Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sverige riskerar statliga fattighus

Anders Lago, HSB.
Foto: Bertil Enevåg Ericson / Scanpix

Boende under asyltiden är ett grundläggande behov, men det är trots allt inte den svåraste nöten att knäcka. Ytterst handlar det om att ge människor möjlighet att komma in i samhället, skriver Anders Lago.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under min tid som kommunalråd i Södertälje såg jag madrasshögarna växa i lägenhetsfönstren. Då var det 2007 och Irakkriget rasade. Flyktingmottagandet var omfattande, särskilt i Södertälje, och trångboddheten påtaglig. Nu är vi där igen, men nu handlar det om hela Sverige.

Även om möjligheterna att komma hit stramas åt kan vi räkna med ett fortsatt historiskt högt mottagande. Och utmaningarna för att klara jobb, integration och bostadsförsörjning ställer stora krav på Sverige. 

Migration och invandring är rätt hanterat en tillväxtfaktor. Vi är ett litet land med en åldrande befolkning som är i behov av invandring. Förutsättningarna finns: medelåldern i Sverige är 45 år, bland nyanlända är siffran 25. Samtidigt har vi ett dyrt och ineffektivt system för mottagande, där vägen till egen försörjning tar 7-10 år.

Människors engagemang har varit enastående i Sverige den senaste tiden. Under parollen ingen kan göra allt men alla kan göra något, har bidragen strömmat in för att hjälpa människor på flykt. Men efter de akuta insatserna för att ge asylsökande tak över huvudet, är det nu hög tid att näringsliv och det offentliga gör mer för att klara utmaningarna med jobb och integration. Alla kan göra mer.


Boende under asyltiden är ett grundläggande behov, men det är trots allt inte den svåraste nöten att knäcka. Ytterst handlar det om att ge människor möjlighet att komma in i samhället. En väg dit är att det erbjuda praktikplatser och ingångsjobb till nyanlända. HSB vill tillsammans med Arbetsförmedlingen medverka till att detta sker inom alla yrkesområden vi arbetar inom, i hela Sverige. För att klara det behövs utbildningar där man kan varva praktik och utbildning. Om samhället medverkar till dessa insatser räknar vi med att ta emot omkring 250 personer som praktikanter och på ingångsjobb.

Mångfalden är bristfällig på alltför många arbetsplatser. Här har flera en läxa att göra, det gäller inte minst HSB. Vi kommer därför anta ett nytt mångfaldsmål. Det innebär att vår personalstyrka på sikt ska motsvara befolkningssammansättningen på respektive ort eller region.

I dag är det brist på arbetskraft inom byggbranschen. Branschen behöver stimuleras till att utbilda och anställa personer med byggerfarenhet från sina hemländer. Vi kommer därför under 2016 att på försök införa sociala klausuler i entreprenadupphandlingar som HSB genomför. Det finns ett fåtal exempel på sociala klausuler inom offentlig sektor, men det behöver spridas även till näringslivet.


Vi är också självklart beredda att medverka till att bygga fler bostäder för att klara behoven för bland annat ungdomar, unga familjer och nyanlända. Vi startar därför i år satsningen HSB 100 för att få fram fler bostäder till vettiga priser. Det ger fler bostäder som dessutom är anpassade till nya målgrupper.

Men även om vi ökar vårt byggande, behövs betydligt mer. I Sverige byggs i dag knappt hälften av de 100 000 bostäder som behövs varje år. Om regeringen vill slippa statliga fattighus är det angeläget att de snarast tillsätter en social bostadskommission som får i uppdrag att föreslå såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder. För att nå en välfungerande bostadsmarknad behöver skatter och finansiering ses över.

Även hushållens möjlighet att efterfråga bostäder måste öka genom att förbättra stödet till enskilda hushåll, exempelvis höjt bostadsbidrag och stöd till bosparande. Murarna för de som står utanför bostadsmarknaden måste rivas. Och vi vill slippa se nya madrasshögar i förorternas lägenhetsfönster. Alla kan göra mer.


Anders Lago

Förbundsordförande HSB