Svenska staten borde be muslimer om ursäkt

Alla bidrag som bidrar till att människor blir radikala måste stoppas. Vad väntar riksdagen på? skriver Shervin Ahmadzadeh.
Foto: MAGNUS HALLGREN/TT
Shervin Ahmadzadeh är ordförande för Liberalerna i Skellefteå.

Staten har genom åren byggt upp ett institutionaliserat förtryck gentemot svenska muslimer. Bidrag och stöd har givits till organisationer, samfund och skolor med en antidemokratisk och islamistisk samhällssyn. 

Ni förstör för de allra flesta skötsamma muslimer, skriver Shervin Ahmadzadeh (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I debatten om islam i Sverige kastas man ofta in i rapporter, utredningar och siffror. När debatter, debattörer och media stirrar sig blint på siffror och lagtexter bidrar man till utbredning av islamofobin i samhället samt avhumanisering av muslimska barns livssituation. 

Debatten borde i stället utgå ifrån människor av kött och blod, särskilt muslimska barn. Dessa barn utsätts för internalisering från tidig ålder och här bär media en stor skuld. När media klumpar ihop islamister och muslimer, då tror barnen att deras identitet är islamism. När media släpper fram en retorik som går ut på att konkretisera en komplex religion så innebär det ytterligare konsekvenser då vissa är muslimer för tillhörighetens och gemenskapens skull. 

Lägre status

Att som barn bli utsatt för islamisternas radikala och icke-demokratiska samhällssyn kan sätta djupa spår som sitter i även i vuxen ålder och därav utvecklas till ett samhällsproblem. Ur ett intersektionellt perspektiv har muslimska barn lägre status utifrån sin etnicitet och som muslim får statusen en dubbel smäll. Allt detta påverkar barnen på ett negativt sätt och sökandet efter högre status kan te sig på olika sätt. Vissa av barnen ser kriminalitet som ett verktyg för att uppnå högre status. 

Detta är inte bara destruktivt för det svenska samhället, utan förstör för de allra flesta skötsamma muslimer som i dag lider av den rasism som har byggts upp mot dem.

Det är varken ovanligt eller orimligt att barn med annan etnisk bakgrund inte identifierar sig 100 procent med föräldrarnas kultur, då man är för svensk. Men man identifierar sig inte heller helt med det svenska samhället, då man klumpas ihop med och räknas som ”de andra”. 

Stryp stödet till antidemokraterna

Statens ansvar i detta är att försäkra sig om att offentliga medel inte fördelas till organisationer som motarbetar det demokratiska styrelseskicket. Staten har dessutom ett särskilt ansvar att värna om alla människors lika värde, och den enskilda människans frihet och värdighet. Staten har dessutom skyldighet att främja enskildas grundläggande fri- och rättigheter, enligt flera internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till. 

Sett ur ett barnperspektiv så vilar skolväsendet på demokratins grunder. Enligt skollagen (2010:800) ska eleverna inhämta och utveckla kunskap, men även värden. I den reviderade skolplanen (1 juli 2018) är det fastslaget att skolan har ett ansvar att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Skolverket skriver vidare ”I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet.” 

Att skolan har ett ansvar att bidra till att elever utvecklar förmågan att kritiskt granska könsmönster råder det ingen tvekan om. Skolverket är helt kristallklart där; att könsmönster kan begränsa människors livsval och livsvillkor, det ska varje elev i skolan lära sig. 

Stoppa religiösa skolor

Socialdemokraterna har i ett par år nu talat om att de ska stoppa religiösa skolor. Det är dags att sluta snacka och göra verkstad av det ni lovar. Men det räcker inte där, alla bidrag som bidrar till att människor blir radikala måste stoppas. Ni har i stort sett alla partierna med er i riksdagen, vad väntar ni på? 

Detta är inte bara destruktivt för det svenska samhället, utan förstör för de allra flesta skötsamma muslimer som i dag lider av den rasism som har byggts upp mot dem.


Av Shervin Ahmadzadeh

Ordförande för Liberalerna Skellefteå