Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stoppa miljöstasi

Kd:s nya förslag om personliga utsläppsrätter skulle kräva ett övervakningssamhälle av gigantiska proportioner. Statlig elmätning av hushållen, radiochip på matvaror och "svart låda" i din bil är några exempel. "Miljön får inte bli nästa murbräcka för att bygga en kontrollapparat. Det får vara nog med våra politikers klåfingrighet avseende människors privata sfär" Det skriver Pär Ström från tankesmedjan Den nya välfärden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

FAKTA

Pär Ström är integritetsombudsman för tankesmedjan Den nya välfärden. Han räddar själv miljön genom att åka kommunalt till jobbet, undvika onödiga prylinköp och välja segelbåt på sjön.

Nyligen föreslog kristdemokraterna utredning av möjligheten att införa "personliga utsläppsrätter". Varje människa ska få tillstånd att släppa ut en viss mängd koldioxid, är det meningen. Det är kanske en intressant tanke i teorin, men har (kd) funderat över vilket formidabelt övervakningssamhälle som skulle krävas?
I dokumentet "Miljöpolitik för en globaliserad värld" skriver kristdemokraternas Anders Wijkman att skattesystemet "påverkar livsstil och konsumtionsvaror i begränsad omfattning". Därför vill han utreda ett system där varje människa får en viss kvot koldioxid att göra av med.
Det kanske vore en fin lösning om samhället vore ett meccano, politiker vore ingenjörer och medborgare vore kugghjul. Men nu är människor inte byggdelar. Som politiker så ofta gör numera glömmer Wijkman med sitt meccano-bygge bort en väl så viktig byggsten av mjukare karaktär - människors värdighet och personliga integritet.
Det är nämligen uppenbart att personliga utsläppsrätter skulle kräva ett kontrollsamhälle av gigantiska proportioner. "Det förutsätter också att ett IT- baserat system byggs ut så att konsumtionens kolinnehåll enkelt kan mätas", skriver Wijkman.

Låt oss tänka efter vad som skulle krävas, och låt oss börja med bilkörning. Antingen skulle alla människors bilkörning behöva mätas eller också skulle alla bensinstationer förses med utrustning som bara startar pumpen efter inmatning av en individuell medborgarkod. En digital variant av 1940-talets ransoneringskort.
Sedan skulle förstås varje hushålls elförbrukning behöva rapporteras in till myndigheternas databas, liksom inköp av villaolja. I flerfamiljshus skulle varje lägenhets inomhustemperatur behöva kontrolleras. Alla charterresor skulle rapporteras in till databasen, komplett med resmål, liksom andra flygresor.
En människas ekologiska fotavtryck påverkas ju också i hög grad av annan konsumtion, såsom prylar och livsmedel. Vissa produkter resulterar i stora mängder utsläpp när de tillverkas, andra inte. När det gäller mat måste man också väga in sådant som uppvärmning av växthus. Kött resulterar i mycket större utsläpp av koldioxid än vegetariska livsmedel. Slutsatsen blir att alla människors inköp, vara för vara, måste rapporteras in till den statliga databasen och analyseras av en programvara.

Kort sagt, personliga utsläppsrätter skulle kräva ett övervakningssamhälle av tidigare oanad omfattning. Det är helt orimligt. Visserligen är klimathotet en mycket viktig fråga, men det får inte bli som det redan blivit med terrorhotet att vad som helst accepteras i det godas namn. Miljön får inte bli nästa murbräcka för att bygga en kontrollapparat som ingen vågar ifrågasätta eftersom syftet är så gott - en kontrollapparat som sedan snabbt börjar användas av myndigheterna även för helt andra ändamål. Om vi bygger ett omänskligt samhälle i vår strävan att bygga det perfekta samhället har vi verkligen kastat ut barnet med badvattnet.
Det är intressant och oroande att de tekniska verktygen för att förverkliga kristdemokraternas Miljö-Stasi redan till stor del finns på plats, relativt nyligen utvecklade i andra syften.

Snart har alla landets elmätare bytts ut mot en ny sort som automatiskt rapporterar in hushållets elförbrukning. Bilar med en "svart låda" som med hjälp av GPS skickar i väg alla detaljer om körningen finns redan i bland annat Storbritannien.
De nya digitala resekorten för kollektivtrafiken används redan för lagring av varje resenärs resor i delar av landet. I flerfamiljshus blir det allt vanligare med separat mätning av kall- och varmvattensförbrukning. Experiment genomförs i flera länder med radiochips av typ RFID på dagligvaror, som skulle göra det möjligt att exempelvis knyta en viss Coca-Cola-burk till en viss person och sedan belasta den personens utsläppsrätt om burken senare slängs i soporna i stället för att återvinnas.
Det får vara nog med våra politikers klåfingrighet avseende människors privata sfär. I stället för personliga utsläppsrätter för medborgare föreslår jag personliga integritetskränkningsrätter för politiker. Och kvoten ska vara mycket liten.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!