Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Svenska språket är hotat i skolan

Per-Owe Albinsson, Hillo Nordström och Lars Fredriksson är medlemmar i Språkförsvaret och några av de undertecknande debattörerna.

Många elever i svensk skattefinansierad skola får en betydande mängd undervisning på ett främmande språk.

Att skollagen tillåter detta verkar i praktiken för att degradera svenskans ställning, skriver Språkförsvaret.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SPRÅK 2009 fick vi i Sverige en språklag som fastslog att svenska är huvudspråk i Sverige. Med huvudspråk menas att svenska är samhällets gemensamma språk och att språket ska kunna användas inom alla samhällsområden. Dessutom fastslogs att det allmänna, det vill säga skattefinansierad verksamhet, har ett särskilt ansvar för att svenska används och utvecklas. 

Går stick i stäv med lagen

Vårt nuvarande skolsystem går stick i stäv med språklagens intentioner. Det är inte förenligt med språklagens syfte att friskolereformen i sin nuvarande tappning möjliggör för rena språkbytesskolor att verka och växa till sig.


LÄS MER: Könsneutrala skolan strider mot vår natur


Det finns i dag både enskilda skolor och framför allt en snabbt växande skolkoncern, Internationella Engelska Skolan, IES, som har som affärsidé att undervisa i upp till 50 procent av tiden på engelska.

Engelska upphöjs till förstaspråk

I IES skolor har engelska upphöjts till parallellt förstaspråk med svenska. I praktiken till förstaspråk, eftersom arbetsspråket är engelska. Skolan trycker även hårt på anglosaxiska seder och traditioner, vilket leder till ytterligare språklig och kulturell utarmning. Engelska ges vid skolan alltså status av att vara lite finare och viktigare än svenska. 


LÄS MER: Vi måste prata om det fantastiska med skolan 


Det går i dag årligen ut en stor och snabbt växande del studiemotiverade elever från svensk skattefinansierad skola, som i tidig ålder har fått en mycket stor del av sin undervisning på ett främmande språk. 

Drillas i främmande seder

Så pass mycket att de börjar svikta i viljan att använda sitt modersmål. De har även drillats i främmande seder och traditioner. Det är inte svårt att räkna ut vilket språk och vilken kultur dessa elever kommer att föra in i samhället. Vi måste inse att denna typ av utbildning på sikt leder till skapandet av en engelsktalande samhällselit, likt i de forna kolonierna i till exempel Afrika.

Degraderar svenskans ställning

Skattefinansierad skolverksamhet verkar för närvarande i praktiken för att degradera svenskans ställning. Undervisningen blir nu dock alltmer ifrågasatt, bland annat i en rapport av Skolverket. Det är tydligt att undervisningsmetoden står i konflikt med språklagen.

Engelska har redan en mycket stark ställning i samhället, men det är inte ett officiellt språk i Sverige. Vidare är engelska redan ett obligatoriskt ämne och det sista främmande språk som svenska elever riskerar att inte lära sig.

Redan i världstopp 

Svenska elever ligger redan i världstopp vad gäller engelskkunskaper. Varför anses det nu behövas ännu mer engelska i skolan när svenska dessutom tappar mark? Att redan på grundskolenivå kunna ge 50 procent av undervisningen på ett annat språk, 90 procent på gymnasiet, är sannolikt unikt för Sverige. Nuvarande skolförordningar tillåter detta och motarbetar därmed språklagen. 

En ödesfråga

Svenska kan på sikt ej förbli officiellt huvudspråk och samhällsbärande språk, med mindre än att det är undervisningsspråk inom grund- och gymnasieskola. 

Det är en ödesfråga. Om kommande generationer inte ges utbildning på det nationella språket så dör det ut. Svenska måste ha en särställning och svensk skolas viktigaste uppgift är att ge alla barn goda kunskaper i vårt gemensamma språk. Språkbytesskolornas verksamhet är oförenlig med språklagen. 

Lagen måste omarbetas

Skollagen med förordningar måste genast omarbetas, så att språklagens mål att svenska är huvudspråket i Sverige uppfylls. 

Det är dags att visa var ni står, ansvariga politiker.


Av Språkförsvaret

Anders Bodén 

Civilingenjör

Arne Rubensson 

Lärare

Bertil Göransson

Civilingenjör

Bo Alvberger

Redaktör

Britt-Louise Håkansson

Musiker

Christer Gustafsson

Produktchef

Christina Johansson

Gymnasielärare/bibliotekarie

Ewa Wallin

Rektor

Fredrik Vrang

Översättare/utbildare

Hillo Nordström

Auktoriserad Stockholmsguide

Håkan Söderberg

Lärare

Göran C-O Claesson 

Författare

Jörgen Wik 

Officer

Kjell Nilsson 

Hembygdskonsulent

Kjell Rinda

Lärare/utlandslektor

Lars Göran Asmundsson

Civilekonom

Lars Fredriksson

Civilingenjör/uppfinnare

Olle Käll

Gymnasielärare

Per-Owe Albinsson

Kommunanställd

Stig Engzell

Journalist

Tove Frisch

Filosofie doktor

Ulf Parde 

Skattehandläggare