Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Största brottet mot mänskliga rättigheter

Lyfter kvinnofrågan. Fredrik Reinfeldt håller i dag tal i FN. Då kommer han bland annat att ta upp kvinnornas situation runtom i världen.
Foto: Cornelia Nordström

Världen omkring oss förändras i en snabbare takt än någonsin förut. Utvecklingssteg som förr tog tio år kan i dag ta tio månader. Hur påverkar det här vår vardag? Vad betyder det för våra barns framtid?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är svårt att ta in alla förändringar. Ändå måste vi göra just det för att kunna dra de rätta slutsatserna och påverka utvecklingen i en så positiv riktning som möjligt - för så många människor som möjligt.

I dag talar jag i FN:s generalförsamling. Jag kommer att inleda med att lyfta fram alla de saker som går i rätt riktning i världen:

Fattigdomen i världen minskar snabbare än någonsin förr i historien.

Barnadödlig-heten minskar. Färre människor dör på grund av malaria och tuberkulos. Färre människor smittas av Hiv/aids.

Människor lever längre. I Sverige kommer många av de barn som föds i dag att kunna fira sin hundrade födelsedag.

Klyftorna mellan rika och fattiga länder minskar. Utvecklingsländernas andel av världsekonomin är nu större än de utvecklade ländernas andel.

Den teknologiska utvecklingen är snabb och sprids fortare. Att söka information från andra sidan av jordklotet har blivit en självklarhet för många - inte bara för den rika delen av världen.

Men jag kommer också inför FN:s alla medlemsländer att understryka några av de utmaningar som kvarstår och som måste beaktas när vi ska utforma den nya utvecklingsagendan för åren efter 2015 - när nuvarande milleniemål löper ut.

Kränkandet av kvinnors rättig- heter är det största brottet mot de mänskliga rättigheterna. Det borde vara en självklarhet att kvinnor över hela världen ska ha samma mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter som män.

Ändå utsätts en miljard kvinnor varje år för sexuellt och fysiskt våld. Ändå dör 800 kvinnor varje dag på grund av komplikationer relaterade till graviditet eller förlossning. Dessa komplikationer skulle ha kunnat åtgärdas om kvinnorna hade haft rätt att bestämma över sina egna kroppar, tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter.

Ändå saknar många kvinnor i dag rätten att äga, ärva eller förvärva egendom.

Ändå förvägras många flickor rätten att utbilda sig och gå i skolan. Och för kvinnor i många länder är det en utopisk dröm att tänka sig en regering som den svenska, där de flesta ministerposterna innehas av kvinnor. Dessa kvinnor får inte ens gå och rösta.

Men jämställdhet är inte bara en självklar mänsklig rättighet, utan också en fråga om att tillvarata ett lands mänskliga resurser. Jämställdhet leder till ökad produktivitet, tillväxt och en bättre rättsstat. När kvinnor deltar i högre grad i beslutsfattandet minskar korruptionen. Jämställdhet är helt enkelt ekonomiskt lönsamt.

Världen behöver också agera på andra områden. En tredjedel av världens befolkning lever i länder med ett auktoritärt styre. 1,5 miljard av världens människor bor i konfliktområden eller i bräckliga stater.

Om vi ska åstadkomma en ut- hållig utveckling i världen är det grundläggande att alla länder respekterar demokratin och rättsstatens principer. Varje individs mänskliga rättigheter måste iakttas och varje individ måste ha rätt att delta i beslutsfattande.

Vi måste fortsätta bekämpa våld och konflikter. Det tar i genomsnitt sju år att få slut på ett inbördeskrig och sjutton år för ett land att återhämta sig efter krig. Här behöver vi ett starkt FN och ett starkt säkerhetsråd.

I mitt tal kommer jag också att understryka handelns betydelse för utveckling och fred. Sverige är ett utmärkt exempel, som genom handel har lyckats fördubbla BNP.

Slutligen kommer jag att understryka vikten av att bekämpa klimatförändringarna. Det räcker inte att utsläppen i EU och USA sjunker, eftersom dessa länder numera endast svarar för cirka en fjärdedel av de totala utsläppen. Vi måste öka de internationella ansträngningarna så att alla länder bidrar - även utvecklingsländerna som står för den största delen av utsläppsökningarna.

På alla de områden som jag tar upp i mitt tal i dag behövs ett starkt FN. Därför är Sverige också den näst största givaren per capita i världen till FN-systemet. Genom FN kan vi samarbeta för en bättre värld för alla. Svenska regeringen är pådrivande för att detta samarbete ska förbättra livet för så många människor som möjligt. Hälften av jordens befolkning är kvinnor. I dag väljer jag återigen att särskilt lyfta fram dem.

Fredrik Reinfeldt (M)

statsminister