Sverige kommer att bli smugglarnas mecka

Med Muf:s syn på narkotika kommer enorma resurser att behöva läggas på en stärkt gränskontroll, skriver artikelförfattarna.
Foto: ANNACARIN ISAKSSON
Filip Berndtsson är ordförande för Moderata studenter i Göteborg.

Vi tror på frihet för individen. Men det innebär inte att man får göra vad man vill – i synnerhet inte bruka droger, skriver flera lokala ordförande för Moderata ungdomsförbundet, som därmed går emot beslutet på Muf:s stämma.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I helgen beslutade Moderata ungdomsförbundet att man vill reformera svensk narkotikapolitik efter portugisisk modell. Detta innebär att man vill avkriminalisera narkotika för personligt bruk. Vi tror inte att det är rätt väg att gå.

Att legalisera narkotika för personligt bruk kan diskuteras länge. I ett förbund där individer med liberala och konservativa värderingar samt allt däremellan samlas, frodas särskilt debatter kring ämnen såsom narkotika. Men oavsett vart man ställer sig ideologiskt, finns det en rad frågetecken kring helgens beslut på Muf:s arbetsstämma, på området narkotikapolitik.

Naivt att likna Sverige vid Portugal

De som vill att svensk narkotikapolitik ska formas efter Portugals exempel, tar överhuvudtaget inte i beaktning att Portugal är ett helt annat land i jämförelse med Sverige. Portugal har en helt annan kultur, geografiskt läge och därmed andra förutsättning. Det vore naivt att tro att det som fungerar på ett visst sätt i Portugal kommer att fungera likadant i Sverige. Det är vi övertygade om att det inte gör. För att få samma resultat som i Portugal måste man först efterlikna Portugals politik på en rad andra områden för att ens komma i närheten av samma effekter.

Eftersom Sveriges grannländer ännu inte har legaliserat narkotika, kommer Sverige vid en legalisering av narkotika att bli smugglarnas mecka. Enorma resurser kommer att behöva läggas på en stärkt gränskontroll, inte bara av oss svenskar utan även våra grannländer. 

Detta för att kunna försäkra oss om att narkotika inte korsar gränsen. Just detta är ett av de stora problemen i Colorado, där man 2013 legaliserade cannabis. Alltså kommer den legalisering som Muf i helgen fattade beslut om att innebära att man behöver satsa mer resurser på gränskontroll, i en tid där polisen är i kris med behov av ökade anslag och framför allt behöver fokusera på annat än en tilltagande narkotikasmuggling.

Missbruket påverkar inte bara brukarna

Man måste komma ihåg att de som missbrukar inte är de enda som tar skada av missbruket. Missbruket skördar offer bland såväl brukare som människorna runt om. De som missbrukar behöver vård och de runt om måste kunna fredas från de illegala handlingar som begås i missbrukets spår. Vi måste fortsätta arbeta mot narkotikan och missbruket det medför. För detta krävs ett tydligt mandat till polisen.

Rätten att varje individ ska få bestämma över sin egen kropp är, och kommer att vara, en viktig ideologisk övertygelse för oss. Vi värdesätter frihet över förmynderi och individualism över påtvingad kollektivism. 

Dock innebär inte detta att man får göra vad man vill, i synnerhet inte bruka droger, eftersom konsekvenserna kommer att spridas i hela samhället.


Av Filip Berndtsson

Ordförande Moderata studenter Göteborg

Andreas Moilanen

Ordförande Moderata studenter Stockholms Universitet

Eric Bäcklund

Ordförande Moderata studenter Försvarshögskolan,

Pontus Båth

Förbundsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet 

Patrick Benabou 

Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Värmland

Anton Bengtsson 

Vice distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Värmland

Robin Tannarp

Distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Södermanland

Mattias Tykesson

Vice distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Göteborg

Erik Centerlind

Ordförande Moderata Ungdomsförbundet Lidingö

Carl Baker

Ordförande Moderata Ungdomsförbundet Botkyrka