Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stoppa bidragen till antidemokraterna

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (M).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot (V).
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Etniska föreningar och samfund som exempelvis förnekar uppkomsten av hedersförtryck ska inte kunna få bidrag.

Riksdagsledamöter som Birgitta Ohlsson (L) och Amineh Kakabaveh (V) kräver att skattemedel aldrig ska få gå till mörkerkrafter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | FÖRENINGSBIDRAG. I slutet av denna månad ska regeringens utredare Ulf Bjereld presentera sina förslag om hur stödet till trossamfunden ska se ut i framtiden. Vi som är aktiva i riksdagens tvärpolitiska nätverk mot förtryck och diskriminering i hederns namn har länge engagerat oss i denna fråga och förväntar oss en skarp ny politik med ett tydligt demokratikriterium. 

I uppdraget står nämligen att det är; ”centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel”. 

Exakt. Om detta ska tolkas konsekvent är det stopp med pengar till aktörer som stöttar hatpredikanter, glorifierar våldsbejakande extremism, undergräver demokratin och propagerar för hedersförtryck, könsapartheid och hat mot HBTQ-personer.


DEBATT: Utan kontanter blottar vi oss för fienden 


Medvetenheten är mycket varierande

Men vi oroas samtidigt över att det finns andra nivåer i samhället som också delar ut liknande bidragspengar, men som hamnat helt i skymundan i debatten. Samma genomlysning, kartläggning, uppstramning och ändamålsenlig redovisning som behövs på statlig nivå måste också till i svenska kommuner och landsting. 

I dag är medvetenheten, uppföljningen och kriterierna kring hur bidragspengar delas ut till föreningar, samfund och aktiviteter minst sagt mycket varierande runtom i landet. Vissa landsting och kommuner är mer nogräknade andra inte. Lokala politiker och tjänsteman famlar stundom kring detta. Ofta uppmärksammas pengar till oseriösa aktörer först när medierna avslöjat skandaler kring bidrag. Etniska föreningar och samfund som exempelvis aktivt misstänkliggör arbetet mot, och förnekar uppkomsten av hedersförtryck ska inte kunna få bidrag.

Självklart ska politiken bidra positivt till att ge civilsamhället goda förutsättningar. Det ska vara enkelt att engagera sig i en idrottsklubb, samfund, folkbildnings- eller intresseorganisation. 

Men samtidigt måste vi vara glasklara. Inga skattemedel – varken på nationell eller lokal nivå – ska någonsin gå till de krafter som uppmuntrar till våldsbejakande extremism, kvinnohat eller vill förändra samhället med odemokratiska medel.


Av Birgitta Ohlsson

Riksdagsledamot (L)

Amineh Kakabaveh

Riksdagsledamot (V)

Per Westerberg

Förutvarande talman (M)

Robert Hannah

Riksdagsledamot (L)

Marco Venegas

Riksdagsledamot (MP)

Carina Ohlsson

Riksdagsledamot (S)

Annika Lillemets

Riksdagsledamot (MP)

Maria Abrahamsson

Riksdagsledamot (M)

Solveig Zander

Riksdagsledamot (C)

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)

Caroline Szyber

Riksdagsledamot (KD)