Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Sverige behöver Arbetslinjen 2.0

Tidigare arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin menar att Sverigedemokraternas isolationism inte är rätt väg att gå om Sverige ska ha en expansiv arbetsmarknad även i framtiden.
Foto: Cornelia Nordström

Hotet mot Sverige är inte att jobben tar slut - men breder  främlingsfientligheten ut sig hamnar investeringarna någon annanstans,  skriver Sven Otto Littorin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under krisen 2008-09 träffade jag tusentals personer som direkt berördes av krisen: nyligen uppsagda, varslade, fackföreningar och företagare runt landet. Många ville förstås prata a-kassa men många ville också prata om framtiden. Var kommer jobben på lång sikt? Den diskussionen har inte minskat i och med att krisen nu tar ny fart.

Den som tror att jobben har "tagit slut" tror fel. Det kommer att behövas bostäder, vägar, bilar, sjukhus, skolor och annat även om tjugo-trettio år. Den demografiska utvecklingen, att allt fler blir allt äldre, gör dessutom att det kommer att skrikas efter arbetskraft framöver.

Den stora utmaningen handlar om att förändringstempot i ekonomin blir allt snabbare vilken sätter större press på oss att klara av att hantera omställning. Vi kommer förmodligen att behöva byta jobb och bransch betydligt oftare än förr. Nyckeln är att ha både en individuell och en industriell omställningsförmåga.

Ekonomisk forskning visar att innovation förklarar upp emot tre fjärdedelar av ekonomisk tillväxt och välstånd över tiden. Vi vet också att innovativa företag generellt sett anställer fler medarbetare än andra företag. Det är mot den bakgrunden regeringen för några veckor  sedan presenterade en ny nationell innovationsstrategi.

Det är en bra början. Reptricket blir att inkorporera innovationsutveck­ling i en "Arbetslinje 2.0"; en strategi som inte bara ökar arbets­utbudet utan också ser till att skapa förutsättningar att länka fler goda idéer och innovationer till nya produkter, företag och jobb.

I avvaktan på en nationell Arbetslinje 2.0 går det utmärkt att göra saker branschvis och regionalt. I mitt uppdrag att stärka mobilsektorn i södra Sverige försöker vi göra just det. Utmaningarna är många: Hur ser vi till att skapa förutsättningar för innovationer att länkas över i nya jobb och nya företag? Hur lockar vi hit utländska etableringar och utländskt riskkapital? Hur gör vi Sverige till en intressant och lockande del av världen att investera och jobba i? Hur ser vi till att våra företag har möjlighet att exportera mera?

Sverige har god utgångspunkt: vi har fin spetskompetens och vi har välutbildade och motiverade medarbetare i små och stora företag. Vi har ett gott samarbetsklimat i företagen. Vi har ett brett och i många stunder gott samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Vår omställnings­förmåga är god.

Det är denna goda samarbetsförmåga vi i Skåne söker bygga vidare på bland annat genom att skapa förutsättningar för ett nytt mobilinstitut knutet till de skånska lärosätena: en effektiv brygga mellan akademi och näringsliv. Det arbetet gör vi tillsammans: professorer och fackligt aktiva, politiker och näringslivsföreträdare. Somliga är uppsvenska, andra skåningar, indier eller japaner, ytterligare någon är rent av östgöte. Här är mångfalden och bredden vår främsta tillgång - inte ett hot mot det svenska utan en förutsättning för överlevnad.

En del av uppdraget är också att locka hit investeringar från utlandet. En av Sveriges stora fördelar i det arbetet  har varit vår öppna attityd, samarbetsanda,  tolerans och mångfald som gynnar kreativitet och därmed innovationskraft och entreprenörskap. Det är grunden för nya jobb.

Om mer av trångsynthet och främlingsfientlighet breder ut sig kommer framtidens investeringar otvetydigt hamna någon annanstans än här. Den rädsla och den människosyn som ligger bakom Sverigedemokraternas värderingar som de avslöjats i Expressen de senaste veckorna hotar helt enkelt både jobb och tillväxt och därmed Sveriges långsiktiga förmåga att klara av välfärd, pensioner, skola och vård framöver.

Dessutom ligger Sverigedemokraternas isolationism inte i vår historia. I tusen år har vi handlat med andra länder och välkomnat invandrare hit som hjälpt oss bygga vårt land. Vi måste faktiskt välja: vill vi bo i ett kallt, intolerant och brutalt Skansen där järn ­ rören talar - eller  ett nyfiket och  kreativt land som skapar förutsättningar för nya jobb? För mig är svaret enkelt.


Sven Otto Littorin