Statens stora svek hotar naturskogarna

Den starka opinionen för bevarandet av de sista naturskogarna visar att allmänintresset är stort. Gör nyckelbiotopsinventering obligatoriskt vid avverkning, skriver debattörerna.
Foto: Bengt Ekman/TT
Emma Virke, författare och konstnär.
Foto: Snezana Vucetic Bohm
Jonas Nordenström, Skogsgruppen i Sorsele.
Ylva Karlsson, barnboksförfattare.
Foto: Kajsa Göransson
Mats Söderlund är poet och författare till klimattrilogin "Ättlingarna".
Foto: Göran Segeholm

Skogsstyrelsens ledningsgrupp trotsar både kunskapen om det allvarliga läget för den biologiska mångfalden i skogen, och sitt uppdrag som myndighet. 

Förslaget om nyckelbiotoper förefaller vara ett beställningsjobb från industrin, skriver en rad debattörer.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Trots massiv kritik från naturvården har Skogsstyrelsen nyligen beslutat att nyckelbiotoper, det vill säga skogar med höga naturvärden, inte längre ska registreras vid anmälan om avverkning. Myndigheten verkar därmed fortsätta sin avveckling av miljömålet, som enligt direktiven ska vara helt jämställt med produktionsmålet.

Vems ärenden går Skogsstyrelsen?

Som forskare, författare, konstnärer och inte minst natur- och friluftsälskande medborgare ställer vi oss frågan vems ärenden Skogsstyrelsen egentligen går. Endast 6 procent av Sveriges produktiva skogsmark är formellt skyddad.  Enligt Sveriges miljömål ska 17 procent av landytan ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020. 

Att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar är lika oseriöst som oansvarigt och kontraproduktivt men framstår vid närmare betraktelse som en medveten strategi. 

I P1 Kalibers granskning ”Striden om skogen” framgår att tusentals nyckelbiotoper avregistrerats av skogsbolagen. Skogsstyrelsens reaktion på programmet var kompakt tystnad, vilket är mycket anmärkningsvärt med tanke på myndighetens ansvar. Notera att även Sveaskog, under den tid då Skogsstyrelsens generaldirektör var skogschef där, i smyg avregistrerade tusentals hektar nyckelbiotoper. 

Ännu mer skog ska kunna huggas

Skogsstyrelsen inför samtidigt nya krav på nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Ett fabrikat med det uppenbara syftet att ännu mer skog med höga naturvärden ska kunna huggas utan påföljd. Vid framtagande av metoden användes inte myndighetens spetskompetens. 

Skogsstyrelsens kompetenta naturvårdsexperter skriver i ett brev till styrelsen (2018): ”Att inte ta tillvara på kunskaper och erfarenheter av de personer som under lång tid jobbat intensivt och seriöst med att ta fram underlag och utveckla den nya inventeringen, är ett hån mot den samlade kompetensen som finns på Skogsstyrelsen”. 

Beställningsjobb från industrin

Sammantaget framträder alltså bilden av en kunskapsresistent ledningsgrupp som trotsar både kunskapen om det allvarliga läget för den biologiska mångfalden i skogen, och sitt uppdrag som myndighet. Miljömålet ska vara jämställt med produktionsmålet men manipuleras medvetet bort gång på gång. Skogsstyrelsens förslag förefaller vara ett beställningsjobb från industrin. Någon annan förklaring är svår att hitta. Även Skogsstyrelsens egna underlagsrapporter motsäger ju förslaget.

I stället för att nå miljömålet ”Levande skogar” har Sverige enligt Skogsstyrelsens egna siffror avverkat 55 000 hektar nyckelbiotoper de senaste 20 åren. Det är mer än Sveriges största skogliga nationalpark Muddus. 

Den starka opinionen för bevarandet av de sista naturskogarna visar att allmänintresset är stort. Vi vill att nyckelbiotopsinventeringar blir obligatoriska vid alla avverkningsanmälningar i hela landet, så att Skogsstyrelsen i framtiden kan fullfölja hela sitt uppdrag på ett korrekt sätt.


Av Jonas Nordenström

Skogsgruppen i Sorsele

Erland Lindblad

Biolog, Skogsgruppen i Sorsele

Per Darell

Biolog

Nils Hedberg 

Forskare, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Johan Marand

Systemutvecklare, skogsgrupp.se 

Thomas Tidholm

Författare

Ylva Karlsson

Barnboksförfattare

Nina Ivarsson

Författare

Marie Metso

Novellförfattare och poet

Linda Spjut

Konstnär och kompositör

Mats Söderlund

Poet och författare till klimattrilogin ”Ättlingarna”

Emma Virke

Författare och konstnär

Pebbles Karlsson Ambrose

Författare