Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stoppa de skadliga corona-restriktionerna

Sven Román, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri.
Nils Littorin, ST-läkare i psykiatri och doktor i klinisk mikrobiologi.
Sebastian Rushworth, AT-läkare.

Vi lanserar ett läkarupprop för att minska restriktioner och förbättra skyddet för riskgrupper.

Att i ett läge, där covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt, skriver läkarna Sven Román, Nils Littorin och Sebastian Rushworth.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige. Nu hörs från politiskt håll krav om nedstängning av samhället. Många studier, publicerade bland annat av ansedda The Lancet, visar att lockdowns i syfte att hindra smittspridning av covid-19 saknar evidens. 

Den eventuella nyttan med nedstängning av samhället måste vägas mot de dokumenterat negativa effekter det för med sig i form av uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser. 

Missriktade insatser mot barn

De kanske mest missriktade åtgärderna är de som drabbar barn. Enligt CDC, amerikanska smittskyddsenheten, är covid-19 farligare för äldre än vanlig säsongsinfluensa, men för barn är risken att dö lägre än vid influensa. Precis som FHM hävdar är barn och skolor inte drivande i pandemin. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället, men effekterna av distansundervisning för utsatta barn kan bli förödande

Barns idrottsaktiviteter har varit inställda och viss tävlingsidrott är fortsatt begränsad, vilket försämrar deras allmänna hälsa och immunförsvar. Att en hel generation får sämre utbildning kommer att påverka deras framtidsutsikter.

Inställd idrott försämrar folkhälsan, menar debattörerna.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Att i ett läge, där covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt. De flesta av de länder som infört striktare åtgärder än Sverige har haft högre dödlighet, ett tydligt tecken på att metoderna inte hjälper. Skadan för våra samhällen är nästintill oöverskådlig och med långvariga konsekvenser. 

På global nivå har lika många dött av restriktioner

Två av Sveriges främsta experter på global hälsa, professorerna Anna Mia Ekström och Stefan Swartling Peterson, har nyligen utifrån bland annat FN-statistik beräknat att lika många har avlidit som en följd av restriktionerna som av viruset. Då restriktionerna globalt framför allt dödar barn och unga vuxna är antal förlorade levnadsår sannolikt fem till tio gånger högre på grund av samhällets nedstängning jämfört med effekterna av viruset.

Det finns även tveksamheter med pandemilagen. Den drevs igenom utan en ordentlig genomlysning och om vi i en framtid skulle få en mer auktoritär regim kan lagen användas på ett mycket destruktivt sätt.

Skydda riskgrupperna bättre

Slutligen menar vi att skyddet för riskgrupper måste öka. De enorma kostnaderna för nuvarande och eventuellt kommande restriktioner bör riktas om som stöd till sjuk- och äldrevården. Det vore avsevärt mer effektivt. Här vill vi peka på några beslut som kan fattas i dag och som kan rädda liv:

Öppna fler slutenvårds- och IVA-platser, då Sveriges sjukvård är ständigt överbelastad eftersom vi har minst vårdplatser per capita i EU och antal IVA-platser har halverats på några decennier,

Antigentesta regelbundet personal inom äldreomsorgen före ett arbetspass och vidareutbilda personalen i hygienrutiner

Tillåt att simhallar och bibliotek hålls öppna och att fler personer får vistas på restauranger och i butiker.

Stoppa den oetiska och farliga karusell där upp till 30 anställda kan besöka samma vårdtagare, inför i stället kohortvård av covid-positiva vårdtagare och öka personalens löner för att möjliggöra intensiva tvåveckors arbetsperioder.

Omvandla outbildade timanställningar till tillsvidareanställda undersköterskor och frigör läkarresurser till äldreomsorgen.

Ge kommunerna i uppdrag att handla mat, hämta paket på posten etc åt riskpersoner som löper risk att smittas i samhället.

Inte i proportion till faran

Covid-19 är en sjukdom som främst dödar gamla och sjuka. Medianåldern för de avlidna är 84 år, vilket är högre än medellivslängden i Sverige. Ett fokuserat skydd av denna riskgrupp, samtidigt som unga, friska individer med låg dödlighet bör fortsätta arbeta, idrotta och gå i skolan, är en folkhälsolinje. Att stänga skolor och inskränka livet för flera miljoner barn står däremot inte i proportion till faran och blir kontraproduktivt ur ett folkhälsoperspektiv. 

Givetvis bör vi fortsätta att rekommendera social distans, handtvätt och att stanna hemma vid symtom tills pandemin är över. Utöver onödiga restriktioner som nämnts ovan bör vi tillåta kultur- och idrottsevenemang med viss publik, gudstjänster, tävlande för barn i all idrott, motionsverksamhet för vuxna, körsång, att simhallar och bibliotek hålls öppna och att fler personer får vistas på restauranger och i butiker. Munskydd för allmänheten bör inte rekommenderas då det saknas evidens för att åtgärden minskar smittspridning samtidigt som det finns fysiska och psykiska hälsorisker.

Presentera en risk/nytta-analys

Sedan 1 februari 2021 har vi enligt SCB:s statistik en underdödlighet i Sverige och sannolikt en utbredd immunitet. Den 10 mars var 84 procent av äldre i särskilt boende färdigvaccinerade och 63 procent av äldre med hemtjänst hade fått en vaccindos. Vi föreslår:

Att onödiga samhällsrestriktioner inklusive distansundervisning i grund- och gymnasieskola upphör. 

Att planerna på vaccinpass skrotas.

Att skyddet för riskgrupper ökar och 

Att regeringen och FHM i framtiden alltid presenterar en risk/nytta-analys för de restriktioner som införs. 


Av Sven Román

Specialist i barn- och ungdomspsykiatri

Nils Littorin

ST-läkare i psykiatri och doktor i klinisk mikrobiologi

Sebastian Rushworth

AT-läkare

0