Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sverige behöver fler invandrare, inte fler alarmister

Andreas Kent Eriksson och Magnus Ek, Cuf: Om Sverige ska växa och bli starkare behöver vi fler invandrare, inte fler alarmister.

Staffan Danielsson och många andra som oroar sig över invandring missar att den mesta statistik pekar på att invandring i värsta fall medför en ganska liten kostnad för de offentliga finanserna och i bästa fall en stor tillgång, skriver Magnus Ek och Andreas Kent Eriksson, Cuf.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Staffan Danielsson skriver i Expressen om sin besvikelse över att Centerpartiet inte delar hans oro över hur en öppnare invandrings- och asylpolitik påverkar Sverige. Vi i Cuf är snarare besvikna över att en före detta riksdagsledamot som Danielsson faller för onyanserad alarmism och populistiska argument om att konkurrera med SD.

 Sverige är ett stort land med en åldrande befolkning där närmare 19 % av invånarna nu är över 65, och vi har mycket att tjäna på att fler kommer hit. Samtidigt väntar tusentals människor på en chans att få komma till Sverige och bli en del av det svenska samhället. Sverige behöver fler invandrare, inte fler alarmister.

 

Danielsson och många andra som oroar sig över invandring missar att den mesta statistik pekar på att invandring i värsta fall medför en ganska liten kostnad för de offentliga finanserna och i bästa fall en stor tillgång. OECD:s “Migration Outlook” visar i sin mest pessimistiska modell att invandring allt som allt skulle innebära en liten negativ ekonomisk effekt motsvarande 0.57% av Sveriges bnp. Samhällskostnaden för invandring är alltså även i det värsta fallet långt ifrån den katastrof som Staffan Danielsson hävdar. Den pessimistiska modellen utelämnar dessutom fördelar som en växande befolkning har på offentlig verksamhet som har överkapacitet, exempelvis vägar med lågt tryck, byskolor med för få elever och bibliotek med för få besökare - när fler är med och betalar blir kostnaden för varje enskild skattebetalare lägre.

Om man bryter upp statistiken över invandringens vinster och kostnader så ser man att så gott som all invandring förutom flyktinginvandringen har rejäla positiva effekter på svensk ekonomi. Att flyktinginvandring inte följs av ekonomiska vinster är inget konstigt. Det rör sig ofta om människor från konfliktzoner, som har förlorat allt och utsatts för trauman som någon som vuxit upp här i Sverige knappt kan föreställa sig. Dessa människor möts sedan av ett samhälle som är mer intresserat av att mellanförvara och skicka vidare dem, i stället för att hjälpa dem bli en del av samhället och arbetsmarknaden. Om vi kunde föra en asylpolitik som har som mål att fler ska vilja stanna i Sverige så skulle asylinvandringen kunna bli mer som den lönsamma arbetskraftsinvandringen, som är en motor i den svenska ekonomin.

 

Trots att den ekonomiska statistiken är mycket mer positiv än Danielsson verkar tro så måste vi komma ihåg att asyl inte handlar om ekonomi. Det handlar om människor som flyr från lidanden som Sverige inte sett på över hundra år. Det finns många människor som behöver få komma till Sverige för att undslippa tortyr, förtryck, svält i flyktingläger och döden.

När människor behöver fly till Sverige och Sverige samtidigt behöver fler människor så är den rimliga lösningen att öppna gränserna och låta fler komma hit. Vi är ett stort land som skulle kunna växa ännu mer om vi lät fler bli svenskar. Med fler inflyttade som startar företag skapar vi fler jobb, med en politik som tar emot människor i hela landet kan landsbygdens avfolkning lindras. Med en politik som gör det enkelt att bygga ett nytt liv i Sverige så blir vi starkare som samhälle. Om Sverige ska växa och bli starkare behöver vi fler invandrare, inte fler alarmister.

Magnus Ek, förbundsordförande Cuf

Andreas Kent Eriksson, förbundsstyrelsen Cuf

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!