Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stoppa tvångsäktenskap i Sverige

Lotta Edholm och Sara Mohammad: Det behövs fler insatser så att unga killar och tjejer inte gifts bort mot sin vilja. Foto: Fredrik Persson/Anders Henrikson

Under sommarmånaderna riskerar unga att tvingas till äktenskap. Vi måste göra mer för att låta varje ung människa fritt bestämma över sitt liv, skriver Lotta Edholm och Sara Mohammad.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sommaren är för de flesta ungdomar en tid av frihet och ledighet. Men för vissa är den början på ett liv i ofrihet. Det är nu unga tjejer och killar löper störst risk att bli utsatta för tvångsgifte. Tvångsäktenskap arrangeras ofta i samband med semesterresor till familjens hemland under sommarlovet.

Enligt den utredning som Stockholms stad tillsatte 2009 levde så många som sexton procent av Stockholms flickor med starka begränsningar i möjligheten att välja framtida partner. Och enligt rapporten ”Gift mot sin vilja”, som dåvarande Ungdomsstyrelsen gav ut samma år, kan upp till 70 000 ungdomar i Sverige inte fritt välja vem de vill gifta sig med.

 

Att inte få välja vem man vill leva med är en av de största inskränkningarna i unga människors mänskliga rättigheter som finns i Sverige idag. För drygt ett år sedan beslutade Sveriges riksdag om att kriminalisera tvångsäktenskap och försvåra möjligheterna till barnäktenskap. Det finns dock ingen anledning att tro att problemet därmed har försvunnit.

 

Vi måste göra mer för att låta varje ung människa i Stockholm bestämma fritt över sitt liv:

 

Stärk socialtjänsten. Många nyanställda socialsekreterare får ta hand om svåra barn- och ungdomsärenden utan tillräcklig introduktion och handledning, och utan kunskaper om hedersvåld i bagaget. Det gör att man inte förmår bemöta och lyssna på ungdomar på det sätt som behövs. Med bättre handledning och större satsningar på att behålla erfaren personal kan utsatta unga få möta dem som har störst erfarenhet av deras problem.

 

Skärp kontrollen av föreningsbidrag. Stockholms stad måste ha större kontroll vid sin bidragsgivning till föreningar. Organisationer som inte aktivt tar avstånd från hederskulturen ska inte få stöd. Staden måste bli bättre på att följa upp hur de organisationer som får stöd arbetar med jämställdhet och mot hedersförtryck.

 

Ny statistik. Det har gått ett antal år sedan de ovan nämnda utredningarna gjordes, och några nyare siffror finns inte. Det bör göras nya och regelbundna kartläggningar av hur många ungdomar som lever i en hederskontext, såväl i Stockholm som nationellt. Bara så kan vi se om samhällets insatser får någon effekt.

 

Efter skollovet gapar många skolbänkar tomma. Det är helt oacceptabelt att många barn tillåts ”försvinna” utan att myndigheter reagerar. Sveriges kommuner bör ha som uppgift att kartlägga bortförda barn som försvinner under sin skolgång. Staten bör också tillsätta en utredning kring hur man kan ta hem bortförda barn. Goda exempel finns från andra länder, bland annat England.

 

Nationell samverkan för att hämta hem bortförda barn. Polis, ambassader och socialtjänst måste få i uppdrag att samarbeta. Målsättningen måste alltid vara att föra hem barnen.

 

Fler sommarjobb. Sommarjobb kan vara en bra undanflykt för ungdomar som får en anledning att inte behöva åka till sina hemländer. I Stockholm är det svårt att få fram tillräckligt med platser – inte för att det saknas pengar, utan för att det saknas arbetsgivare. Staden bör kunna kompensera företag som vill ta sig an sommarjobbare.

 

Kontaktpersoner. Den som söker skydd bör få en kontaktperson hos socialtjänsten. Kontaktpersonen kan bryta den sociala isolering som många personer drabbas av när de försöker lämna en hederskontext och tvingas bryta upp från sin familj.

Ingen ungdom ska behöva vara rädd i sommar. Ingen ungdom ska behöva bli bortgift mot sin vilja.

Lotta Edholm (FP)

oppositionsborgarråd och gruppledare, Stockholms stad

Sara Mohammad

verksamhetsansvarig, Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime)

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!