Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stockholmshem tränger sig före i vårdkön

Stockholmshem kräver att de anställda får träffa specialistläkare inom fem dagar, men tillägger att två dagar är mer önskvärt, skriver John Lapidus.
Foto: SHUTTERSTOCK
John Lapidus är forskare vid Göteborgs universitet.
Foto: PRIVAT

Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vård ska bedrivas efter behov och på lika villkor. Varför ska just kommunägda Stockholmshems anställda ha förtur till kliniker där andra väntar på sin tur? 

Ta ert samhällsansvar och avbryt upphandlingen, skriver forskaren John Lapidus.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Stockholmshem är ett kommunägt bostadsbolag med 340 anställda och 55 000 hyresgäster i huvudstaden. I styrelsen finns representanter för riksdagspartier och fackförbund. På sin hemsida säger sig bolaget eftersträva minskad bostadsbrist, minskad segregation, social hållbarhet och klimatneutralt byggande. 

De anställda på Stockholmshem skulle väl aldrig smita före i bostadskön. Det torde strida mot såväl värdegrund som historia hos ett företag som ”I över 80 år har skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna”.

Eller? Det visar sig nu att de anställda på Stockholmshem inte har några större problem med att gå före i köer. 

Kräver tillgång till privata sjukhus

Enligt kravspecifikationen i en pågående upphandling kräver nämligen bolaget att de anställda får tillgång till ”ett nationellt nätverk av privata sjukhus”, en särskild ”sjukvårdsrådgivning bemannad med legitimerade sjuksköterskor” och en särskild ”vårdplanering bemannad av legitimerade sjuksköterskor”.   

Vidare kräver Stockholmshem att de anställda får träffa specialistläkare inom fem dagar, men tillägger att två dagar är mer önskvärt. Stockholmshem vill även att anställdas make/maka, och även deras barn, ska gå före alla andra i vårdkön. 

Operationer och psykologbehandling

Enligt kravspecifikationen ska den privata sjukvårdsförsäkringen även innefatta operation och sjukhusvård, second opinion, eftervård efter operation, medicinsk rehabilitering, hjälpmedel, sjukgymnast, naprapat, kiropraktiker, logoped, dietist samt behandling hos psykolog eller psykoterapeut. 

När jag avslöjade att den offentliga vårdens egna vårdgranskare, LÖF, skulle teckna försäkringar så hade man den goda smaken att avbryta processen.

Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vård ska bedrivas efter behov och på lika villkor. Så varför ska just Stockholmshems anställda ha förtur till kliniker där andra väntar på sin tur? 

Vad anser vänsterpartisten i styrelsen?

För det är så det är: de privata vårdgivarna skapar två köer till sina kliniker, en snabbkö för den fina medelklassen och en långsam kö för alla andra. Gradvis sätts Hälso- och sjukvårdslagen ur spel. Gradvis raseras hela den gemensamma välfärdsmodell som Sverige var så känt för. 

Vad anser Stockholmshems styrelseledamöter om att de anställda ska ha förtur till vården? Vad säger till exempel Vänsterpartiets Arvand Mirsafian, Miljöpartiets Sara Pettigrew och Socialdemokraternas Karin Gustafsson (vice ordförande) och Jimmy Lindgren? Och vad tycker LO:s representant Börje L Eriksson och TCO:s representant Kristin Selander?

Känslig fråga för TCO

Alla dessa ledamöter bör rimligen, i likhet med sina partier och fackförbund, vara motståndare till den pågående upphandlingen av privata sjukvårdsförsäkringar. Enda undantag är kanske TCO:s representant. Allt fler TCO-förbund erbjuder, i öppet trots mot Hälso- och sjukvårdslagens principer, privata sjukvårdsförsäkringar till sina medlemmar. Frågan är känslig för TCO. Dess ledning vägrar konsekvent, och fegt, att svara på frågor om varför man sanktionerar denna lagstridiga utveckling.

Stockholmshem är långtifrån det enda kommunägda bolag som struntar i Hälso- och sjukvårdslagen. Häromåret skrev jag om Skellefteå Kraft som tecknat försäkring åt alla medarbetare utom de som är sjuka.  

Ta ert samhällsansvar

Men vissa aktörer tar faktiskt sitt förnuft till fånga. När jag avslöjade att den offentliga vårdens egna vårdgranskare, LÖF, skulle teckna försäkringar så hade man den goda smaken att avbryta upphandlingsprocessen.

”Vi har tagit ett policybeslut att vi inte ska erbjuda den typen av försäkringslösningar för våra anställda”, sa Jerker Swanstein, styrelseordförande, till Dagens Medicin.

Jag förutsätter att Stockholmshem agerar på samma sätt. Ta ert samhällsansvar och avbryt genast upphandlingen.


Av John Lapidus

Forskare ekonomisk historia

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet