Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Straffa IS-kvinnorna – de har blod på sina händer

Samröre med terrororganisationer måste kriminaliseras och jihadistkvinnor som återvänder till Sverige ställas inför rätta, skriver Stefan Krakowski.
Foto: FADEL SENNA/AFP
Stefan Krakowski är överläkare och skribent. Han har även en examen i terrorismstudier från St Andrews universitet.

Interpol varnar för en ”våg av terror” i Europa i samband med att terrormedlemmar friges från fängelser och återvänder till sina hemländer. 

I Sverige står vi fortfarande med byxorna nere och Advokatsamfundet lyckas inte skilja på Rotary och en terrorsekt, skriver Stefan Krakowski.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | IS-ÅTERVÄNDARE. År 2013 träffade jag en hög tjänsteman på Justitiedepartementet. Mötet, som hade kommit till stånd på mitt initiativ, handlade om svenskar som anslutit sig till terrororganisationer som begick fasansfulla brott i Syrien. Jag var Sveriges representant i en Human Rights-kommitté i Europarådet i Strasbourg och även om terrorismfrågor låg utanför vårt mandat kände jag en djup oro över att medlemskap i terrororganisationer inte var straffbart i Sverige. Dessutom har jag en universitetsexamen i terrorismstudier (St Andrews, Skottland) och hade nyligen träffat en livstidsdömd, kvinnlig terrorist genom mitt arbete i Europarådet och ville veta hur man resonerade kring problemet på departements-och regeringsnivå. 

Såg inte ens ett problem

Tjänstemannen ansåg inte att ett problem ens existerade. Var drar man gränsen mellan terrororganisation och frihetsrörelse, undrade han och jämförde de svenska frivilliga som deltog i finska vinterkriget med de jihadistiska medlemmarna i terrorgruppen al-Nusrafronten, en hårresande parallell som skulle återkomma som argument från bostadsminister Mehmet Kaplan ett år senare. 

När jag föreslog att man bland annat kunde ha de organisationer som terrorstämplats av FN som utgångspunkt för en lagändring, skakade tjänstemannen på huvudet som om jag sagt någonting ovanligt dumt.  

Samma år avslog riksdagen en motion som föreslog en kriminalisering av medlemskap i terrorgrupper med motiveringen att befintliga lagar var tillräckliga.

Fyra år senare skrev jag en artikel i Aftonbladet där jag krävde lagstiftning mot medlemskap i terrororganisationer: ”Personer som tillhör terrorgrupper ska lagföras och dömas i tillämpliga fall, inte få terapi eller förtur till bostad och jobb”. 

Advokatsamfundet är ute och cyklar

Justitieminister Morgan Johansson lovade visserligen en skärpt lagstiftning efter terrordådet på Drottninggatan 2017 men ännu så länge har ingenting hänt. Visserligen finns ett förslag, (Ds 2017:62), om att kriminalisera deltagande i en terrororganisation men justitieministern oroar sig för att deltagandebrott kan krocka med föreningsfriheten i grundlagen. Advokatsamfundet har redan tagit ställning. I ett remissyttrande förra året avslog samfundet förslaget med hänvisning till att det inte gjorts ” tillräckliga analyser om nödvändighet och proportionalitet när det gäller den kriminalisering som föreslås…” och att det dessutom skulle ”påverka den internationella humanitära rätten negativt”. Man tar sig för pannan.  

I regeringsformens andra kapitel står det: ”varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”.

Det borde inte vara så svårt inse att terrororganisationer inte verkar för ”allmänna syften” utan snarare för lemlästning, våldtäkter och massmord men tydligen har Advokatsamfundet svårt att skilja på medlemskap i den lokala Rotary-klubben och terrorsekten IS. 

Kvinnorna delaktiga i avskyvärda brott

Nu varnar chefen för Interpol att Europa hotas av en ”våg av terror” i samband med att terrormedlemmar friges från fängelser och återvänder till sina hemländer från konfliktzoner. I Sverige står vi fortfarande med byxorna nere. Av de som rest till IS i Irak och Syrien från Sverige är ungefär en tredjedel kvinnor och det är viktigt att komma ihåg att många av de kvinnliga medlemmarna av terrorgrupper också är delaktiga i avskyvärda brott. Jihadistkvinnor som återvänder till Sverige borde därför på samma sätt som männen ställas inför rätta istället för att bjudas in till tv:s morgonsoffor och berätta om boken de skrivit om sina upplevelser. 

I Norge är det förbjudet att vara medlem i en terrororganisation utan att det kolliderar med grundlagen. Det är hög tid att kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer även i Sverige. Vi har inte råd att vänta längre.  


Av Stefan Krakowski

Överläkare, författare och skribent med examen i terrorismstudier från Centre for the study of terrorism and political violence, University of St Andrews