Sverige behöver en tillfällig flyktingpaus

Tomas Tobé (M).
Foto: Henrik Montgomery / Tt
Ylva Johansson (S).
Foto: Stina Gullander/Tt
Flyktingar som tvingats sova på gatan.
Foto: Stig-Åke Jönsson/Tt

Moderaterna är självkritiska inför att vi borde ha rustat Sverige bättre för att möta flyktingkrisen. Är Ylva Johansson beredd till detsamma? skriver Tomas Tobé (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Flyktingkrisen kommer påverka Sverige under lång tid. Integrationen behöver stärkas. Fler måste ges möjlighet att komma in i samhället, jobba och göra rätt för sig. Regeringen verkar till slut inse sina misstag. Det går inte att vara naiva inför flyktingkrisen och blunda för behoven av en bättre integration. Jag välkomnar därför Ylva Johansson (S) till sitt nya jobb med att samordna arbetet med flyktingsituationen. Men ett nytt ministeruppdrag räcker inte. Det krävs också omprövning av reformer och förslag.

Moderaterna är självkritiska inför att vi borde ha rustat Sverige bättre för att möta flyktingkrisen. Den tidigare politiken var inte tillräckligt för ett hållbart mottagande, för att stärka integrationen och för möjligheterna för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. 

Utifrån det har vi omprövat vår politik för bättre fungerande migration, integration och för fler jobb.

Är Johansson beredd till detsamma? Det är mycket som behöver göras:


LÄS MER: Varför kommer det så många män till Sverige? 


Sverige behöver en tillfällig flyktingpaus. Det skulle innebära bättre ordning och reda i mottagandet och ett bättre ansvar för alla människor som redan är här. Andra länder måste nu ta sitt ansvar och vi måste fokusera på att få integrationen att fungera.

Sverige behöver en bättre integration. Utbildning och vikten av egna ansträngningar för att få ett jobb såväl som rättigheter och skyldigheter i Sverige är avgörande delar. Till exempel behövs ökade krav på att fler ska göra sig anställningsbara genom utbildningsplikt för nyanlända vuxna utan färdig grundskola. Samhällsorienteringen för nyanlända behöver förstärkas och bli obligatorisk på riktigt med en tydlig examination. Fler behöver också rustas med rätt kunskaper. Det behöver bli möjligt att lära sig svenska, läsa in grundskolebehörighet och samtidigt lära sig ett yrke. Därtill behövs tydligare kunskapskontroller i förberedelseklasserna och utökade möjligheter till ämnesundervisning på nyanländas hemspråk.

Sverige behöver fler och enklare vägar in på arbetsmarknaden. Det krävs reformer för att öppna upp arbetsmarknaden för fler. Därför behöver det blir mer lönsamt att gå från bidrag till egen försörjning genom sänkt skatt på låga inkomster och utökad jobbstimulans i bidrag och ersättningar. En ny anställningsform för unga och utrikes födda bör införas. Den ska göra det möjligt att lära sig jobbet på jobbet och ge arbetsgivare förutsättningar att anställa till lägre kostnad med större flexibilitet.


LÄS MER: Jag vet varför det nästan bara är män som kommer


Regeringen har hittills varit oförmögen att ta tag i integrationen. Nödvändiga insatser har uteblivit. Genom skattehöjningar på jobb, utbyggda bidragssystem och försämringar av RUT och ROT är regeringen inriktad på att stänga vägarna till arbetsmarknaden.

Det är allvarligt – utan nya reformer riskerar ytterligare 90 000 utrikes födda att bli arbetslösa kommande år.

Moderaternas främsta prioritering är därför att skapa förutsättningar för att fler ska få sitt första jobb. Det krävs för att bryta det nya utanförskapet som särskilt drabbar utrikes födda och unga med svag utbildning. Fler jobb är också nödvändigt för att Sverige ska vara tryggt, starkt och sammanhållet.

Jobbfrågan får därför inte glömmas bort.

Att hantera Gustav Fridolin (MP) och Mehmet Kaplan (MP) är ingen lätt uppgift, men Ylva Johansson, det får inte ske på bekostnad av jobben.


Tomas Tobé

Partisekreterare (M)