Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sverige ska vara möjligheternas land

Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT NYHETSBYRÅN
Gulan Avci, skattepolitisk talesperson Liberalerna.

I valet i september ställs en borgerlig arbetslinje, mot en socialdemokratisk bidragslinje. En politik för fler i jobb, mot en politik för mer av samma som i dag. Liberalerna presenterar fem förslag för att fler ska komma i arbete.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det är med en historiskt svag arbetsmarknad som en ny generation unga vuxna nu gör sig redo att möta vuxenlivet. Dessutom är långtidsarbetslösheten historiskt hög och utanförskapet stort bland utrikesfödda. I valet i september ställs en borgerlig arbetslinje, mot en socialdemokratisk bidragslinje. En politik för fler i jobb, mot en politik för mer av samma som i dag.

Därför vill Liberalerna se ett egenförsörjningsmål, ett kraftigt reformerat försörjningsstöd, strategiska skattesänkningar för fler i arbete, regelförenklingar för morgondagens företag och myndighetsinformation om att arbetslinjen gäller.

Liberalerna är partiet för dig som vill byta regering och se lösningar på integrationsproblemen. Vi går till val med över tvåhundra nya förslag för just det. För fler i arbete. Fler som lär sig svenska. En kunskapsskola för alla barn. Och krafttag mot den organiserade brottsligheten.

Fem liberala förslag

Här är fem förslag för att fler ska komma i arbete:

1. Styr politiken med ett egenförsörjningsmål.

Det krävs höga uppföljbara målsättningar om att öka antalet personer som försörjer sig själva. En ny borgerlig regering bör styra politiken efter ett nytt egenförsörjningsmål och SCB ges i uppdrag att kontinuerligt ta fram data över hur stor andel av befolkningen som försörjer sig själva i olika demografiska grupper. Särskilt viktigt är det att det tas fram arbetslöshetsstatistik och egenförsörjningsdata för de utsatta områdena.

2. Utforma bidragssystemet för att det ska löna sig att arbeta.

Att gå från försörjningsstöd till att jobba lönar sig inte för många människor. En orsak till detta är att flera bidrag sammantaget kan skapa oavsedda marginaleffekter. Ett bidragstak där summan av bidragen som regel är lägre än lönen från arbete, bör införas i syfte att undvika att utbetalningar staplas på varandra inom ett hushåll. Staten bör ta över försörjningsstödet för arbetsföra med ett nytt statligt stöd liknande det som diskuterades i Långtidsutredningen 2011.

Nu är tid att bryta bidragsberoendet och stärka egenmakten bland människor i hela Sverige.

3. Utforma skattesystemet för att det ska löna sig att arbeta.

Marginalskatten vid låga inkomster måste fortsätta att sänkas varaktigt. Den som arbetar ska behålla mer i plånboken genom jobbskatteavdrag. Särskilt det första jobbet är betydelsefullt för en lyckad etablering på arbetsmarknaden. En första jobbet-reduktion bör införas där de första 100 000 kronorna som redovisas från arbete eller företagande görs skattefria.

4. Utforma företagspolitiken för att det ska löna sig att arbeta.

Det behövs nya och kraftfullare möjligheter till schablonbeskattning för att slipa ned trösklarna till soloföretagande och egen försörjning. Den frivilliga omsättningströskeln för att redovisa moms bör höjas ytterligare för att nå en konkurrenskraftig nivå i Norden, samtidigt som sådant som bokföring, fakturering och deklaration förenklas.

5. Låt myndigheterna bryta bidragsnormen.

Enligt Barnombudsmannen upplever barn och unga i utsatta områden att de har få chanser att lyckas i livet på grund av låga förväntningar. För att ändra på detta krävs kraftfulla reformer, men också att normen om egen försörjning stärks. Därför föreslår Liberalerna nu att Skatteverket i områden med låg egenförsörjningsnivå särskilt ska informera om skattenivån för den som börjar arbeta och förstärkningen av jobbskatteavdraget. Erfarenheter från Nordamerika visar att myndighetsinformation kan stärka de positiva effekterna av skattesänkningar. Detta behöver svenska politiker ta fasta på.

Sverige – möjligheternas land

Nu är tid att bryta bidragsberoendet och stärka egenmakten bland människor i hela Sverige. Därför vill Liberalerna se ett egenförsörjningsmål, ett kraftigt reformerat försörjningsstöd, strategiska skattesänkningar för fler i arbete, regelförenklingar för morgondagens företag och myndighetsinformation om att arbetslinjen gäller. Det är så vi gör Sverige till ett möjligheternas land för alla.

Nyamko Sabuni (L)

Partiledare

Gulan Avci (L)

Skattepolitisk talesperson