Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sverige och alliansen behöver Annie Lööf

HYLLAS AV DE EGNA. Roland Åkesson, kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås tycker att Annie Lööf borde ha tvåsiffrigt stöd av väljarna. Foto: Cornelia Nordström

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Roland Åkesson, C, är kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås. I valet 2010 fick Centerpartiet 40,4 procent av rösterna i kommunvalet. Under centerpartistisk ledning har Mönsterås förvandlats från en av landets socialdemokratiska högskattekommuner till en kommun med normal skattenivå och en av landets lägsta skuldnivåer. Företagsklimatet och den kommunala servicen till företagen rankas bland de allra bästa.

Betongpolitik har ersatts med en snart fossilbränslefri kommun med höga miljöambitioner.

 

Dialog och öppenhet tillsammans med en grön politik har gett Centerpartiet ett mycket stort förtroende. I senaste kommunalvalet röstade 40 procent på Centerpartiet. En stor andel av dessa röster kommer från Löfvens eller Reinfeldts partier.

Centerpartiets politik i Mönsterås bygger i princip på samma ideologiska grund och politiska kompass som Annie Lööfs, men självklart anpassad efter den vilja våra invånare ger uttryck för. Ansvarsfull hushållning med skattepengarna, god förvaltning av vårt gemensamma kapital och investeringar i jobb och hållbar tillväxt.

 

Vi gillar den profil som Annie Lööf presenterade i sommar: "Centerpartiet - ett hållbart val". Hela centerrörelsen har nu ett stort ansvar att utveckla innehållet i det hållbara valet - inte minst genom det pågående idéprogramarbetet.

Eftersom företagande och arbete är grunden för människors försörjning och den gemensamma välfärdens finansiering, bör olika åtgärder som stärker den svenska konkurrenskraften prioriteras högt. Både lägre bolagsskatt och lägre arbetsgivareavgifter är viktigt för att stärka konkurrenskraften.

 

Hållbar tillväxt förutsätter också att vi tillvaratar hela Sveriges möjligheter. På sikt hotar urbaniseringen och koncentrationen denna möjlighet. Vi måste också öka insatserna för underhåll och förnyelse av vägar och järnvägar i hela landet. Ökade anslag till forskning och utveckling måste även riktas till landets mindre universitet och högskolor. För att hela Sverige ska kunna hänga med i den digitala moderniseringen krävs kraftigt ökade anslag för bredbandsutbyggnad på småorter och landsbygden.

Hållbar miljö- och klimatpolitik är grunden för mänsklighetens långsiktiga överlevnad och också en grundförutsättning för ekonomiskt hållbar tillväxt. Därför bör miljöfrågorna ligga överst bland prioriteringarna. I den nationella politiken krävs det fortsatt kraftfulla åtgärder för att stimulera energihushållning och mer förnyelsebar energi. Det handlar inte om fler regler och förbud utan om stimulanser och övergång till ny miljövänlig teknik. Det här gäller inte minst transportsidan.

 

Annie Lööf har visat att hon vågar lyfta på locket, ifrågasätta och ta debatten om konkurrenskraften, välfärdsutmaningarna, utanförskapet, urbaniseringen samt klimat- och miljöproblemen.

Annie Lööf har också ett mycket starkt förtroende i centerrörelsen för att steg för steg fortsätta att driva en politik för att möta dessa stora utmaningar med praktisk politik i regeringen. Jag ser i dag ingen annan politisk kraft än Centerpartiet som är beredda att ta ansvar för hållbarhetsfrågorna, varken i regeringen eller i oppositionen.

 

Sverige som nation behöver en politik som är mer anpassad till de långsiktiga utmaningarna i stället för en kortsiktig politik som är anpassad till nästa opinionsmätning eller i bästa fall nästa val. Kan Centerpartiet förstärka sin profil och bli den kraft i svensk politik som vågar lyfta blicken och ta sig an också de långsiktiga hållbarhetsfrågorna - då kommer Annie Lööf inom ett par valperioder att uppnå tvåsiffriga valresultat för Centerpartiet, även nationellt. Här ligger också en av lösningarna för förnyat förtroende för en Alliansregering.

Klappjakten mot Annie Lööf har varit orättvis. Det är inte rimligt att hon får kritik för saker som skett i alla möjliga stiftelser och områden som ligger helt utanför hennes verksamhetsområde.

 

Jag tycker Annie Lööf är en bra partiledare som kommer att ha mycket att tillföra svensk politik under många år framöver. Som person uppfattar jag Annie Lööf mycket måttlig och "präktig" smålänning. Jag tror på henne lika mycket i dag som för ett år sedan när jag var en av dem som förordade Lööf.


Roland Åkesson,
C, är kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås. I valet 2010 fick Centerpartiet 40,4 procent av rösterna i kommunvalet.

 

 

Expressen rättar: I en tidigare version av artikeln blev Annie Lööfs namn felstavat vid ett tillfälle. Expressen beklagar misstaget.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!