Stenevi går helt vilse i migrationsfrågan

Märta Stenevis argumentation imponerar inte, menar Evin Badrniya.
Foto: JESSICA GOW/TT
Evin Badrniya är förste vice förbundsordförande i KDU.

Märta Stenevis argumentation är både naiv och felaktig. Miljöpartiets nya språkrör borde vakna upp och ta del av migrationens verklighet, skriver KDU:s Evin Badrniya.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Märta Stenevi frågades nyligen ut i ”30 minuter” med Anders Holmberg i SVT. Av naturliga skäl dök frågan om migration och integration upp. Uppseendeväckande nog sade hon att hon tror Sverige fortsatt kan ta emot fler. Hon sa dessutom att det inte handlar om antalet människor, utan hur vi hanterar situationen kring de människor som kommer hit.

Det är en konstig argumentation, helt utan förankring i verkligheten. Det är ingen tvekan om att volymer har en stor betydelse för Sveriges integrationsförmåga. Att förneka det är att förneka verkligheten.

Materiella faktorer kan inte ignoreras

Låt oss se till fakta: I dag säger polisen att det finns runt 60 utsatta områden. Hela 212 av 290 kommuner har bostadsbrist, alltså 73 procent. Ser man till utrikes föddas arbetslöshet uppgår den till 18,8 procent. Hela 20 procent av utrikes födda som fötts utanför Europa lever i trångboddhet. Vi har dessutom brist på lärare och vårdpersonal på flera håll. Hela 72 procent av svenskarna tycker integrationen fungerar ganska eller mycket dåligt. 

Ska vi ge alla som redan är här en god integration, krävs en kraftsamling. I det läget är det oklokt att utöka antalet som ska ta del av resurserna.

Stenevi glömmer att integrationens förmåga naturligtvis också hänger på materiella faktorer. Hur ska vi utbilda folk när vi har lärarbrist? Hur ska folk komma in i samhället när bostadsbrist råder? Hur ska folk hitta arbete när hela 18,8 procent av invandrare som redan är här saknar jobb? Hur ska folk jobba med otillräckliga språkkunskaper? Hur ska de få nödvändig vård med stor vårdplatsbrist? Hur kommer ökat mottagande rimma med integrationsinsatser när vi redan fortsatt inte har hanterat integrationen för folk som varit här i flera år?

Volymer spelar roll

Stenevis argumentation är både naiv och felaktig. Möjligheten att integreras hänger inte bara på politikernas vilja. Den hänger också självklart på många materiella faktorer och verkligheten. Det faktum att volymer blir av relevans för detta följer av enkel logik och grundläggande matematik.

Vi i KDU inser att Stenevis talespunkter inte är lösningen. Först och främst måste migrationspolitiken framgent vara så restriktiv som möjligt. Det huvudsakliga är att integrera de som redan är här. Det är inte på något sätt humant att fortsätta ta emot många när det är sådana enorma skillnader mellan infödda och utrikesfödda. 

För det andra behövs satsningar på utbildning, särskilt språklig sådan. Goda språkkunskaper är A och O. Vi behöver även en mer ambitiös arbetsmarknadspolitik som kan få fler i arbete. Vi behöver skärpta krav och bättre harmonisering med våra nordiska grannländer för att kvalificera sig till medborgarskap. 

Resurserna är inte oändliga

Vi måste också minnas att integration inte bara skapas av jobb och språk. Folk ska också kunna komma in i den svenska samhällsgemenskapen. För detta ändamål krävs tydlighet från samhället, men även mindre tolerans för handlingar som visar bristande respekt för jämställdhet, alla människors lika värde och vår öppna demokrati.

För dessa ändamål är det även logiskt att minskade volymer är en nyckel för att uppnå detta. Samhällets materiella resurser är inte oändliga. Ska vi ge alla som redan är här en god integration, krävs en kraftsamling. I det läget är det oklokt att utöka antalet som ska ta del av resurserna.

Vi i KDU väljer till skillnad från MP att betrakta verkligheten som den är. Vi sätter Sverige och integrationens bästa före naiva talepunkter. Vi inser att frågan är för viktig för att prata bort. Vakna upp, Märta Stenevi.


Av Evin Badrniya

Förste vice förbundsordförande KDU