Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Stötande att Sverige inte återkallar medborgarskap

Iraks försvarsminister Najah al-Shammari och den svenska medborgaren Najah al-Adeli är samma person.Foto: HADI MIZBAN/ TT
Nima Rostami, advokat.

Fallet med Iraks försvarsminister har åter aktualiserat den alltför generösa svenska medborgarskapslagstiftningen. 

Det är rimligt att även Sverige inför möjligheten att återkalla medborgarskap, skriver advokat Nima Rostami.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Extraordinära omständigheter i det uppmärksammade fallet avslöjar det svenska regelverkets undfallenhet vid bedrägligt och otillbörligt förfarande vid medborgarskapsärenden. Najah al-Shammari, Iraks försvarsminister, och den svenska medborgaren Najah al-Adeli är uppenbarligen samma individ. Han förekommer således med dubbla identiteter och kan inte anses ha styrkt sin identitet. 

Som förutsättning för naturalisation (förvärv av medborgarskap) uppställs även vissa skötsamhetskrav. Förhållandena kan bland annat vara sådana att det skulle vara stötande för rättskänslan att bevilja sökanden svenskt medborgarskap. Även säkerhetsrisken är aktuell. 

Borde haft 25 års karantän

En person som har varit verksam i, eller haft ett bestämmande inflytande över, en organisation där det är känt att verksamheten innefattat systematiska, omfattande och grova övergrepp såsom tortyr, mord och utomrättsliga avrättningar, bör inte beviljas svenskt medborgarskap förrän en avsevärd tid har förflutit sedan han eller hon lämnade verksamheten eller sedan verksamheten upphörde. Denna tid bör som regel vara 25 år räknat från det att utlänningen var verksam i organisationen. 

Med tanke på att Najah al-Shammaris tidigare verksamhet för Saddam Husseins armé varit känd för Migrationsverket, ter det sig ytterst anmärkningsvärt att verket har missat att kontrollera detta. Alternativt har detta gått verkets granskning förbi på grund av bedrägligt förfarande från al-Shammaris sida. 

Reglerna luckrades upp

Grundlagsskyddet för svenskt medborgarskap infördes 1976 och statens möjligheter att återkalla medborgarskap vid bedrägligt förfarande och osanna uppgifter har successivt tagits bort. Dessa reformer har i princip omöjliggjort samhällets markering mot förbrytare och kriminellt belastade individer. 

Vårby gård, Huddinge. Här bodde Iraks försvarsminister med sin familj, under namnet Najah al-Adeli.Foto: GUSTEN HOLM

Detta är otidsenligt och mycket generöst i en internationell jämförelse. Med tanke på Migrationsverkets obefintliga bakgrundskontroll av utlänningar som invandrar till Sverige är den svenska medborgarskapslagen uppenbart släpphänt. Sveriges regeringar har dock hittills vägrat reformera grundlagen samt lagen om svenskt medborgarskap, trots att medborgarskap kan förvärvas genom bedrägligt förfarande, osanna uppgifter eller förtigande av omständigheter som skulle vara avgörande i bedömningen. Utöver det tillåter Sverige dubbelt medborgarskap. 

Lär av våra grannländer

Våra grannländer och vissa EU-länder har infört möjligheten att återkalla medborgarskap vid fall av bedrägligt förfarande eller medvetet lämnande av osanna eller oriktiga uppgifter. I Storbritannien återkallas medborgarskap även då en person begått en allvarlig handling som varit till skada för landets vitala intressen. 

Att Sverige inte ens upphäver medborgarskap vid bedrägligt förfarande eller osanna och oriktiga uppgifter är mycket anmärkningsvärt.

Länder har självbestämmande i frågor om medborgarskap men hänsyn ska tas till internationella åtaganden, 1961 års FN-konvention om begränsning av statslöshet samt 1997 års europeiska konvention om medborgarskap. Enligt artikel 8 respektive artikel 7 i konventionerna tillåts medlemsländer att upphäva medborgarskap för naturaliserade personer, men statslöshet ska undvikas. När medborgarskapet har förvärvats genom bedrägligt förfarande eller osanna och oriktiga uppgifter accepteras genom en undantagsbestämmelse dock att medborgarskapet berövas, även om detta leder till statslöshet.

Då Sverige tillåter dubbelt medborgarskap innehar den stora majoriteten av naturaliserade personer dubbelt medborgarskap. Risken för statslöshet uppfattas som försvinnande liten. 

Inför möjligheten att återkalla medborgarskap

Det är rimligt att även Sverige inför möjligheten att återkalla medborgarskap i ovan nämnda fall. I samma anda är det önskvärt att grundlags- och medborgarskapslagsreformen omfattar återkallelse av naturaliserade personers medborgarskap vid folkrättsbrott. 

Att Sverige inte ens upphäver medborgarskap för naturaliserade personer vid bedrägligt förfarande eller osanna och oriktiga uppgifter är mycket anmärkningsvärt. Det är stötande och underminerar medborgarskapskänslan och tilltron till svenskt rättsväsende.

 

Av Nima Rostami

Advokat