Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stryp all import av gasen som betalar Putins krig

Irina Krivitj, 57, återvänder till sitt hus som förstörts i ett ryskt flyganfall.
Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet.
Foto: PRESSBILD
Emma Wiesner (C), EU-parlamentariker.
Foto: Fred MARVAUX/TT
Rickard Nordin (C), energipolitisk talesperson.
Foto: FREDRIK WENNERLUND

Energipengarna fortsätter flöda till Ryssland och finansierar Putins brutala krig.

Stoppa all import av rysk gas till EU och fördubbla Sveriges energiproduktion, skriver Centerpartiets Martin Ådahl, Emma Wiesner och Rickard Nordin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Hundratals, kanske tusentals, civila har redan dödats i Vladimir Putins brutala anfall på Ukraina.  Barnfamiljer hukar i Kievs tunnelbana och den europeiska säkerhetsordningen har slagits sönder av en krigshetsande despot. Samtidigt flödar rysk gas från det statliga gasbolaget Gazprom till EU som göder Putin och hans oligarker och finansierar kriget i Ukraina.

Ryssland är Europas främsta gasleverantör. Över 40 procent av gasleveranserna till EU kommer från Ryssland. Samtidigt exporterade det ryska gasbolaget Gazprom 2021 hela 80 procent av sin gas till EU-länder. EU:s import av gas går direkt ner i Putins fickor och motsvarar ungefär 75 procent av Rysslands militära budget.   

100 miljoner kubikmeter importeras – per dag

Tyskland startar just nu flera nya gaskraftverk för att producera el och nästan en tredjedel av EU:s invånare helt beroende av gas för uppvärmning. I dessa dagar, då det är kallt i stora delar av EU har leveranserna legat på rekordnivåer: 100 miljoner kubikmeter varje dag den senaste veckan. I Sverige används endast gas till industriprocesser, men via andra energipriser, inte minst priset på el, påverkas vi ändå.

Det är ohållbart. Importen av gas till EU måste upphöra. EU måste nu samarbeta intensivt och nära för att så fort som överhuvudtaget möjligt nå detta mål. Ny energiproduktion måste tillföras och energieffektivisering behövs i hela Europa, med ett högre tempo än någonsin tidigare. Sverige måste i detta arbete ta en aktiv ledarroll. Europas säkerhet är beroende av att vi gör hela EU oberoende av rysk gas. 

Kräv totalförbud för rysk gas och olja

Sverige bör kräva ett totalförbud för import av rysk gas och olja in i EU. Samtliga gaskontrakt för import av gas till EU måste upphöra. Därtill bör inte bara utvalda ryska banker utan hela Rysslands finansiella system uteslutas ur betalningssystemet SWIFT, genom vilket penningflöden från väst går till regimen.

Detta kommer ha effekter på Europas energimarknad. Därför måste flera åtgärder vidtas snabbt, både i Sverige och i hela unionen, för att minska effekterna av ett gasstopp. Vi kommer också behöva stödja de länder som drabbas hårdast. Här kan Sverige spela en viktig roll. 

Ta bort skatten på biodrivmedel

På EU-nivå bör Sverige driva:

Ta fram en konkret plan för ett snabbt minskat gasberoende i Europa. EU kan göra mycket mer för att snabbt minska gasberoendet, exempelvis genom ett EU-finansierat omställningsstöd för bostäder för att byta ut gasbrännare och direktverkande el till värmepump eller fjärrvärme. Det svenska konverteringsstödet av oljepannor är en bra förebild.

Snabba på uppskalningen av fossilfri energi. Sverige och övriga EU-länder bör införa snabbspår för förnybara energiprojekt och samtidigt värna befintliga fossilfria energikällor i Europa.

Ta bort beskattningen på biodrivmedel. EU bör omedelbart göra det möjligt för alla länder att minska sitt oljeberoende genom att helt och hållet skattebefria både hög- och låginblandade biodrivmedel.

Med kablar till Baltikum kan svenska överskott, inte minst sommartid, kraftfullt bidra till att ersätta rysk gas och europeisk kolkraft.

Parera brant ökade energipriser. Justeringar av energiskatten är redan nu ett möjligt verktyg för EU:s medlemsländer och kan bli nödvändigt även i Sverige för att dämpa eventuella prischocker när marknadspriset kommer att öka. För att minska beroendet av rysk fossil energi är EU:s handelssystem och prissättning av utsläpp grundläggande.

Öka EU:s energihandel. EU-kommissionen har de senaste veckorna rest runt i världen för att hitta alternativa gasleveranser från länder utanför EU. Bland annat skulle mycket mer gas kunna importeras i flytande form (LNG) från Kanada och USA. Nu måste också EU ge finansiering för att infrastrukturen byggs ut för LNG, med Baltikum som en förebild.

Så kan Sverige fördubbla energiproduktionen

Sverige bör ta ledningen inom denna omställning i EU:

Elproduktionen bör byggas ut motsvarande minst en fördubbling av Sveriges produktionskapacitet. Bara kring havsbaserad vindkraft finns ansökningar på 400 TWh ny produktion, där investerare står redo. Dessa måste behandlas omgående. Även andra kraftslag behöver få snabbspår om de kan byggas snabbt och investerare står redo. En nödplan måste införas med insatser från alla inblandade myndigheter till följd av det akuta säkerhetsläget, för att mycket snabbare lösa alla tillståndsfrågor, införandet av lokala ersättningar och före 2024 börja byggandet av minst 100 TWh ny kraft.

400 TWh energi väntar i ansökningarna om havsbaserad vindkraft.
Foto: CHRISTER WAHLGREN

Överföringskapaciteten till övriga EU-länder måste byggas ut kraftigt, bland annat planerade kablar till Baltikum. På så sätt kan svenska överskott, inte minst sommartid, kraftfullt bidra till att ersätta rysk gas och europeisk kolkraft. Svenska kraftnät bör få i uppdrag att prioritera och snabba på utbyggnaden av kablar till Baltikum för att Sverige ska kunna exportera mer el ner till kontinenten och hjälpa våra gasberoende EU-grannar.

Friheten har ett pris

Frihet kommer inte gratis. Ukraina vädjar till EU samtidigt som Ryssland prövar sammanhållningen i vår union: Vi har inte råd att vänta eller tveka. Ett totalstopp för import av rysk olja och gas bör därför införas snaras. Sann solidaritet med Ukraina kommer att innebära åtgärder som också kräver en snabb utbyggnad av vår egen energiproduktion. Det är helt nödvändigt för att stötta folket i Ukraina och säkra det fria Europa från rysk dominans.


Av Martin Ådahl (C) 

Andre vice partiordförande och ekonomiskpolitisk talesperson

Emma Wiesner (C) 

Europaparlamentariker

Rickard Nordin (C) 

Energipolitisk talesperson

Här sätter Ryssland eld på Europas största kärnkraftverk: 

0