Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Straffskatten mot snusare är inte rimlig

Snusare betalar alldeles för mycket i skatt i förhållande till vad snuskonsumtionen faktiskt kostar samhället, skriver debattörerna.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Karl-Philip Nilsson är skattepolitisk talesperson för Luf.
Linnéa Bjärum är socialpolitisk talesperson för Luf.

Snusare betalar alldeles för mycket i skatt i förhållande till vad snuskonsumtionen faktiskt kostar samhället.

Vi behöver en rättvis och differentierad tobaksskatt som fokuserar på vetenskapligt bevisade konsekvenser, skriver Karl Philip Nilsson och Linnéa Bjärum från Liberala ungdomsförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | TOBAKSSKATT. Beskattningen av snus i Sverige är överdriven och verkningslös. Bruket av snus ökar snarare än minskar, och snus beskattas helt ur proportion till de lindriga kostnader det orsakar samhället. Liberala ungdomsförbundet vill se en svensk tobakspolitik som bygger på fakta i stället för moraliska pekpinnar. 

I den färska rapporten ”Synd och skatt” från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, blottar forskaren David Sundén stora brister i den svenska tobakspolitiken. I rapporten framgår att de moraliska pekpinnar som svensk folkhälsopolitik är byggd på i verkligheten är verkningslösa. 

Fortsätter öka – trots höjd skatt

De senaste tio åren har snusskatten höjts med omkring 300 procent, något som främst motiverats med folkhälsoargument. Intentionen är förstås god, snus är inte direkt en hälsosam substans. Likväl utgör den kraftiga straffbeskattningen på snus en meningslös inskränkning av individens frihet. Om något ska förbjudas eller straffbeskattas bör det finnas goda belägg för att regleringen medför stora vinster för att anses vara legitim. Sundéns rapport visar att så inte är fallet i fråga om snus. Tobakspolitiken har varit näst intill resultatlös för att få folk att sluta snusa. Snuskonsumtionen har ökat i stället för minskat de senaste decennierna, och snusare är uppenbarligen ganska okänsliga mot prisökningen. 

Skatten 4,5 gånger högre än kostnaderna

Utöver att svensk tobakspolitik helt misslyckas med att minska konsumtionen av snus så betalar snusare alldeles för mycket i förhållande till vad snuskonsumtionen faktiskt kostar samhället. Sundéns beräkningar visar att skatten på snus är 4,5 gånger högre än de kostnader som snusandet leder till. 

Vi motsätter oss inte att snus ska bära sina kostnader – men inom rimliga gränser. Svensk folkhälsopolitik bör utgå ifrån att informera människor om riskerna och låta dem stå för de kostnaderna. Det måste sedan vara upp till människor själva att välja om man vill röka, snusa eller avstå. Den som frivilligt väljer att leva ett liv som belastar välfärden bör sedan betala för den extra belastningen man åsamkar samhället.

Snusare bör därför betala för den extra sjukvården som krävs genom en tobaksskatt som i stället för att vägas efter mängden tobak, vägs efter den effekt snusandet ålägger samhället. Då hade man varit tvungen att differentiera tobaksskatten, något som forskare som Kenneth Warner, Frank Chaloupka och David Sweanor länge förordat. På detta sätt får vi en rimlig och rättvis tobaksskatt som fokuserar på vetenskapligt bevisade konsekvenser – inte gamla folkhälsoideal utan grund.

Hindrar rökare från att byta

Ytterligare en tråkig konsekvens av straffbeskattning av snus är att det hindrar rökare från att byta till det relativt ofarliga snuset. Rökning är betydligt mer farligt än snus och orsakar många olika lung-, hjärt- och kärlsjukdomar som sedan belastar sjukvården mycket hårdare än vad snus gör. Snus är ofta en bra utkörsport från cigaretter. Mycket tack vare snuset är Sverige i dag det land med lägst tobaksdödlighet i EU, trots ett liknande antal tobaksanvändare. På så vis borde snus snarare uppmuntras som substitut för cigaretter om man menar allvar med att sänka tobakskonsumtionens kostnader.

Skadliga beteenden borde inte straffas mer än vad de kostar. Vi hoppas att denna nya forskning kan bana väg för en effektiv, realistisk tobakspolitik som sänker de faktiska samhällskostnaderna i stället för att komma med onödiga pekpinnar om hur människor ska leva sina liv. 


Av Karl Philip Nilsson

Skattepolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Linnéa Bjärum 

Socialpolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet