Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Statlig skola bäst för både lärare och elever

"Vi måste våga erkänna att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande."
Foto: Shutterstock

Vi måste våga erkänna att kommunaliseringen av skolan är ett  misslyckande. Det bästa sättet är att staten tar fullt ansvar för vår  skola, skriver Alf Svensson och Anders Almgren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi möttes på samma skola och 35 år senare möts vi igen. Då som lärare och elev. Nu som europapolitiker och lärare. Gemensamt för oss båda är oron över svensk skola.

I snart 25 år har skolan förvaltats av i huvudsak kommunala huvudmän. Vi minns då skolan var statlig. Den var på intet sätt optimal då, men den har under kommunalt huvudmannaskap förändrats till det sämre. Likvärdigheten har minskat i samma takt som lärarnas frihet och ansvar tagits ifrån dem. Skolan är inte i samma utsträckning kompensatorisk. Det är i dag viktigare var man bor eller vilka föräldrar man har, än det var tidigare.

Lärarnas löner har blivit än sämre och arbetsmiljön för såväl lärare som elever oroar. De mest lämpade väljer i hög grad inte längre läraryrket. Vi står inför ett enormt framtida samhällsproblem när vi får en akut lärarbrist. En av de viktigaste frågorna som måste lösas är den brist på tillit som finns mellan många av skolans huvudmän och svensk lärarkår. Lärarna ser allt för ofta för många kommuner som inte kan eller inte vill satsa på skolan. De lämnas att ensamma stå till svars för skolans tillkortakommanden.

Regeringar och riksdag tillför år efter år riktade anslag till områden som är eftersatta. Persson-pengar, Wärnersson-pengar, lärarlyft, karriärreformer och så vidare. Vi har KD att tacka för att regeringen tillfört ökat anslag för att förstärka elevhälsan i landets skolor. Dessvärre vittnar många inom elevhälsan om att förstärkningen inte syns ute i verksamheten. Så blir det för det mesta med riktade anslag överhuvudtaget. Ett inte ovanligt sätt att hantera kommuners budget är att hålla nere ordinarie anslag när extra anslag är aviserade. Många av vallöftena om statligt riktade pengar till skolan, riskerar därför att bli ord utan större verkan.

Ungdomsförbundet KDU har förstått problemen och förordar en statlig skola. Som lärare sätter man gärna tilltro till ungdomen. Av barn och elever får man oftast höra sanningen. Det är bra att ungdomar med egen erfarenhet av skolan och utan gamla synder att behöva stå upp för, vill förändra det som är fel.

För eleverna är det nu ett skollotteri där valet av kommun avgör hur man ska lyckas i resten av livet. Det är inte bra ens för de som vinner en bra skolgång. Vi måste våga erkänna att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Vi måste kunna göra en gemensam skolsatsning över hela landet. Vi måste vilja återupprätta skolan som en samhälls-bärare. Det bästa sättet är att staten tar det fulla ansvaret för vår skola och därmed ger lärarna frihet och ansvar. Med denna tillit kommer vi att kunna skapa en skola för alla. Anders almgren Alf Svensson

Anders Almgren är legitimerad lärare och förste vice förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Alf Svensson var partiledare för Krist- demokraterna 1973-2004, f.d europaparlamentariker och adjunkt gymnasielärare.