Alfred Askeljung

Förbundsordförande Centerstudenter

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!