Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Svensk ekonomi behöver stöttas

Peter Norman (M) och Anna Kinberg Batra (M) svarar Magdalena Andersson (S).

I Expressen 31/1 kritiserar Magdalena Andersson (S) den ekonomiska  politiken på en rad punkter, bland annat anser Socialdemokraterna att  Sverige är ur lågkonjunkturen och att omvärldens efterfrågan är  tillräcklig för att dra jobben i Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På samtliga punkter skiljer sig Anderssons bedömningar från Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Finanspolitiska rådet, OECD, IMF och EU-kommissionen. Våra starka offentliga finanser ligger till grund för den reform- och stimulanspolitik som stöttar jobben och gör att Sverige utmärker sig internationellt. Vår inriktning är att fortsätta stötta jobben och förbättra arbetsmarknaden så att fler kan komma i jobb. Nu är det viktigt att Magdalena Andersson också är beredd att redovisa den egna politiken.


Socialdemokraterna föreslår en återgång till den politik som byggde upp ett rekordstort utanförskap. I sin budgetmotion föreslår de skattehöjningar och bidragshöjningar som väntas leda till över 80 000 färre jobb.  Samtidigt har de ett arbetslöshetsmål som, i avsaknad av förslag för fler jobb, kommer att behöva nås på samma sätt som Socialdemokraterna tidigare uppnått det: genom att driva ut människor från arbetsmarknaden in i utanförskap. Med utspel på utspel av ofinansierade och illa underbyggda utgiftsförslag försöker Socialdemokraterna dölja effekterna av deras verkliga politik, en nedmonterad arbetslinje och ett uppdrivet utanförskap. Om Socialdemokraternas politik genomförs innebär det en återgång till undermåliga säkerhetsmarginaler i offentliga finanser och ett ständigt statistikfixande. Socialdemokraternas budget är underfinansierad med mer än 10 miljarder och har ett större underskott. Det ger ett hål i offentliga finanser, men utan att stötta jobben, då pengarna i stället prioriteras till bidrag.


Det är genom fler arbetade timmar som vi klarar tillväxten och får råd med viktiga investeringar i till exempel kunskap i skolan. Därför är regeringens reformer inriktade på att öka arbetskraften och sysselsättningen och på att bekämpa utanförskapet. Med ordning och reda i offentliga finanser har Sverige också, som ett av få länder, kunnat stötta ekonomin genom snart sju år av kris och lågkonjunktur. Det har gjort att Sverige har kunnat styra undan från de flesta av krisens härjningar, som nedskärningar, fallande sysselsättning och växande statsskuld. Sett till utvecklingen på arbetsmarknaden, tillväxten, investeringarna, reallönerna, disponibelinkomsterna, de offentliga finanserna och inkomstfördelningen har Sverige hanterat finans- och skuldkrisen och efterföljande lågkonjunktur bättre än praktiskt taget alla andra jämförbara länder. Till exempel är Sveriges statsskuld i dag lägre än vad den var 2006.

I Sverige i dag är det fler som befinner sig på arbetsmarknaden och färre som befinner sig i utanförskap än i alla andra jämförbara EU-länder. I dag har över 200 000 fler människor ett jobb att gå till, jämfört med 2006. Konsensus bland ekonomiska bedömare är att jobbskatteavdraget ger mellan 70 000 och 135 000 fler jobb. Så sent som i december 2013 gjorde Konjunkturinstitutet bedömningen att regeringens samlade politik leder till ökad sysselsättning motsvarande 180 000 jobb. Magdalena Anderssons påstående om att jobben inte har blivit fler är felaktigt.


Alliansen tar ansvar för Sveriges ekonomi och sätter jobben främst. När den internationella konkurrensen hårdnar, kraven på arbetsmarknaden ökar och svensk export har fallit i åtminstone fem av de senaste sex kvartalen behöver mer göras för att jobben ska bli fler och komma fler till del. Tillsammans med mer kunskap i skolan och fler bostäder kommer detta att vara inriktningen för vår politik nästa mandatperiod. Alliansen kommer att tydligt redovisa våra planer och förslag i ett gemensamt valmanifest i god tid före valet. Mot detta kommer att stå ett oklart och oförberett vänsteralternativ med den gemensamma nämnaren att deras politik skadar jobben.


Peter Norman (M),

Finansmarknadsminister


Anna Kinberg Batra (M),

Ordförande i Finansutskottet