Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stockholm måste bidra med landbaserad vindkraft

Klimatet känner inga kommungränser, utan kräver samarbete där Region Stockholm bör ta en samordnande roll i syfte att kraftigt öka vår egen energiproduktion, skriver debattörerna.
Foto: ROBERT HENRIKSSON/ TT
Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge med ansvar för klimat och miljö.
Foto: Henrik Juhlin
Emma Wiesner (C), EU-parlamentariker.
Foto: Fredrik Wennerlund/STELLA PICTURES

Det kan inte vara så att glesbygden i Sverige ska ta allt ansvar. Centerpartiet vill öka Stockholmsregionens egen energiproduktion och bygga en vindkraftspark i Huddinge, skriver kommunalrådet Christian Ottosson och EU-parlamentarikern Emma Wiesner.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den senaste tiden har präglats av kriser för såväl Stockholmsregionen som för hela landet. De höga elpriserna och Rysslands krig mot Ukraina gör att vi behöver öka våra ansträngningar för att producera mer säker och fossilfri energi lokalt. 

Redan i dag är elförsörjningen i Stockholmsregionen ansträngd och inom en snar framtid kommer vi att lida av en allvarlig effektbrist om inget görs. En elektrifierad fordonsflotta, en energikrävande industri och en ökad elanvändning i stort hos konsumenterna göra att pressen ökar på Stockholmsregionen för att kunna bibehålla konkurrenskraften.

Förlorade arbetstillfällen

Energikrisläget kan resultera i stora intäktsbortfall för Stockholmsregionen i form av förlorade arbetstillfällen och uteblivet eller pausat bostadsbyggande, vilket i sin tur påverkar tillväxten negativt och bromsar den gröna omställningen.

Centerpartiet tar ansvar för att säkra tillgången till fossilfri och säker el. Vi behöver ett mer flexibelt elsystem som klarar av att lägga grunden för ett Stockholm, som ska fortsätta vara den mest hållbara och innovativa huvudstadsregionen i Europa.

Beroendet av rysk gas i EU är problematiskt på många sätt. Vi måste göra allt vi kan för att komma ifrån att EU just nu bidrar till att finansiera Rysslands krig i Ukraina – där en ökad fossilfri energiproduktion i Sverige är en av pusselbitarna. 

En högt belägen del av Stockholms län återfinns i Huddinge, där vindförhållandena är goda.

Den regionala samordningen i huvudstadsregionen behöver utvecklas i dessa frågor. Region Stockholm, länsstyrelsen och Storsthlm är tre centrala aktörer, som dock alla styrs på olika sätt. Utifrån målet att kraftsamla i regionen och samla aktörer – inte minst kommunerna – är det inte effektivt att samordningen inom klimat- och energifrågor är så splittrad. 

Väldigt långt från självförsörjande

Av Stockholmsregionens totala elanvändning på drygt 21,1 TWh är i dag endast ca 2,2 TWh producerad inom regionen och då främst genom kraftvärme (drygt 2 TWh). Det vill vi i Centerpartiet ändra på genom att driva på för fler förnybara energiprojekt i Stockholmsregionen. Det kan inte vara så att glesbygden i Sverige ska ta allt ansvar för de förnybara energiinvesteringarna.

För att detta ska bli verklighet krävs politiskt mod att använda goda vindlägen, även på land. Denna typ av lägen behöver utredas, även om det inte är populärt hos alla lokalpolitiker. Centerpartiet tar gärna ledningen i det här arbetet, i syfte att komplettera de vindkraftparker som i dag finns i andra delar av landet.

De som påstår att svaren i den gröna omställningen finns i gårdagens lösningar har fel. De över 20 nationella färdplanerna visar tydligt att landets industrier inte vill backa in i framtiden. Fossilfri och säker el behöver vara vår högsta prioritet för hela huvudstadsregionen.

Vindkraft i Huddinge kommun

Centerpartiet vill:

1. Öka Stockholmsregionens egen energiproduktion. Med en långsiktig ambition att regionen ska vara självförsörjande på el. Klimatet känner inga kommungränser, utan kräver samarbete där Region Stockholm bör ta en samordnande roll i syfte att kraftigt öka vår egen energiproduktion. Dagens självförsörjningsgrad på cirka tio procent är alldeles för låg.

2. Stärka klimat- och energisamordningen i Stockholm. Det är inte ändamålsenligt att samordningen spretar som den gör i dag. För att kunna växla upp klimat- och energiarbetet gentemot kommunerna kan Region Stockholm överta ansvaret för Energikontoret från Storsthlm. Med tätare samverkan kommer fler Stockholmskommuner att kunna driva på för klimatneutrala stadsdelar, genom att sluta gapet mellan regionplanering och nya lokala energipilotprojekt samt att öka energisatsningarnas tillgänglighet för företagen.

Så här kan den tänkta vindkraftsparken i Huddinges skogar komma att se ut.
Illustration: Henrik Juhlin

3. Ny landbaserad vindkraftpark i Huddinge. En högt belägen del av Stockholms län återfinns i Huddinge, där vindförhållandena är goda. Centerpartiet presenterar nu ett nytt förslag på en vindkraftpark med potential för åtminstone 300 GWh årligen. Det motsvarar den hushållsel som behövs för fler än alla kommunens hushåll. Platsen är väl vald utifrån höjdläge och redan störande verksamheter i form av till exempel bergkross.


Av Emma Wiesner (C)

Europaparlamentariker och ledamot i Centerpartiet i Region Stockholms miljöarbetsgrupp

Christian Ottosson (C)

Kommunalråd i Huddinge med ansvar för klimat och miljö

Över 3 000 protestunderskrifter i kommun med 7 000 invånare