Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Sveriges dödstal troligen lägre än andra länders

Personal spritar händerna vid akuten på Karolinska sjukhuset. Sverige ligger utifrån rapporterade avlidna per en miljon invånare på näst minst antal i den grupp om sju länder jag jämfört, skriver Sven Román.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Sven Román, överläkare.

Sverige ligger troligen bättre till i relation till andra länder än vad som visas av den officiella statistiken över avlidna i covid-19, skriver överläkare Sven Román. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sveriges strategi för att minska smittspridningen av coronaviruset går ut på att skydda våra äldre och andra så kallade riskgrupper. Vi har valt att inte stänga ned samhället helt. Vi håller förskolor och grundskolor öppna, tillåter folksamlingar på upp till 50 personer och utländska medborgare kan besöka vårt land.

Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att platta ut kurvan av smittade, så att sjukvårdens resurser räcker till. Men genom färre restriktioner finns en risk att Sverige i början av epidemin får större smittspridning och fler avlidna. Är så fallet?

Antalet smittade ett osäkert mått

Att mäta antalet smittade i olika länder är ett osäkert mått för att bedöma smittspridningen. Andel av befolkningen som testas skiljer sig enormt mellan olika länder.

Ett säkrare mått är antalet avlidna. Under den senaste månaden har jag presenterat grafer på Twitter över antal avlidna för ett urval europeiska länder. Men detta mått är också osäkert. I flertalet av de länder som ingår i mina grafer exkluderas de som avlider på äldreboenden. Denna grupp ingår i Sveriges statistik, med reservation att ett fåtal regioner inte testar alla på äldreboenden. Deras siffror kommer att justeras i efterhand. Samtliga länder underrapporterar de som avlidit i hemmet. I vissa länder sker också en överrapportering, då alla patienter som burit på covid-19 ingår i statistiken, trots att en del avlidit av andra orsaker. 

Alla länder hade överdödlighet

För att få en mer tillförlitlig bild av antal avlidna är ett alternativ att använda statistik för den genomsnittliga totala dödligheten, och sedan jämföra dessa siffror med antalet rapporterade avlidna i corona. Detta gjorde New York Times den 23 april för elva länder, landsdelar och städer, däribland Sverige.

Artikeln i New York Times bygger på data för fyra eller fem veckor. Samtliga länder hade en överdödlighet, det vill säga den totala dödligheten under tidsperioden översteg genomsnittet för de senaste åren. När antalet avlidna i covid-19 hade räknats bort, hade samtliga länder och regioner utom Sverige och Belgien fortfarande en betydligt högre dödlighet än förväntat. Sveriges dödlighet hade sjunkit med fem procent.

Så ligger Sverige till i jämförelse

Två grafer illustrerar en möjlig konsekvens av uppgifterna om överdödlighet. Den första grafen visar hur Sverige ligger till i jämförelse med sex andra europeiska länder – Belgien, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Spanien och Storbritannien – för antal rapporterade fall av avlidna i corona. 

Antal avlidna i covid-19 i sju europeiska länder från 1 avliden/1 miljon invånare till och med 8/4 2020

KÄLLOR: Internationella siffror: Johns Hopkins CSSE. Svenska siffror: Folkhälsomyndigheten.

Den andra grafen visar hur Sverige placerar sig om hänsyn tas till siffrorna om överdödlighet i New York Times. För att korrigera för befolkningsmängd börjar graferna när ett land har minst en avliden per en miljon invånare. I genomsnitt har mätperioden avslutats den 8 april, därför avslutas graferna den dagen. Frankrike började den 1 april inkludera avlidna på äldreboenden i statistiken, så landets kurva blir från dag 21 i den andra grafen missvisande och ska pressas ned något.

Antal avlidna i covid-19 i sju europeiska länder från 1 avliden/1 miljon invånare t o m 8/4 2020, korrigerat för överdödlighet

KÄLLOR: Internationella siffror: Johns Hopkins CSSE. Svenska siffror: Folkhälsomyndigheten. Siffror om överdödlighet: New York Times 23/4 2020.

Som framgår av graferna ligger Sverige redan utifrån rapporterade avlidna per en miljon invånare på näst minst antal i denna grupp om sju länder. Korrigeras siffrorna för ländernas överdödlighet så får fem av de övriga länder betydligt högre dödlighet i corona. Sveriges utveckling är mest gynnsam. 

Felkällor finns

Naturligtvis innehåller mina data felkällor. Storbritannien är bara representerat med två av fyra landsdelar: England och Wales. Enligt uppgift i Financial Times den 22 april är dock omfattningen av underrapportering likartad även i Skottland och Nordirland. För fem av länderna bygger statistiken på inhämtade uppgifter under fyra veckor, för två av länder under en femveckorsperiod. Vid mätperioden var länderna i olika faser av smittutvecklingen. Det skiljer en vecka mellan Spanien, det land som nådde en avliden per miljon invånare först, och de länder som nådde dit sist: Belgien, Storbritannien och Sverige. 

Rapporteringen för både totala antalet avlidna och avlidna i corona kan skilja sig i noggrannhet och uppdatering mellan länder. Omfattningen av testning vid dödsfall och att ange corona som dödsorsak kan också variera. Jag har inte hittat statistik för den generella dödligheten i de övriga nordiska länderna, därför saknas de länderna i jämförelserna. 

Framtiden kommer att ge svaret

Trots dessa reservationer är min slutsats att Sverige troligen ligger bättre till i relation till andra länder än vad som visas av den officiella statistiken över avlidna. Förhoppningsvis kommer framtiden att ge oss mer tillförlitlig statistik på antal döda till följd av corona i olika delar av världen. 


Av Sven Román

Överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri