Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Straffen för våldtäkt är oanständigt milda

Johan Pehrson, partiledare Liberalerna.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Paulina Brandberg, åklagare och rättspolitisk utredare för Liberalerna.
Foto: Karl Gabor

En våldtäktsman som har begått några våldtäkter har i realiteten inte något att förlora på att begå några till.

Dagens system är långt ifrån anständigt. För att ändra detta krävs politisk handling för att ändra de lagar som domstolarna arbetar efter, skriver Liberalernas Johan Pehrson och Paulina Brandberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att erbjuda våldtagna en möjlighet till upprättelse i domstol ska inte bara vara en självklarhet. Det är en fråga om anständighet.  Brottsoffers upprättelse är ett av syftena med de straff som döms ut i brottmål, men trots detta har vi i dag ett rättssystem som gång på gång sviker våldtagna kvinnor – även i fall där skuldfrågan är klarlagd i domstol.

Fallet Nytorgsmannen visar bristerna

Det är i fall som med den nyligen dömda så kallade Nytorgsmannen som vårt rättssystems brist på anständig upprättelse blir som tydligast. Mannen, som döms för 35 brott, varav flera grova sexualbrott mot totalt 19 olika offer, får ett straff på fängelse i fem år. Efter avdrag av häktningstid och villkorlig frigivning innebär detta att hans offer kommer att riskera att möta honom som en fri man på våra gator i mars 2024. Domen har nu vunnit laga kraft efter att Högsta domstolen nekat prövningstillstånd.

Dagens system är långt ifrån anständigt. Tvärtom sviker det de kvinnor som resten av sina liv kommer att behöva leva med följderna av övergreppen och som med stor sannolikhet känner att de inte har fått den upprättelse de borde ha kunnat förvänta sig. För att ändra detta krävs politisk handling för att ändra de lagar som domstolarna arbetar efter.

Mängdrabatt och maxtak

Ett huvudproblem är den så kallade mängdrabatten, alltså att den som döms för många brott inte får en dom som motsvarar det fulla straffet för varje enskilt brott. Liberalerna anser att dagens mängdrabatt måste ses över för att förhindra att domsluten blir stötande för rättskänslan.

I ett påstått feministiskt land är det en skam att vi inte har rimligare straff vid upprepade grova sexualbrott.

Detta är dock inte tillräckligt. Även om mängdrabatten helt skulle tas bort finns det fortfarande spärrar i vår lagstiftning som sätter maxtak för hur höga straff som kan utdömas vid upprepad brottslighet. Vid så kallade normalgradsvåldtäkter ligger detta tak i dag på åtta år, endast två år över maxstraffet för ett enstaka brott, oavsett hur många våldtäkter gärningsmannen döms för. I realiteten innebär detta att en våldtäktsman som har begått några våldtäkter inte har något att förlora på att begå några till.

Strafftaket måste bort

För att erbjuda våldtagna kvinnor en verklig möjlighet till upprättelse i våra domstolar föreslår Liberalerna följande:

Maxstraffet för våldtäkt av normalgraden ska höjas från sex till åtta år.

Det strafftak som i dag finns vid upprepad brottslighet avseende brott som har minst åtta års fängelse i straffskalan ska tas bort så att domstolarna fritt kan sätta ett så högt straff som är rimligt utifrån brottens antal och allvarhetsgrad.

Med dessa lagändringar kommer inte bara våldtagna kvinnor få en mer rimlig chans till upprättelse. Även vid annan grov brottslighet som ofta begås upprepat, såsom exempelvis grova sexualbrott mot barn, kommer lagstiftningen att få ett mycket tydligare brottsofferperspektiv. I de grövsta fallen kommer domstolarna här att kunna döma till livstids fängelse, vilket också innebär att en prövning av återfallsrisken kommer att göras innan straffet kan tidsbestämmas och villkorlig frigivning komma i fråga.

L står på brottsoffrens sida

I ett påstått feministiskt land är det en skam att vi inte har rimligare straff vid upprepade grova sexualbrott. Liberalerna kommer alltid att stå på brottsoffrens sida och kommer skyndsamt att verka för en mer anständig lagstiftning.


Av Johan Pehrson

Partiledare Liberalerna

Paulina Brandberg

Åklagare och rättspolitisk utredare för Liberalerna

Hovrätten fastställer domen: Nytorgsmannens straff skärps inte