Svenskarna vill välja jobbförmedling själva

VÄGAR TILL JOBB. Genom en konkurrensutsättning av dagens arbetsförmedling skapas fler förmedlingar, och därmed fler vägar till kontakt och jobb, skriver Centerpartiets Annie Lööf.
Foto: Suvad Mrkonjic

En majoritet av svenskarna vill välja jobbförmedlare visar vår undersökning - reformen är avgörande för att arbetslösa ska få jobb, skriver Annie Lööf.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Mia har pluggat till journalist på högskolan. Efter utbildningen söker hon jobb, men ingenstans får hon napp. Ofta inte ens ett svar på sin ansökan. Mats har jobbat som montör hela sitt liv. Nu är han 55 år och ryggen gör för ont för att fortsätta sitt nuvarande jobb. Både Mia och Mats är inskrivna på arbetsförmedlingen. De har fått en handlingsplan och skrivit sina CV efter konstens alla regler. Men Mia och Mats hör till den majoritet som inte hittar ett jobb via arbetsförmedlingen och företagen som behöver anställa, hittar inte dem.

I Pajala råder arbetskraftsbrist när gruvorna expanderar och i Halmstad får man inte tag på lärare. Efterfrågan på arbetskraft ökar - trots stigande arbetslöshet. En paradox som inte är långsiktigt hållbar.


Blickar vi framåt ser vi en växande klyfta mellan de som går i pension och de som träder in på arbetsmarknaden. Allt färre ska försörja allt fler. Vi ser också ökade krav på flexibilitet och förmåga att ställa om och anpassa sig till de allt snabbare omsvängningarna i en global konkurrens.

Jobben är centrala för framtidens välfärdssamhälle. Inte minst viktigt är det för en ung människa som Mia. När man tvingas starta sitt vuxenliv i utanförskap, utan inkomst, att vara behövd eller efterfrågad får det långsiktiga konsekvenser av dålig självkänsla, risk för ohälsa och ekonomiska svårigheter. När Mia postar den hundrade ansökningen är det svårt att uppbringa hopp om svar. Det är med bakgrund av detta som Centerpartiet vill införa en ny, hållbar arbetslinje.


Vårt jobbpaket tar sin utgångspunkt hos entreprenören och företagaren som skapar jobben. Vi föreslår därför en rad åtgärder för att förbättra konkurrenskraften och företagsklimatet genom sänkta kostnader för att anställa, regelförenkling och öka tillgängligt riskkapital.

För att sänka trösklarna till det första jobbet vill vi införa en mer flexibel arbetsrätt i kombination med en tryggare och mer rättvis omställningsförsäkring och införa yrkesintroduktion för unga där jobb varvas med utbildning.

Sverige behöver också en smartare kompetenspolitik. För Mats handlar det om att byta yrkesbana mitt i livet och det handlar om utbildning som efterfrågas av näringslivet. Med fler lärlingsplatser, yrkeshögskola och ett framtidskonto för den som vill spara till sin egen kompetensutveckling liksom ett utbildningssystem som starkt matchar arbetsmarknadens behov tar vi många steg på rätt väg.

Sist men inte minst måste vi råda bot på den missmatch som råder på arbetsmarknaden. Näringslivet skriker efter kompetent arbetskraft, samtidigt går många arbetslösa i frustration över att inte hitta jobb. Genom en individuell jobbpeng, likt skolpengen, och en konkurrensutsättning av dagens arbetsförmedling skapas fler arbetsförmedlingar och därmed fler vägar till kontakt och jobb. Med valfrihet inom arbetsförmedling finns starka drivkrafter för specialisering, att nischa sig på olika branscher och geografiska områden.

Någon kanske väljer att bygga upp sin erfarenhet och kompetens kring de utmaningar som gäller för unga. En annan kanske väljer att specialisera sig på de villkor som råder i Norrlands inland.


I dag kan vi presentera en ny undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Centerpartiet som visar att majoriteten av svenska folket vill kunna välja jobbförmedlare. Endast en sjundedel tycker att det är ett dåligt förslag. Allt fler partier ansluter sig nu till vårt förslag om jobbpeng och fler privata arbetsförmedlingar. Denna reform är avgörande för att Mia och Mats ska få individuellt stöd och en snabbare väg till jobb.


Annie Lööf

Partiledare för Centerpartiet