Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sverige tar inte sin miljöroll på allvar

Weddellsälen har fått sitt namn efter Weddellhavet. Antarktis, som länge varit orört, håller nu på att förstöras av ökat fiske, föroreningar och klimatförändringar, skriver Lena Endre och Frode Pleym. Foto: SHUTTERSTOCK
Lena Endre är skådespelare och Greenpeace-ambassadör. Foto: Edward Beskow
Frode Pleym är chef för Greenpeace Sverige.
"Skydda Antarktis". Lena Endre lämnar över underskrifter till utrikesminister Margot Wallström. Foto: Edward Beskow/Greenpeace

Utan levande hav kommer vi aldrig kunna möta klimatförändringarna. 

Nu kräver vi att Sverige och UD tar sitt ansvar för att skydda det viktiga Weddellhavet, skriver Lena Endre och Frode Pleym från Greenpeace.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT & MILJÖ. Idag samlas 24 länder för att bestämma om världens största havsreservat ska bli verklighet. Sverige är ett av de länderna. Förslaget kallas “Antarctic Ocean Sanctuary”, som innebär att Weddellhavet i Antarktis ska skyddas från mänskliga aktiviteter. Några av de största internationella fiskeföretagen, vars fiskevatten är just i Antarktis, har själva sagt att de är för ett sådant skydd. Dessvärre tar inte Sverige sin roll i kommissionen på allvar.

70 procent av vår planet är täckt av vatten. Enligt forskningsrapporter behöver 30 procent av våra hav skyddas, trots det är i dag endast en procent av dessa skyddade. Haven ger oss vartannat andetag och förser miljontals människor med mat dagligen. För att säkerställa havens förmåga att förse oss med syre och föda är det en nödvändighet att avgränsa känsliga delar från mänskliga aktiviteter. 

Haven kring Antarktis är av extra vikt

Haven kring Antarktis är dessutom av en unik, global vikt för att säkerställa havens välmående. Södra ishavet är ett av de mest produktiva havsområdena på planeten. Här produceras ungefär tre fjärdedelar av de näringsämnen som håller resten av världshaven vid liv. Som ett oceaniskt transportband förflyttas näringen till Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet via djuphavsströmmar. Med över 14 000 arter och ett förhållandevis outforskat liv är denna plats ensam i sitt slag. 

 

LÄS MER: Reglera människors flygresor i en motbok för att rädda planeten 

LÄS MER: Pär Holmgren: Ge inte upp – vi kan besegra klimathotet

 

Antarktis, som länge varit orört, håller nu på att förstöras av ökat fiske, föroreningar och klimatförändringar. Forskningen visar tydligt att ett av de viktigaste steg som kan tas för att bevara havsmiljön är att skapa ett nätverk av skyddade havsområden. 

Märkligt att regeringen har glömt Antarktis

Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis - CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) bildades för att skydda det marina livet i Antarktis. Där har Sverige en unik roll; dels som eget medlemsland, men även som medlem i Europeiska unionen. Det innebär att Sverige har ett extra stort ansvar när det kommer till att skydda Södra ishavet. 

 

LÄS MER: Så slösade staten bort våra miljarder – och miljön 

 

Under den senaste mandatperioden har regeringen försökt profilera sig inom havsfrågor, bland annat genom FN-konferensen ”Our Oceans” som Sverige och Fiji tog initiativ till. Dessvärre nämndes inte Weddellhavet en enda gång under det mötet. Än mer besynnerligt är det att det förstärkta åtgärdsarbetet för haven, som regeringen presenterade i slutet av 2017, exkluderade det marina livet runt Antarktis, trots att detta är den enda plats på jorden där skydd av internationellt vatten faktiskt är möjligt. Vi kan inte göra annat än att anta att regeringen valt att glömma Weddellhavet.

Sverige har guldläge för att göra skillnad

Men nu är det dags att bli påmind. Det är hög tid för Sverige att utöka sina prioriteringar, annars riskerar vi att än en gång bryta mot forskningens krav. Våra hav och dess biologiska mångfald måste skyddas om vi ska kunna ha en planet vars temperatur ska ligga under 1,5 grader. Utan levande hav kommer vi aldrig kunnat möta klimatförändringarna. 

Nu kräver vi att Sverige och UD börjar ta sin roll i CCAMLR på allvar. Sverige har nu ett guldläge eftersom de dessutom tar över ordförandeskapet 2020. Vad är ett bättre sätt att starta sitt ordförandeskap i en kommission vars mål är att skydda Antarktis havsliv, än att just skydda det antarktiska havslivet?

 

Av Lena Endre

Greenpeace-ambassadör

Frode Pleym

Chef för Greenpeace i Sverige