Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Svenska kronjuveler försvinner till utlandet

ÄGER VOLVO. 2010 kunde kinesiska Geelys styrelseordförande Li Shufu stolt presentera förvärvet av Volvo PV. Innan dess hade bolaget tillhört Ford i elva år. Foto: Wu Wei

Skattepolitiken har hämmat industrins utveckling och lockat viktiga företag utomlands. Nu måste vi reformera företagsbeskattningen och aktiebolagslagen för att hindra att vi spelar bort vår svenska industri, skriver Lars Bern.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sveriges industriproduktion är nu nere på samma låga nivå som under finanskrisens värsta år 2009. En bakomliggande orsak till den dystra industriutvecklingen är att vi spelat bort flera av industrins kronjuveler under senare decennier.

Under våren har jag gått igenom en rad av de affärer som gjort att vi tappat eller förstört flera av våra viktigaste industrier och att vi helt i onödan haft en sämre ekonomisk utveckling än till exempel Tyskland. Detta har jag sammanfattat i boken "Varför försvinner våra kronjuveler?".

Den svenska skattepolitiken under efterkrigstiden har utan tvekan varit en avgörande faktor när viktiga företag har sålts. Aktuella avslöjanden visar att företagsbeskattningen fortfarande gynnar skatteplaneringsaffärer, tidiga avyttringar av företag och kortsiktiga investeringar.

Skattepolitiken har under åren inte bara hämmat industrins utveckling, den har även skapat en längtan bort från landet hos viktiga nyckelpersoner. Det har hos många funnits ett egenintresse i att få utländska huvudkontor för att slippa skatta i Sverige.

Lars Bern Miljölarmen som började på sjuttiotalet ledde till en rad ogrundade påståenden om brist på naturresurser. Tilltagande tillväxtfientliga strömningar i dess kölvatten har hämmat industrins utveckling och lett till mindre lönsamma investeringar och avsteg från kärnverksamheter. Att Volvo till slut tappat sin personvagnsrörelse till Kina beror till stor del på detta.

Volvos tidigare chef PG Gyllenhammar var starkt påverkad av tidsandan och saknade tron på bilen. Han släppte fokus på kärnaffären och Volvos resurser förskingrades. På några få decennier tappades det försprång man hade mot BMW. Nyligen förvärvades Volvo PV av kineser för 2,5 procent av BMW:s värde. Gyllenhammars vilda diversifiering var även grundorsaken till utplåningen av Pharmacia. Han medverkade senare som nära rådgivare vid Vattenfalls katastrofala Nuon-affär och han har lockat Tredje AP-fonden att spela bort pensionsspararnas pengar i vindkraftbolaget Arise.

Aktiebolagslagen gör det alldeles för enkelt att sälja svenska bolag till utlandet. Det faktum att politikerna sänkt garden när det gällt att bevaka våra industriintressen, har lett till att en stor ägargrupp som Wallenbergs kunnat sälja av viktiga industrier utan motstånd från samhället. I ett konkurrentland som Tyskland är det svårare.

Bristande tilltro till industrin har gjort att Wallenbergs lättvindigt släppt ASEA, Scania, Esab och snart Astra, samtidigt som man schabblat bort Saabs personbilar, Fläkt, Stora och Gambro.

För industrin viktiga infrastrukturinvesteringar har på senare år inte kunnat sjösättas. Socialdemokraterna låter Miljöpartiet, mot en massiv folkmajoritet, sätta dagordningen genom att lägga Stockholms nödvändiga förbifart på is och förbereda en nedläggning av Bromma. "Nej till allt"-lobbyn har länge varit starkare i Sverige än i andra jämförbara länder. Det minskar intresset för att investera inom svensk industri.

Utarmningen av industrin är dubbelt allvarlig därför att den växande tjänsteexport som politiker tror skall rädda landet, i mycket stor utsträckning är knuten till vår export av industriprodukter. Försvinner fler industrier så rycker man även undan mattan för viktiga delar av tjänsteexporten.

För att vända den negativa utvecklingen för svensk industri krävs en företagsskattereform i linje med Företagsskattekommitténs nyligen lämnade förslag i kombination med en skärpt reavinstskatt på korta reavinster. Aktiebolagslagen bör även ses över så att större hänsyn måste tas till ett företags samtliga intressenter vid utlandsförsäljning.

 

Lars Bern,

är teknologie doktor och tidigare vd för AB ÅF och Wallenbergföretaget Incentive. Han är aktuell med boken "Varför försvinner våra kronjuveler - dikeskörningar i svensk industri" (Ekerlids Förlag).

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!