Svenska värderingar är inte unika

Serkan Köse
Arhe Hamednaca
Sara Karlsson

Istället för att fokusera på de ideologiska skillnaderna mellan partierna har fokus hamnat på vad som definieras som “svenska värderingar”, skriver fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under Almedalsveckan fokuserade flera partiledare på att romantisera Sverige som nation och vikten av att sprida “svenska värderingar”.

Istället för att fokusera på de ideologiska skillnaderna mellan partierna har fokus hamnat på vad som definieras som “svenska värderingar”. 

 Trots att alla pratar om dessa värderingar verkar vi alla ha olika uppfattningar om vad de innebär, vilket gör begreppet innehållslöst. Vad är svenska värderingar? Pratar vi om frihet, jämlikhet, jämställdhet, demokrati och allas lika värde?

Det är inte typiska svenska utan universella värden som vi alla bör kämpa för oavsett var i världen de kränks eller hotas.

Däremot finns det värderingar som präglar det svenska samhället tydligare än andra. Det grundar sig givetvis i hur samhället fungerar och utvecklas.

Det är landvinningar som åstadkommits genom politisk kamp och många människors ihärdiga arbete. Något helt annat än den mystifiering av svenskheten som legat som en våt filt över Visby.

Med häpnad kunde vi se hur vissa partiledare medvetet spelade på nationalistiska och bakåtsträvande krafters planhalva när förslagen var riktade mot en grupp av människor i Sverige.


LÄS MER: Kinberg Batra: Vårt samhälle är ingen kravlös gemenskap 


Vi menar att dessa utspel under Almedalsveckan visar på idélöshet. För Sverige, Europa och världen har problem som behöver politiska lösningar, snarare än bedyranden om kärlek till nationen.

Sverige är en del av världen och världen finns här. Det är bara att inse detta. För de som spelar på nationalkonservativa strängar kan vi säga att historien har visat att växande nationalism håller tillbaka ett samhälle och stärker konflikter mellan grupper.

Det finns problem kopplade till en allt för dålig etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och en tilltagande segregation som fått starka etniska förtecken. Men lösningen är inte nationalromantiskt snömos och en förstärkt "vi och dom"-känsla. Det behövs politiska svar.

Välfärdsstaten är det som har grundat vårt land. Det är de kollektiva lösningarna som ligger till grund. Det är det som gör att vi sticker ut i världen. Det är det som har gjort att vi ses som ett av världens bästa land att leva i. Bästa landet att skaffa barn i, bästa landet att åldras i, bästa landet att leva miljövänligt i. Sverige har hamnat högst på flera områden och anledningen till det är att vi tar hand om varandra, fattiga som rika, unga som gamla, man som kvinna.

Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, vi alla hjälps åt. Vi är övertygade om att det också är just detta som gör att vi värderingsmässigt sticker ut som befolkning.


Den svenska modellen bygger på den Socialdemokratiska ideologin där våra grundpelare är frihet, jämlikhet och solidaritet.

Frihet genom att verka för ett öppet, solidariskt och demokratiskt samhälle som bygger på mångfald, trygghet och rättvisa. Men inte på frihet där några få på bekostnad av någon annan.

Vi är stolta över Sverige men låt oss vara tydliga med att värderingar om frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati inte är unikt för Sverige. Dessa grundläggande värderingar som alltid återkommer i Socialdemokraternas partiprogram och som har väglett och ska vägleda vårt samhällsbygge.

Det finns viktiga skiljelinjer i svensk politik som förtjänar att diskuteras. Om hur vi ska fördela växande ekonomiska resurser, hur vi ska öka jämställdheten mellan kvinnor och män, hur nyanlända ska ges bättre möjligheter till snabb etablering i samhället. Låt oss prata om det.

Sluta trampa i SD:s och brunskortornas sörja och låt oss prata ideologi. Låt oss föra ideologisk debatt, prata om det som faktiskt skiljer vår politik från varandra.

Låt oss prata om vad som gör konkret skillnad i människors liv. Så tar vi Sverige framåt!


Serkan Köse

Arhe Hamednaca

Sara Karlsson

Lawen Redar


Socialdemokratiska riksdagsledamöter