Stoppa snatteri för att minska gängmorden

Fokus har enbart legat på att öka antal poliser och man har helt missat att ledningen även måste styra med kvalitet och kontroll i sitt uppdrag, skriver Richard Jomshof och Katja Nyberg.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY
Om föräldrar inte är aktiva och larmar i unga år, dröjer det ofta till femtonårsåldern innan samhället reagerar och då är det ofta mycket svårt att vända ett kriminellt beteende, skriver Katja Nyberg och Richard Jomshof.
Ett av de uppdrag där polisen har misslyckats är att hämma antalet instegsbrott, skriver Richard Jomshof och Katja Nyberg.
Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

Polisen har misslyckats med att stoppa ökningen av dödsskjutningar. 

Om samhället menar allvar med att komma åt rekryteringen av unga till gängbrottsligheten är det centralt att prioritera vanliga instegsbrott som stöld i butik, skriver Richard Jomshof och Katja Nyberg från Sverigedemokraterna. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. 2022 blir ännu ett dystert rekordår i antal skjutningar. Till och med den 15 november i år har 57 personer skjutits ihjäl och den skarpa frågan vi nu står inför är hur vi får stopp på denna eskalering. 

Trots att polis och rättsväsende har fått stora resurstillskott och utökade rättsliga verktyg för att bekämpa brottsligheten, har polisens oförmåga och bristande organisation inte klarat att vända utvecklingen. Frågan är akut och behöver komma upp på regeringens bord omgående.

Samhället för en tröstlös kamp för att få bort kriminella och deras vapen från gatorna. 

Problem med styrning

För att lyckas är en väl fungerande polismyndighet en förutsättning. Svensk polis står inför stora utmaningar för att kunna fullfölja sitt uppdrag och behöver fortsatt ökade resurser både ekonomiskt och lagföringsmässigt. 

Men problematiken ligger även i hur myndigheten styrs. Det finns en omvittnad ledningskultur inom polisen som hämmar en sund utveckling där det strategiska och operativa polisarbetet inte analyseras och utvärderas som det borde. 

Här har den tidigare S-ledda regeringen ett stort ansvar i sitt misslyckande med att styra Polismyndigheten. Fokus har enbart legat på att öka antal poliser och man har helt missat att ledningen även måste styra med kvalitet och kontroll i sitt uppdrag.

Varje skjutning och varje brott som genomförs av kriminella som en gång började som snattare, och som i unga år lärde sig att inget händer när du stjäl i en butik, är ett grovt misslyckande.

Ett av de uppdrag där polisen har misslyckats är att hämma antalet instegsbrott. Ett brott som nedprioriterats är exempelvis stöld i butik som är ett vanligt första brott för många yrkeskriminella. 

Om föräldrar inte är aktiva och larmar i unga år, dröjer det ofta till femtonårsåldern innan samhället reagerar och då är det ofta mycket svårt att vända ett kriminellt beteende.

Branschorganisationen Livsmedelshandlarna har – för att sätta fokus på hur polisen arbetar med brott i butik – drivit ”Projekt överklaga”. 

Liggande utan åtgärd

Ett 20-tal butiker från norr till söder har under sex månader polisanmält merparten av de brott som har begåtts i butikerna för att se hur polisen hanterar anmälningarna. Några av erfarenheterna är att övervakningsfilmer som lämnats till polisen har slarvats bort, handlare har uppgett att det finns vittnen som ombetts att själva hålla förhör och de flesta anmälningar har bara blivit liggande utan åtgärd. 

I de fall beslut har tagits att lägga ner ärendet har det skett på felaktiga grunder. Projektet har kommit fram till att livsmedelshandlarnas anmälningar varken hanterats rättssäkert eller professionellt vilket är något som i dag genomsyrar stora delar av polisorganisationen.

Prioritera instegsbrotten

Varje skjutning och varje brott som genomförs av kriminella som en gång började som snattare, och som i unga år lärde sig att inget händer när du stjäl i en butik, är ett grovt misslyckande. Om samhället menar allvar med att stoppa rekryteringen av unga till gängbrottsligheten är hanteringen av brott i butik av fundamental betydelse. 

Här vill vi i Sverigedemokraterna se till att polisen prioriterar instegsbrotten för att ändra riktning för de ungdomar som löper akut risk att dras in i gängkriminella kretsar. 

För att lyckas med detta behöver vi ändra hur Polismyndigheten bedriver sin verksamhet. Att sätta stopp för brott i butik är ett konkret steg för att stoppa rekryteringen av barn och ungdomar till gängkriminaliteten och måste prioriteras av polisledning under kommande mandatperiod. 


Av Richard Jomshof (SD) 

ordförande i Justitieutskottet  

Katja Nyberg (SD) 

talesperson för polisfrågor

Butiksägaren Henriks fräcka löfte till tjuvarna

Ur arkivet: Hemköp i Skövde centrum har satt upp en skylt där snattare erbjuds gratis åktur i en polisbil om de snor något i butiken.