Sverige håller fortet mot drogliberalerna

Maria Larsson (KD) är barn- och äldreminister, och ansvarigt statsråd för regeringens narkotikapolitik. På måndag invigningstalar hon på den internationella konferensen World Forum Against Drugs i Stockholm.
Foto: Cornelia Nordström

Rörelsen som vill legalisera knark vinner mark internationellt. ­Tillsammans med USA och flera andra allierade trappar vi nu upp den globala kampen mot narkotikan, skriver Maria Larsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige har en tradition av globalt engagemang. Enskilda personligheter har gjort stora insatser för en bättre och tryggare värld. Men även rent politiskt har vårt land gått i bräschen, både då det gäller kampen mot orättvisor och stödet i form av bistånd.

Nu står världen åter inför en riktig utmaning. Produktionen och flödet av narkotika över världsdelarnas gränser omfattar enorma belopp. Nya droger sprids i dag på nya sätt, genom tidigare okända smugglingsvägar och med internet som marknadsplats. Trots en kraftfullt utbyggd övervakning hittar enorma mängder heroin från Afghanistan och kokain från Latinamerika vägen till världens konsumenter.

Såväl gamla som nya narkotiska preparat orsakar kriminalitet, våld och skördar liv. Samtidigt ser vi hur syntetiska och mycket potenta droger som tagits fram på senare tid, sprids på ett hänsynslöst sätt - oftast ytterst välplanerat av grov och organiserad brottslighet.


Aldrig tidigare har det varit tydligare att världens länder måste samarbeta för att möta de utmaning­­­ar vi står inför. Samtidigt pågår nämligen en väl finansierad och väl organiserad opinionsbildning för att bana vägen för legalisering av droger. Vi ser effekterna av den till exempel genom att en förändrad syn på främst cannabis banar vägen för att allt fler barn och ungdomar testar drogen. Olika kändisar och artister fungerar som förebilder och en stor mängd ung­domar följer efter.

Mönstret är detsamma på Hollywoods fester, på nattklubbar i Moskva eller på krogarna kring ­Stureplan.

Dessa kapitalstarka intressen vill bland annat skriva om FN:s narkotikakonventioner, de överenskommelser mellan världens länder som fram till nu styrt hur vi kontrollerat drogerna. Varje år jag besökt de möten som FN håller i Wien möts jag av en samordnad offensiv som vill ha en annan och mer liberal syn på droger.

Eftersom Sverige tillhör de länder som har motsatt sig den här utvecklingen har vi, tillsammans med bland annat USA och några andra länder, utsetts till den drog­liberala rörelsens främsta huvudmotståndare. Det är jag stolt över att vara.

I morgon inleder jag ett möte i Stockholm med narkotikasamordnare från USA, Ryssland, Storbritannien och Italien för att diskutera vad som kan göras. Tillsammans är vi bundsförvanter i den globala kampen mot narkotika.

Länder och regeringar behöver enas kring Barnkonventionens krav på att skydda barn och unga från droger och länderna behöver samarbeta bättre på flera områden. Det kan handla om att förstärka det förebyggande arbetet, eller att erbjuda vård och behandling med sikte på drogfrihet. Det kan också gälla åtgärder som stör försäljningen och minskar drogproduktionen. Det kan uppnås genom att erbjuda dessa länder andra alternativ så att invånarna får drägliga livsvillkor. Men framför allt måste vi ligga i framkant i den tekniska utvecklingen så att nya preparat snabbt kan klassificeras och se till att internet som marknadsföringskanal kan hanteras.


Kampen mot droger handlar också om att arbetet på smittskyddsområdet och i fattigdomsbekämpningen ligger i linje med de narkotikapolitiska målen.

Legaliseringsrörelsen fortsätter att bedriva intensiv lobbying, att presentera resolutionsförslag inom FN och att öronmärka biståndsmedel i syfte att omforma och nytolka narkotikapolitikens grunder. En av de främsta före­trädarna för denna syn är "The Global Commission on Drug Policy" där bland andra Norges förre utrikesminister Thorvald Stoltenberg, EU:s förre utrikesrepresentant Javier Solana, Greklands förre premiärminister George Papandreou och entreprenören Richard Branson ingår.

Kampen mot drogerna är absolut inte förlorad. Men den behöver nya verktyg och ett bättre samarbete mellan de länder som inte vill uppleva ökade narkotikaproblem. Den drogliberala rörelsen kraftsamlar och det gör även vi - dess huvudmotståndare. Det möte som nu hålls i Stockholm ska ses som en mobilisering för att Sverige ska kunna agera mer kraftfullt - också internationellt.


Maria Larsson (KD) är barn- och äldreminister, och ansvarigt statsråd för regeringens narkotikapolitik.

På måndag invigningstalar hon på den internationella konferensen World Forum Against Drugs i Stockholm.