Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stockholms nya motorväg bryter mot klimatlagen

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen.
Foto: Pressbild
David Kihlberg, chef för klimat- och juridikavdelningen, Naturskyddsföreningen.
Foto: Pressbild
Josia Hort, miljöjurist, Naturskyddsföreningen.
Foto: Pressbild
Rebecca Nordenstam, miljöjurist, Naturskyddsföreningen.
Foto: Pressbild
Ekodukt vid Trafikplats Flottsbro.
Foto: Pressbild / Trafikverket

Att mitt i klimatkrisen fatta beslut om att bygga nya motorvägar som leder till ökad trafik och utsläpp är orimligt. 

Därför lämnar Naturskyddsföreningen i dag in sin överklagan av bygget av Tvärförbindelse Södertörn, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den drygt 20 kilometer långa motorvägen i södra Stockholm bryter mot klimatlagen, klimatmålen och miljöbalken. För att visa att Sveriges klimatmål tas på allvar bör regeringen stoppa motorvägen och ställa om planeringen för infrastruktur. 

Världen står inför en klimatkris. Vid klimattoppmötet COP27 i Egypten i november inledde FN:s generalsekreterare António Guterres med orden:

”Vi är på väg mot ett klimathelvete med foten på gaspedalen. Mänskligheten har ett val: samarbeta eller gå under.” 

Stort ansvar

Under och efter mötet stod det tydligt att världens allra rikaste länder, inklusive Sverige, har ett stort ansvar att minska sina nationella utsläpp och hjälpa låginkomstländer att göra detsamma. 

Sverige har omsatt sin del av klimatansvaret till nationella klimatmål beslutade av riksdagen och en klimatlag som tydliggör regeringens ansvar att styra mot klimatmålen. Men det finns en tydlig dissonans mellan målsättningarna och den förda klimatpolitiken. Trots att det står utom allt rimligt tvivel att utsläppen behöver minska i snabb takt fattas det beslut som leder till ökade utsläpp.  

För att minska trafikens klimatpåverkan och hjälpa Sverige att nå klimatmålen krävs kraftfulla åtgärder. Lösningen är inte att bygga nya motorvägar som ökar trafiken och utsläppen mitt under en klimatkris.

Ett konkret exempel är Trafikverkets färska beslut att bygga en ny stor motortrafikled på drygt 20 kilometer i södra Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn. Trafikverket skriver själva i sin miljökonsekvensbeskrivning att ”motortrafikleden inte [kommer] kunna bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Planförslaget motverkar även det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045”. 

Själva essensen av problematiken med Tvärförbindelse Södertörn beskrivs alltså tydligt i Trafikverkets egen beskrivning av vad motortrafikleden leder till. Men eftersom Trafikverkets arbete i första hand styrs av prognoser för ökad vägtrafik och inte av klimatmålen, kan de landa i att motortrafikleden trots allt bör byggas. 

Naturskyddsföreningen anser att infrastrukturplaneringen ska utgå från klimatmålen. Det har även Klimatpolitiska rådet föreslagit, som utvärderar och ger rekommendationer till regeringens klimatpolitik. 

Därför överklagar vi

Det är dock regeringen, och inte Trafikverket, som har det yttersta ansvaret för Sveriges infrastruktur. Klimatlagen tydliggör regeringens ansvar att fatta de beslut som krävs för att uppnå riksdagens beslutade klimatmål, som i sin tur bottnar i den globala överenskommelse som slutits genom Parisavtalet. 

Därför överklagar Naturskyddsföreningen i dag Trafikverkets beslut till just regeringen. 

I överklagan hänvisar Naturskyddsföreningen till att bygget bryter mot klimatlagen, klimatmålen och miljöbalkens övergripande mål om en hållbar utveckling. Vi räknar med att regeringen stoppar motorvägsplanerna. Vi räknar även med att regeringen går vidare med Klimaträttsutredningens förslag att ställa om Trafikverkets planering, så att Sveriges gemensamma transportsystem kan bli en del av lösningen på klimatkrisen i stället för att vara en stor del av problemet. 

Tredjedel av utsläppen

Trafiken står för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. För att minska trafikens klimatpåverkan och hjälpa Sverige att nå klimatmålen krävs kraftfulla åtgärder. Lösningen är inte att bygga nya motorvägar som ökar trafiken och utsläppen mitt under en klimatkris. 

Det är regeringens skyldighet att göra sitt yttersta för att Sveriges utsläpp ska minska i närtid. Att bygga nya motorvägar bryter mot klimatlagen, miljöbalken och klimatmålen som grundar sig i Parisavtalet. Därför har regeringen ett ansvar att godkänna Naturskyddsföreningens överklagan och stoppa bygget av Tvärförbindelse Södertörn.  


Av Karin Lexén

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen 

David Kihlberg

chef för klimat- och juridikavdelningen, Naturskyddsföreningen 

Josia Hort

miljöjurist, Naturskyddsföreningen 

Rebecca Nordenstam

miljöjurist, Naturskyddsföreningen 

Klädbytardag inleder ”Miljövänliga veckan”

Ur arkivet: Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, ger sina bästa tips för att shoppa mer hållbart.