Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stoppa fuskande EU-migranters bidrag

"Bidrag ska ges till människor som har rätt till dem och som behöver ekonomisk hjälp, inte till den som fuskar och ljuger", skriver sverigedemokraternas Linus Bylund, Markus Wiechel, Jennie Åfeldt och Kent Ekeroth. Foto: Stefan Söderström

Försäkringskassan får inte ta hänsyn till på vilka premisser personer från ett annat EU-land befinner sig i Sverige, och betalar därför ut felaktiga bidrag, skriver företrädare för SD.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nyligen lämnade Försäkringskassan en mycket allvarlig skrivelse till Socialdepartementet där brister i nuvarande socialförsäkringsregler påtalas. Enligt en ny tolkning av lagen som togs i bruk 2013 får inte Försäkringskassan under den pågående utbetalningen av exempelvis bostadsbidrag ta hänsyn till om de uppgifter som angavs som skäl till bosättning i Sverige stämmer eller inte.

Då Försäkringskassan enbart får ta hänsyn till om huruvida personerna är här eller inte, kan dessa felaktiga utbetalningar fortgå.

Ett exempel som Försäkringskassan själva anger i skrivelsen handlar om en situation med ett par som med sina barn kommer till Sverige från ett annat EU-land.

Den ena partnern uppger att denne ska arbeta och familjen hyr en lägenhet. Paret skickar in kopior på sina pass, anställningsavtal, hyreskontrakt och övriga intyg som behövs.

Försäkringskassan gör bedömningen att de befinner sig i Sverige på rätta grunder och beviljar då ett samordningsnummer för familjen. Paret kan sedan ansöka om exempelvis bostadsbidrag, barnbidrag och föräldrapenning för sina barn. I de fall Försäkringskassan upptäcker att exempelvis anställningskontraktet var falskt och att de därför befinner sig i Sverige på falska grunder, kan utbetalningarna av nämnda bidrag inte upphöra. Myndigheten får endast ta hänsyn till om huruvida personerna befinner sig i Sverige, inte på vilka premisser.

Sveriges sociala trygghetssystem vilar på en grund av gemensamt ansvarstagande. Staten ska se till så att de som lever under ekonomiska svårigheter får hjälp, medan invånarna gemensamt bidrar till att upprätthålla de ekonomiska förutsättningar som krävs för att dessa trygghetssystem ska fungera.

Vilka som har rätt till vissa former av ekonomiska stöd ska regleras i lagtexter. Människor som vid ansökningstillfället uppfyller de kriterier som ställs som förutsättning, beviljas också stöd.

Den som ljuger, lämnar felaktiga uppgifter eller undanhåller relevant fakta bör få sina bidrag indragna med krav om återbetalning som följd. Bidrag ska ges till människor som har rätt till dem och som behöver ekonomisk hjälp, inte till den som fuskar och ljuger.

Sannolikt är det en inställning som de flesta delar och detta ramverk är själva grunden i ett fungerande välfärdsystem. Vi lever i en allt mer globaliserad värld och inom EU/EES råder i dag fri rörlighet. Det är av högsta vikt för våra trygghetssystems fortlevnad att vi kan administrera dessa inom ett rättssäkert regelverk. Tyvärr har det framkommit att Försäkringskassan i dag inte har några siffror på hur många av dessa felaktiga utbetalningar som gjorts och följaktligen inte heller vad kostnaden för dessa uppgår till. Vi vet alltså inte hur mycket av skattebetalarnas pengar som har betalats ut till fuskande EU-migranter.

Sverigedemokraterna har till Socialförsäkringsutskottet inlämnat ett utskottsinitiativ med syfte att regeringen omgående ska återkomma med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de brister som Försäkringskassan påtalar.

Med tanke på att luckan i reglerna har sitt ursprung i den nya lagtolkningen som togs i bruk redan 2013 är det anmärkningsvärt att bristen har tillåtits finnas i snart två år. Vår hållning är att detta rimligen är ett misstag, en oavsiktlig lucka i regelverket, ett misstag som både kan och bör åtgärdas omgående.

<strong>Linus Bylund (SD) </strong><br>Ledamot, Socialförsäkringsutskottet Foto: Sven Lindwall
<strong>Kent Ekeroth (SD)</strong> <br>Ledamot, Justitieutskottet Foto: Sven Lindwall
<strong>Markus Wiechel (SD)</strong><br>Ledamot, Socialförsäkringsutskottet Foto: Christian Örnberg
<strong>Jennie Åfeldt (SD)</strong><br>Ledamot, Socialförsäkringsutskottet

 

 

Linus Bylund (SD)

Ledamot, Socialförsäkringsutskottet

Kent Ekeroth (SD)

Ledamot, Justitieutskottet

Markus Wiechel (SD)

Ledamot, Socialförsäkringsutskottet

Jennie Åfeldt (SD)

Ledamot, Socialförsäkringsutskottet