Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Strandhäll om slutförvaret: Befintlig kärnkraft säkras

Här ska slutförvaret byggas.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.
Foto: STELLA PICTURES

”Du kan inte undgå morgondagens ansvar, genom att undvika det idag” sade Abraham Lincoln. Det gäller även Sveriges kärnavfall. 

I dag har regeringen fattat ett historiskt beslut. Alla kan känna sig trygga med att prövningen fortsätter och att planerna granskas ytterligare, skriver klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I dag har regeringen fattat ett historiskt beslut för att trygga framtiden både för miljö och människa: nu tar vi nästa steg för ett säkert slutförvar av kärnavfall. Vi är tillsammans med Finland först i världen med att ta ansvaret för kärnavfallet. Vår generation ska ta hand om vårt avfall. Beslutet skapar dessutom långsiktiga förutsättningar för svensk elförsörjning och svenska jobb. Vi säkrar att vi kan använda befintlig kärnkraft som en del av omställningen till världens första fossilfria välfärdsland.

Det mest granskade ärendet någonsin

”Du kan inte undgå morgondagens ansvar, genom att undvika det idag” sade Abraham Lincoln. Det gäller även Sveriges kärnavfall. Det är inte ansvarsfullt att låta nästa generation ta hand om avfallet när vår generation både har förmågan och ansvaret att göra det. Det är inte ansvarsfullt att låta kärnavfallet ligga kvar i vattenbassänger år efter år utan regeringsbeslut. Arbetet bakom slutförvaret har pågått länge och beslutet är nu redo att fattas. Det är sannolikt det mest noggrant granskade och genomlysta ärendet någonsin.

När slutförvaret har uppförts och alla kapslar har deponerats ska regeringen även pröva om slutförvaret får slutligt förslutas. Detta beräknas ske tidigast på 2090-talet.

Den ansökan om tillstånd för slutförvar som SKB - Svensk kärnbränslehantering AB – har lämnat in är resultatet av mer än 40 års forskning och utveckling. Nu finns tekniken och kapaciteten som krävs för ett säkert slutförvar. Vi kan fatta detta regeringsbeslut tack vare alla som har bidragit med synpunkter i ärendet och allt det hårda arbete som lagts ned under lång tid av kommuner, Strålsäkerhetsmyndigheten och näringslivet, av forskare och experter. 

Många avundas Sverige i dag

Många länder avundas Sverige i dag. Vi har en lokal förankring av slutförvaret som andra länder saknar tack vare de två kommuner, Oskarshamn och Östhammar, där slutförvarsverksamheten ska placeras. Dessa två kommuner visar ledarskap och tar ansvar för hela vårt land. Sverige kan även gå före andra länder tack vare att vi har planerat för slutförvaret sedan nyttjandet av kärnkraften påbörjades. 

Dagens beslut innebär att vi tillåter slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun, och den inkapslingsanläggning som behövs för att hantera det använda kärnbränslet i Oskarshamns kommun. 

Så ska kärnavfallet förvaras

Tekniken som ska användas för slutförvaret i Forsmark är världsledande och regeringen ställer sig bakom Strålsäkerhetsmyndigheten med fleras bedömning att den är säker. Metoderna bygger på att tre barriärer, kopparkapslarna, bentonitleran runt dem och själva berget, tillsammans skyddar människor och miljön från skadlig strålning. 12 000 ton använt kärnbränsle förpackat i ca 6 000 kopparkapslar kommer att förvaras i ca 500 tunnlar på ca 500 meters djup i urberget. Samma teknik kommer att användas i Finland. 

Alla kan känna sig trygga

Alla kan känna sig trygga med att prövningen fortsätter och att planerna granskas ytterligare. Processen fortsätter via mark- och miljödomstolen och den stegvisa prövningen under Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar. Därtill kommer förvaret och metoden förfinas med ytterligare forskning och utveckling. Uppförandet och driften av slutförvaret beräknas ta cirka 70 år fram till det att allt kärnbränsle är på plats. När slutförvaret har uppförts och alla kapslar har deponerats ska regeringen även pröva om slutförvaret får slutligt förslutas. Detta beräknas alltså ske tidigast på 2090-talet. 

Sverige går nu före och tar ansvar för kärnavfallet på ett säkert och väl förberett vis. 


Av Annika Strandhäll (S)

Klimat- och miljöminister