Sverige måste samla omvärlden mot Kina

Ulf Kristersson (M), partiledare.
Foto: OLLE SPORRONG
Hans Wallmark (M), utrikespolitisk talesperson.
Foto: FREDRIK WENNERLUND
Fallet Gui Minhai är från början till slut ett justitiemord. Kina har från dag ett åsidosatt alla internationella rättsliga regler, skriver Ulf Kristersson och Hans Wallmark.
Foto: JU PENG/STELLA PICTURES

Efter den kinesiska fängelsedomen mot Gui Minhai måste Sverige mobilisera internationellt stöd för att öka den fria världens tryck på Kina. Vi böjer oss inte för länder som begår rättsövergrepp, skriver Ulf Kristersson och Hans Wallmark (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För snart fem år sedan kidnappades den svenska bokförläggaren Gui Minhai i Thailand av kinesiska myndigheter och sedan dess har han suttit fängslad utan rättegång. I går offentliggjordes plötsligt en dom från en domstol i den kinesiska staden Ningbo: Gui Minhai har dömts till tio års fängelse efter att han påstås ha erkänt sig skyldig till att ha försett utländsk makt med information.

Detta är från början till slut ett justitiemord. Kina har från dag ett åsidosatt alla internationella rättsliga regler. Gui Minhai har flera gånger tvingats att ”erkänna” brott i statlig kinesisk tv, han har inte fått träffa sin familj och Sverige har inte fått möjlighet att erbjuda honom konsulärt stöd. Svenska myndigheter har inte heller haft tillträde till rättegången – ja, inte ens informerats om att det pågick en rättegång.

Fullkomligt rättsvidrigt

I samband med att domen publicerades uppgav dessutom Kina att Gui Minhai har ansökt om kinesiskt medborgarskap, och med det övergivit sitt svenska medborgarskap. Det är fullkomligt rättsvidrigt och strider mot alla internationella konventioner. Den svenska regeringen får under inga omständigheter acceptera dessa uppgifter.

Det enda konkreta resultatet hittills är att en svensk ambassadör snart ställs inför rätta. Det är ett resultat som ingen kan vara nöjd med.

Sverige måste nu öka trycket mot Kina för att få Gui Minhai fri. Det är helt uppenbart att den svenska regeringens strategi med tyst diplomati hittills inte har fungerat.

Sök internationellt stöd

Nästa steg bör vara att söka internationellt stöd för att Gui Minhai ska släppas fri – svenska krafttag kommer inte räcka. Vi måste agera tillsammans med resten av EU, och tillsammans med USA och Kanada. Om världen tillåter Kina att köra över enskilda, mycket mindre länder, så kommer Gui Minhai inte vara den sista utländska medborgaren som försvinner i Kina.

Det här aktualiserar än en gång det brännande behovet av en svensk och en europeisk kinastrategi.

Tyvärr var den strategi som regeringen presenterade i höstas snarare en nulägesbild över Sveriges förbindelser med Kina – inte en strategi för hur vi bör agera framåt, i ett allt svårare läge.

V sluter upp – vi hoppas på fler

För att få hem Gui Minhai behöver regeringen nu tillsätta en oberoende kommission som granskar den samlade hantering av fallet. Det kantas av märkligheter, och det enda konkreta resultatet hittills är att en svensk ambassadör snart ställs inför rätta. Det är ett resultat som ingen kan vara nöjd med.

Gui Minhai-kommissionen måste gå till botten med vad Sverige har gjort hittills, och vad man ska göra bättre i fortsättningen. Frågan har väckts av Moderaterna i riksdagens utrikesutskott och kommer behandlas under mars månad. Vänsterpartiet har tidigare ställt sig positiva och vi utesluter inte en bred parlamentarisk uppslutning bakom en genomlysning av en så nationell angelägenhet som detta är.

Sverige måste nu visa styrka. Detta kommer påverka alla svensk-kinesiska relationer. Vi böjer oss inte för länder som försöker begå rättsövergrepp och tysta svenska medborgare.


Av Ulf Kristersson (M)

Partiledare

Hans Wallmark (M)

Utrikespolitisk talesperson

Kidnappade Gui Minhai döms till 10 års fängelse