Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Subventionera inte kärnkraften

Foto: Krister Larsson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Våren 2010 vek sig Centern och övergav sin historiska kamp mot kärnkraft i utbyte mot regeringsmakten. I alliansens energiöverenskommelse var dock ett krav centralt: det skulle vara slut på statliga subventioner till kärnkraften. Ny kärnkraft skulle tillåtas, men den skulle från och med nu tvingas stå på egna ben. Därmed hade alliansen löst en intern konflikt: Folkpartiet och Moderaterna fick fortsätta drömma om ny kärnkraft medan Centern litade på att marknaden skulle göra ny kärnkraft för dyr, jämfört med förnybar energi.

Nästa vecka beräknas regeringen ge besked om framtida subventioner till svensk kärnkraft. Den tydligaste av alla subventioner till kärnkraften är dess undantag från försäkringsansvar.
Miljöminister Ek (C) har redan deklarerat regeringens linje: kärnkraftsföretagen behöver endast ta försäkringsansvar upp till 12 miljarder kronor. Alla kostnader som överstiger detta ska svenska folket betala. Kärnkraftshaveriet i Fukushima kostade minst 1 000 miljarder kronor, dvs cirka 100 gånger mer. Därmed överger alliansen den avgörande principen i sin energiöverenskommelse – att kärnkraften ska stå på egna ben.

 

Det är för oss självklart att alla statliga subventioner till kärnkraften ska bort. Allt annat än ett fullt skadeståndsansvar för energiföretagen är en subvention. Hela kärnkraftsföretagets koncern måste stå ansvarigt vid en olycka.

Sveriges befintliga kärnkraft är idag gammal, ostabil och osäker. Därmed står Sverige inför ett vägval – ny kärnkraft eller 100 procent förnybar energiproduktion. Endast fortsatta och kraftiga statliga subventioner till kärnkraften gör att den kan tävla med förnybar energi vad gäller kostnad, effektivitet och utbyggnadstakt. Detta samtidigt som fortsatta subventioner till kärnkraften tränger undan utvecklingen inom förnybar energi.

De senaste fyra decennierna har Sverige byggt ut den förnybara energin med två till tre procent per år. Med alliansens energiöverenskommelse har denna utbyggnadstakt halverats för de kommande decennierna. Det gör att Sverige idag bygger ut den förnybara energin näst långsammast av alla länder i EU, endast Lettland är sämre.

 

Med en utbyggnadstakt av förnybar energi på två procent per år och seriösa energieffektiviseringar kan de svenska kärnkraftsverken steg för steg tas ut drift fram till 2030. Så lägger vi grunden för en hållbar utveckling – social, ekologiskt och ekonomiskt – i takt med omvärlden. Klimatsmarta och miljövänliga satsningar skapar livskvalitet, nya jobb och säkrad välfärd.

För om nu kärnkraften är så säker som dess förespråkar hävdar, då kan den väl även bära sina försäkringskostnader. Medan å andra sidan, om den nu är så osäker att ingen kan eller vill försäkra den – då kanske det inte är en så bra idé att satsa på.

 

LISE NORDIN

Lise Nordin är riksdagsledamot, MP, är riksdagsledamot och Miljöpartiets energipolitiska talesperson.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!