Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stoppa framväxten av den sociala pelaren

Stefan Löfven i Bryssel. ”Det är dags att han inser sitt misstag och gör allt i sin makt för att stoppa utvecklingen”, skriver debattörerna om den sociala pelaren.
Foto: LARS LARSSON/TT
Johannes Nathell, Fria moderata studentförbundet.
Martin Bergman, Fria moderata studentförbundet.
Theo Herold, Fria moderata studentförbundet.

Stefan Löfven tog 2017 initiativ till att lyfta sociala frågor inom EU, ett historiskt misstag som nu riskerar att tvinga in lagstiftade minimilöner från Bryssel. Det är en stor inskränkning på den svenska arbetsmarknaden. 

Detta måste stoppas, skriver Johannes Nathell, Martin Bergman och Theo Herold, Fria moderata studentförbundet. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I regeringsförklaringen 2016 uttalade statsminister Stefan Löfven att Sverige skulle vara drivande för ett socialt Europa. Detta resulterade i toppmötet i Göteborg 2017 där EU:s institutioner proklamerade den sociala pelaren och dess 20 principer. Kritik lyftes om att detta skulle leda till en maktförskjutning av arbetsmarknadspolitiken till Bryssel, men kritiken nonchalerades av S, LO med flera.  

Tyvärr har de flesta farhågor som lyftes inför toppmötet till största grad infriats. Verkanslös symbolpolitik på europeisk nivå har ersatt högst nödvändiga reformer på nationell nivå.

EU-kommissionens långsiktiga mål

Under det senaste året har förslag lyfts från EU-kommissionen om såväl lagstiftade minimilöner som bindande lagstiftning om transparens i lönesättningen. Det slutgiltiga målet från Kommissionen är att göra hela den sociala pelarens 20 principer juridiskt bindande, vilket är något som diskuterades på toppmötet i Porto som ägde rum den 7 maj. 

Det är dags att Löfven inser sitt misstag och gör allt i sin makt för att stoppa denna utveckling.

Samtidigt är behovet av reformer inom den svenska arbetsmarknadspolitiken stort. Trots målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 har Sverige nu Europas fjärde högsta arbetslöshet, efter Grekland, Spanien och Italien. Problemen på den svenska arbetsmarknaden måste dock lösas i Sverige. Att skjuta över ansvaret över regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik till Bryssel kommer inte lösa några problem. 

Stoppa den sociala pelaren

Även EU står inför stora utmaningar på centrala områden; klimatarbetet, den digitala omställningen, migrationen, säkerhets- och utrikespolitiken, samt utökningen och förstärkningen av den inre marknaden, med mera. Det är här fokus bör ligga, inte på symboliska EU-projekt.   

Arbetet med den sociala pelaren måste stoppas. Skillnaden i levnadsstandard mellan medlemsländerna beror på skillnader i ekonomiskt välstånd och sysselsättning, inte brist på sociala rättigheter och lagstiftning. Det är genom ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt som vi kan säkra vår välfärd och därigenom realisera målen om mer rättvisa arbetsvillkor samt lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden. 

Får kritik av sin egen rättstjänst

Arbetsmarknadspolitik och särskilt lönebildning är en nationell angelägenhet och inte något som ska regleras av byråkrater i Bryssel. EU-fördraget stipulerar dessutom att unionen inte har kompetens att lagstifta i frågor som rör lönebildningen. Därför är det extra anmärkningsvärt att Kommissionen väljer att gå fram med sådana förslag, trots att de fått kritik av EU-rådets egen rättstjänst.

Regeringens EU-arbete bör fokusera på att lösa de problem som vi bara kan lösa tillsammans inom unionen – det omfattar inte en gemensam arbetsmarknads- och socialpolitik. Målet om ett socialt Europa där utbyte av erfarenheter mellan medlemsstater skulle vara det centrala har endast varit en tung baksmälla för Socialdemokraterna, regeringen och för Sverige. 

Det är dags att Löfven inser sitt misstag och gör allt i sin makt för att stoppa denna utveckling. 


Av Johannes Nathell

Skattepolitisk sekreterare, Fria moderata studentförbundet

Martin Bergman

Vice ordförande, Fria moderata studentförbundet

Theo Herold

Europapolitisk sekreterare, Fria moderata studentförbundet