Stenkastande unga måste kunna straffas

Roger Haddad (L).
Foto: Liberalerna.
Foto: Jörgen Hildebrandt

Flera av de som ägnar sig åt stenkastning, hot och våld mot polis och ambulans är ungdomar. Vi föreslår nu en alternativ ungdomstjänst för de som inte kan straffas på grund av sin ålder, skriver Roger Haddad (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Återigen drabbas en polisbil för skadegörelse där poliser i tjänst också får stenar kastade på sig.

Det är ett problem att detta återkommer. Om inte samhället reagerar tydligt kommer detta fortsätta. 

Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp föreslår att kommunallagen skärps så att uppdraget att lokalt arbeta brottsförebyggande tydliggörs. Vi har tidigare sett hur flertalet kommuner saknat ett systematiskt arbete mot radikalisering och extremismen trots att flera personer från rest till Irak och Syrien från svenska kommunerna för att begå terrorhandlingar.

Kommunen har stora möjligheter att verka förebyggande genom skolan och socialtjänsten – men inte minst genom sina bostadsbolag i stadsdelarna och i dialogen med föreningslivet. Till detta måste tryggheten och säkerheten garanteras från statens sida, ytterst genom svensk polis.

Liberalerna vill därför öka antalet poliser, vi vill skärpa straffet för den som inte bara angriper poliser och ambulanspersonal- utan också ägnar sig åt sabotage av blåljusbilar. 

Polisen och de samhällsviktiga funktionerna måste kunna åka in vid akuta situationer - men även påbörja arbetet med att etablera sig permanent i flera av de mest utsatta stadsdelarna.


LÄS MER: Låt föräldrarna betala för vandaliseringen


Vi kräver att områdespoliserna tillsätts. Detta har kraftigt fördröjts varför vi vill att inrikesminister Anders Ygeman tar sitt politiska ansvar och ser till att riksdagens beslut genomförs.

Flera av de som ägnar sig åt stenkastning, hot, våld och skadegörelser mot polis och ambulans är ungdomar. Narkotika är ofta en förklaring till den kriminalitet som förekommer och det är viktigt att polisen kan störa ut den omfattande försäljning som förekommer.

Även vapenhandel, uppgörelser och skjutningar utgör inslag i den allt grövre kriminella miljön som varje dag utmanar vårt rättssystem. Vi föreslår en alternativ ungdomstjänst för de som inte kan straffas och sättas i fängelse på grund av sin ålder. Alla brott måste utredas, exempelvis ska en 14-åring som ägnar sig åt att hota och våldföra sig på ambulanspersonal kunna få så kallad alternativ ungdomstjänst där socialtjänsten ska kunna ålägga personen att delta i en insats/verksamhet. Det blir ett sätt att få bort de från den kriminella miljön - men inte minst visa på en tidig konsekvens från samhällets sida.


LÄS MER: Dags att vi rensar bort de kriminella gängen


När det gäller straffrabatten för unga vuxna mellan 18-20 år har Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp förslag att den vid återfall sänks eller helt tas bort. Den generella straffrabatten för ungdomar över 18 år tar inte hänsyn till att vissa har återfallit i brott upprepade gånger. Att då ge automatisk straffrabatt med hänsyn till den unges ålder är helt fel signal.

Liberalerna lyfte flera förslag för trygghet i de utsatta områdena i den särskilda debatt vi nyligen begärde i riksdagen. Från regeringen medverkade samordningsminister Ibrahim Baylan.

Det oroväckande var att inga svar kunde lämnas kring vårt förslag om straffrabatt, ungdomstjänst eller om fler poliser. Inte heller kunde Baylan redovisa för de samtal som regeringen säger sig ha fört med blåljusverksamheterna. Inte ett enda förslag kunde regeringen återkoppla från de samtalen. Regeringen saknar konkreta åtgärder mot en av de största utanförskapsutmaningarna som vi ser just nu.

Att säkerställa lag och ordning måste prioriteras – både förebyggande men inte minst att komma åt de som ägnar sig åt att förstöra, hota och våldföra sig mot blåljusverksamheter men även mot andra. 

Polisens rapport över de utsatta områdena kräver politiska åtgärder, inte bara en ny titel på en minister.


Roger Haddad (L)

Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson