Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stötta idrottsrörelsen när pandemin är över

En aktiv idrott skapar nya positiva mötesplatser, och ju fler som deltar desto bättre mår vårt samhälle.
Foto: HENRIK ISAKSSON / IBL
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Foto: Johanna Fond / © Fond&Fond

Ska idrotten klara av att ta sig igenom pandemin, möta framtiden och fortsätta vara en stark samhällskraft behövs förutsättningar och hjälp av samhället, skriver Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det är dags för idrottsminister Anders Ygeman att ge möjlighet för idrottsrörelsen att även fortsatt vara den starkaste sammanhållande kraften i landet.

Regeringen har beslutat om skärpta restriktioner och i vår nära dialog har Folkhälsomyndigheten poängterat att de inte vill begränsa idrott för barn- och ungdomar, eftersom barn och unga mår bättre både psykiskt och fysiskt när de kan fortsätta röra på sig och vara en del av den gemenskap som idrottsföreningen är. Statsminister Magdalena Andersson har också lyft hur viktig idrottsrörelsen är för barn och ungdomars välmående.

Idrotten måste få hjälp

Men smittläget blev ett annat före julhelgen då avrådan för cuper och läger fram till den 16 januari blev ett faktum som tvingade statsministern att understryka att det kommer fler chanser till roliga stunder inom idrotten framöver.

En aktiv idrott skapar nya positiva mötesplatser, och ju fler som deltar desto bättre mår vårt samhälle.

Ska idrotten klara av att ta oss igenom pandemin, möta framtiden och fortsätta vara en stark samhällskraft behövs förutsättningar och hjälp av samhället. Det gäller både ekonomiska förutsättningar över lång tid och plats för idrott nära där barn och unga bor. Idrotten kan inte klara det utan hjälp.

Fyra önskemål

Riksidrottsförbundet vill att:

– Regeringen ger ett långsiktigt stöd på 300 mkr/år 2023 och 2024 för att återstarta idrottsrörelsen efter pandemin.

– Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning.

– Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna.

– Regeringen inrättar en nationell anläggningsfunktion för att utveckla kunskap för framtidens idrottsanläggningar och stimulera till innovativt byggande av idrottsanläggningar.

Idrotten är en väg framåt

Idrotten är en väg framåt för ungdomar som i dag saknar tro på sin framtid. En aktiv idrott skapar nya positiva mötesplatser, och ju fler som deltar desto bättre mår vårt samhälle. I idrotten mår ungdomarna bättre. Föreningslivet hjälper oss att hålla oss friskare, skapar möten mellan människor, bidrar till demokratisk skolning och ger möjlighet för individer att växa.

Idrotten gör en enorm insats för samhället genom att omforma och omstrukturera sig för att bidra till minskad smittspridning. Men det tar på oss alla.

Att idrottsrörelsen levt en pandemi under två år med restriktioner fram och tillbaka har medfört revor som kommer att ta lång tid att läka. Det handlar om revor i både ekonomi och verksamhet.

Gamla utmaningar finns kvar

De utmaningar som fanns innan pandemin finns också kvar. Ökande hälsoklyftor och växande segregation riskerar att förvärras på grund av coronapandemin. Det kan minskas genom hållbar stadsutveckling och ett socialt hållbart samhälle där det planeras för mer än boende.

Anders Ygeman behöver visa att det finns handlingskraft bakom lovorden och gå från ord till handling.

Under pandemin har idrottsrörelsen getts ekonomiskt stöd som kompensation för konsekvenserna av de restriktioner som påverkat idrotten, och för 2022 har stöd för återstart på 400 miljoner kronor utlovats. Men idrottsrörelsen måste kunna lita på att vi har stöd över längre tid än så. Och att återstartspengar inte måste användas för nya kompensationsstöd.

Måste kunna lita på idrottsministern

Idrotten gör en enorm insats för samhället genom att omforma och omstrukturera sig för att bidra till minskad smittspridning. Men det tar på oss alla och det påverkar de som bäst behöver idrotten hårt.

Idrottsminister Anders Ygeman behöver visa att förtroendevalda, ideella ledare, aktiva och föräldrar kan lita på att regeringen står bakom dem och även ger de förutsättningar som krävs för att fortsätta bidra med idrottsaktiviteter och mötesplatser där idrottsminnen skapas för generation efter generation av barn och ungdomar.

Visa handlingskraft

Det kommer fler chanser påpekade statsminister Magdalena Andersson när nya restriktioner infördes före julhelgen. Men då måste föreningen leva, ledarna fortfarande vara engagerade och ungdomarna vara kvar i idrottsrörelsen.

Anders Ygeman behöver visa att det finns handlingskraft bakom lovorden och gå från ord till handling. Vi litar på att du och dina politiska kolleger ordnar detta.

Av Björn Eriksson

Ordförande Riksidrottsförbundet