Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Straffa inte kristna barn för misstag i muslimsk skola

Stockholms stad stoppar nya uthyrningar av lokaler till aktörer som tänkt bedriva religiösa friskolor. Det tycker Bo Nyberg och Lars Brandström från Kristna friskolerådet är helt fel.
Foto: / TT NYHETSBYRÅN
Lars Brandström, styrelseledamot Kristna friskolerådet.
Foto: Privat
Bo Nyberg, ordförande i Kristna friskolerådet.
Foto: Privat

Stockholms stad tänker inte hyra ut lokaler till nya religiösa friskolor, skrev Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S) tidigare i veckan. 

Det är ett kraftigt angrepp på demokratin, hävdar nu Bo Nyberg och Lars Brandström från Kristna friskolerådet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | SKOLA. Olle Burell vill stänga dörren för religiösa skolor (Expressen 5/3). Detta är ett kraftigt angrepp på demokratin. Vi har dessvärre fått bevittna flera angrepp på samhällets grundvalar på senare tid från olika radikaler, men börjar nu se det även från förtroendevalda politiker, satta att bevara demokratin.

Efter andra världskrigets erfarenheter av totalitära samhällen tillkom de internationella konventionerna för att skydda individen från statligt överförmynderi. 

Individer måste få fatta sina egna livsval, individen går före staten.

Barnkonventionen börjar exempelvis med att placera barnet i familjens vård. Oavsett hur familjekonstellationen ser ut så är det där barnet anses få kärlek, omvårdnad och näring för att utvecklas och fostras. Samhällets roll är att stödja familjen i deras ansvar.

Därför slår konventionerna fast rätten för andra än det offentliga att starta och driva skolor på filosofisk, religiös eller pedagogisk grund utan diskriminerande inskränkningar. 

Om Burell drar undan mattan för en av dessa kategorier gör han det för flertalet av de idéburna skolorna i landet; Waldorf-, Freinet- och Steinerskolor med flera för att inte diskriminera.

Lär av andra länder 

Burell gör ett sofistikerat men möjligen omedvetet angrepp på demokratin, i detta fall tack och lov utan blodsspillan. Vart leder det att negligera religionen i samhället? Det finns både goda och dåliga exempel att ta lärdom av.

I Tyskland är det viktigt att religionsundervisningen i den offentliga skolan sköts av experter – rabbiner, präster och imamer, och att de religiösa skolorna kan uppvisa att de är tillräckligt religiösa för att få behålla sitt tillstånd. Man har insett att den som är trygg i sin egen religion blir mer tolerant mot andra. I Frankrike har man gått motsatta vägen och bannlyst all religion i skolan. Och det är här man har störst problem med rekrytering till extremistgrupper.

Som att hitta ett fel i en gammal Saab och därför vilja förbjuda alla svenska bilar.

Fel att religiösa friskolor segregerar 

Burell hävdar att religiösa skolor segregerar och hänvisar diffust till forskning, utan att ge exempel på denna. Nyligen insamlade data från de kristna fristående skolorna visar på motsatsen. 

24,6 procent av alla elever i de kristna skolorna har utländsk bakgrund – 23,8 procent i alla övriga skolor. Av elever födda utomlands hade i kristna friskolor 83 procent uppnått kunskapskraven i samtliga skolämnen – 43,2 procent i kommunala skolor.

Många olika religioner finns dessutom representerade i de kristna skolorna.

Burell anger som skäl för att alla religiösa skolor i landet bör avskaffas att en muslimsk skola skilde pojkar och flickor åt vid en bussresa. Illa av skolan, men värre av Burell. Som att hitta ett fel i en gammal Saab och därför vilja förbjuda alla svenska bilar.

Obegriplig logik, i synnerhet som Burell nyligen själv bevittnat det gedigna och långtgående integrationsarbetet vid en av Stockholms kristna skolor.


Läs även: Skola tvingar flickorna sitta längst bak i bussen 


Överreaktion från Burell 

Man kan läsa mellan raderna att han vill stämma i bäcken så att inte extremism frodas. Bra, och här står vi enade. Men är problemet bara religiösa skolor? Kan verkligen 0,8 procent av landets skolor, 60 stycken varav en anses ha handlat felaktigt, utgöra denna fara? 

Burell väljer en stenåldersmetod, att amputera hela benet i stället för att kurera en inflammerad tå.

Här några recept på skolnivå: Lär av Danmark och sätt skolor, kommunala eller fristående, som inte lever upp till skollagens krav under särskild tillsyn. Lär också av de kristna skolorna hur de arbetar med integration. Det är att bota inflammationen. Ta inte fram flintyxan och amputera.


Av Bo Nyberg

Ordförande Kristna friskolerådet 

Lars Brandström

Styrelseledamot Kristna friskolerådet