Staten kan inte garantera kvinnors säkerhet längre

Det är inte rimligt att en våldtäktsman som huvudregel släpps efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet, skriver Tomas Tobé. Bild från Malmö efter misstänkt överfallsvåldtäkt.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Tomas Tobé är rättspolitisk talesperson för Moderaterna.
Foto: JENS CHRISTIAN

Åtgärder för att stoppa de skenande sexualbrotten skulle stå högt upp på en moderatledd regerings dagordning.

Här är våra förslag för att stärka kvinnors trygghet, skriver partiets rättspolitiska talesperson Tomas Tobé.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | BROTT & STRAFF. Nya siffror från Brottsförebyggande rådet visar på en dramatisk ökning vad gäller kvinnors utsatthet för sexualbrott. Det är en utveckling som vi inte stillatigande kan låta fortgå. Sverige behöver en ny kriminalpolitisk inriktning som på allvar tar tag i de skenande sexualbrotten. En bred utsatthet för sexualbrott får aldrig normaliseras. Moderaterna har förslagen för att vända utvecklingen.

På några få år har andelen i befolkningen som uppger att de har utsatts för sexualbrott i Sverige skjutit i höjden. Andelen är nu 6,4 procent, att jämföra med 4,7 procent ifjol. Detta enligt Brottsförebyggandet rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning som publicerades häromdagen. Under år 2006 till 2012 låg nivån relativt stabilt kring 2 procent, men därefter skedde ett trendbrott och utsattheten steg dramatiskt. 


LÄS MER: Polisen Emil: Hur grov ska våldtäkten behöva vara för ett vettigt straff?


Dåliga siffror har blivit ännu värre

Kvinnor är betydligt mer utsatta för sexualbrott än män. I dag är det nära elva procent av kvinnor i åldern 16 till 84 år som uppger att de under det senaste året har utsatts för ett sexualbrott. För några år sedan beskrevs ökningen  som ”skrämmande” av Brås generaldirektör. Och nu har alltså siffrorna blivit ännu värre.

Ett sexualbrott är bland det värsta en människa kan råka ut för. Övergreppet kan ge emotionella sår som kanske aldrig läker.


LÄS MER: Jan Emanuel: Om män tillåts vara män får vi ett bättre samhälle


Den alarmerande ökningen av sexualbrotten borde därför ha resulterat i en rad konkreta åtgärder från politiken för flera år sedan. Åtgärder som ger brottsoffren upprättelse och som förhindrar att fler drabbas. Men så har inte skett.

Har man kommit till Sverige ska man ovillkorligen respektera den lagstiftning som gäller här. Fler sexualbrott bör därför leda till utvisning.

Grundläggande värden hotas i Sverige

Utvecklingen innebär i klartext att Sverige håller på att bli ett otryggare och mindre jämställt samhälle där kvinnors säkerhet inte kan garanteras av staten. Ett sämre samhälle där grundläggande värden hotas. 

Givet allvaret i Brås siffror har alla partier som tar jämställdhet och trygghet på allvar ett ansvar att agera. Att våldtäktsmän ska sitta i fängelse är det många politiker som säger sig tycka. Men tyvärr är det allt för få som verkligen presenterar förslag som skulle ge konkreta resultat. Nu är det dags att gå från ord till handling. 


LÄS MER: Ann Heberlein: Förklaringen till våldtäktskrisen är enkel


Moderaternas förslag

Straffen för våldtäkt behöver höjas. Moderaterna har i riksdagen drivit igenom ett krav på regeringen att ta fram ett lagförslag där det lägsta straffet för våldtäkt höjs från två till tre års fängelse. Det skulle vara en markering av hur allvarligt samhället ser på våldtäktsbrottet.

Att den som i dag döms för flera våldtäkter får ett kraftigt rabatterat straff är provocerande. Den här mängdrabatten gör att en våldtäktsman som har begått tre våldtäkter bara döms till det fulla straffet för ett av brotten. För de övriga två våldtäkterna döms han till halva respektive en tredjedel av straffet. Den här formen av mängdrabatt är ett hån mot brottsoffren. Därför vill vi moderater att den slopas.

Vi vill även förändra den villkorliga frigivningen. Det är inte rimligt att en våldtäktsman som huvudregel släpps efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet. Villkorlig frigivning ska endast kunna komma i fråga undantagsvis och vara helt utesluten vid återfall. 

Utvisning på grund av brott bör dessutom komma i fråga oftare än i dag. Har man kommit till Sverige ska man ovillkorligen respektera den lagstiftning som gäller här. Fler sexualbrott bör därför leda till utvisning.

Skärpta straff för sexualbrott är viktigt av många skäl, men vi måste också förbättra utredningarna och det förebyggande arbetet. Poliserna måste bli väsentligt fler för att inte sexualbrotten ska läggas på hög och det ska finnas specialiserade sexualbrottsgrupper i varje polisregion i landet. En synlig och närvarande polis kan dessutom förhindra att brott begås.

Åtgärder för att stoppa den alarmerande ökningen av sexualbrotten är en viktig prioritering som skulle stå högt upp på en moderatledd regerings dagordning. En sådan regering skulle göra det tydligt att brottsoffrens perspektiv alltid kommer i första hand – inte gärningsmännens.


Av Tomas Tobé 

Rättspolitisk talesperson (M)