Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Sverige ska bli global hbtq-förebild

Pridefestival. Maria Wetterstrand, Åsa Romson, Gustav Fridolin, och Isabella Lövin i förra årets prideparad i Stockholm. Sverige ska ta på sig ledartröjan globalt, skriver Isabella Lövin tillsammans med Alice Bah Kuhnke i dag.Foto: Izabelle Nordfjell

Vi tillsätter en särskild arbetsgrupp för att stärka arbetet för hbtq-personers rättigheter i världen.

Dessutom satsar vi på en kompetenshöjning på utrikesdepartementet inklusive ambassaderna, skriver Alice Bah Kuhnke och Isabella Lövin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag inleds Stockholm Pride - en symbol för kampen och modet att stå upp för den du är.

I år utmanar arrangörerna oss att våga, orka och välja att göra slut med begränsande normer.

Som kultur- och demokratiminister och biståndsminister, utlovar vi att utnyttja alla våra krafter för att göra just detta i Sverige och internationellt.

Under mandatperioden ska vi åstadkomma konkreta förändringar som banar väg för lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vi ser med oro på rasismen och liknande former av fientlighet, som homofobi och transfobi, som skapar osämja och skillnad mellan människor i vårt land och runtom i världen.

Regeringen vill se ett Sverige som håller ihop. Ett Sverige som kännetecknas av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och en tro på att framtiden går att förändra. Detta gäller inte minst politiken för hbtq-personers rättigheter.

 

Historiska segrar, som banats väg av ett starkt och självständigt civilsamhälle och en politisk pragmatism över partigränser, ska försvaras och nya ska läggas till vår lista när vi summerar den rödgröna samarbetsregeringens första mandatperiod.

Med vår politik vill vi se till att Sverige är en förebild som tar på sig ledartröjan globalt.

I Sverige inväntar vi flera viktiga utredningar på hbtq-området: Transpersoners straffrättsliga skydd ska ses över. En pågående utredning ser över frågor som rör ofrivillig barnlöshet där många aktuella hbtq-politiska frågor berörs. När dessa utredningar har presenterats ser vi fram emot att göra politik av dem.

Insatser för att motverka hatbrott är högt prioriterade och som svar på ett uppdrag från regeringen vidtar polismyndigheten nu en ambitionshöjning, bland annat genom särskilda hatbrottsgrupper i de tre storstadsregionerna. Satsningen inkluderar även ett mer utvecklat brottsförebyggande arbete och åtgärder för att stärka förmågan att säkra bevisning avseende IT-relaterade brott.

Vi kommer som aviserat i regeringsförklaringen se över föräldraförsäkringen för att underlätta för de familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer. Regeringen agerar alltså redan under mandatperioden med ett målinriktat arbete.

Vi kommer också under mandatperioden se över möjligheterna att modernisera reglerna om föräldraskap och faderskap. Regeringen kommer tillsätta en utredning om detta under året.

 

Blickar vi utanför landets gränser, får vi inte heller glömma alla dem för vilka en Pride-festival skulle vara helt otänkbar eller förenad med stor fara. För samtidigt som vi ser framsteg runtom i världen är sexuella handlingar mellan två personer av samma kön fortfarande straffbart i minst 76 länder, vilket innebär att miljontals människor riskerar att fängslas.

Våld mot transpersoner är globalt sett fortfarande ett utbrett faktum. Vi ser också hur klimatet hårdnar och utrymmet för det civila samhället minskar i världen på grund av repressiva lagstiftningar.

Detta drabbar inte minst hbtq-aktivister som redan innan hängdes ut i medier, smutskastades och misshandlades. För att motverka denna trend arbetar vi brett med stöd till organisationer och skydd av individer liksom med politisk dialog.

Men situationen fordrar nytänkande. Biståndet till hbtq-personer kräver stor försiktighet så att människors säkerhet inte förvärras eller bidrar till ett bakslag.

Därför vässar vi nu arbetet och satsar på en genomgripande kompetenshöjning på utrikesdepartementet inklusive ambassaderna, i detta arbete kommer RFSL att involveras.

Vi ska ta fram ett nytt ramverk för biståndets inriktning och en skrivelse för mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer i utrikes­politiken som båda ska lämnas till riksdagen 2016. Inom ramen för detta arbete ska vi under hösten bjuda in organisationer och andra relevanta aktörer för att se hur Sverige bäst bidrar till att göra slut med begränsande normer och hur vi bäst stärker hbtq-personers möjlighet att leva ett liv i frihet.

Detta är några av de initiativ regeringen planerar. Mer återstår. Okunskap, ifrågasättanden, diskriminering och våld drabbar fortfarande hbtq-personer, i Sverige och i resten av världen. Det är oacceptabelt. Regeringen vill därför fortsätta arbetet med en glädjande bred enighet i Sveriges riksdag, för att förbättra rättigheter och möjligheter för hbtq-personer.

 

Alice Bah Kuhnke, (MP) kultur- och demokratiminister

 

Isabella Lövin, (MP) biståndsminister