Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Staten har ansvar för överskuldsättningen

Nej, verklighetens fattigdom stämmer sällan överens med den bild som ges i "Lyxfällan". De vanligaste orsakerna till skuldsättning är inte konsumtion utan oförutsedda händelser som sjukdom och arbetslöshet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Barn som drabbas av föräldrars skuldsättning måste uppmärksammas och deras grundläggande behov måste kunna tillgodoses.

Sin vana trogen slänger Vänsterpartiet kängor åt privata kreditgivare och snabblåneföretag. Snabblånen har under senare år varit en het politisk fråga och regeringen har utlovat en ny utredning om strängare regler, trots att ett nytt regelverk nyligen trädde i kraft. I stället för att lägga kraften där borde man se över statens roll i överskuldsättningen.

Under 2014 kom det in 56 000 obetalda snabblån till Kronofogden. Under samma period lämnade staten in närmare 1,5 miljon (!) skulder mot privatpersoner. Och staten kan vara en tuff borgenär: En obetald trängselavgift på 9 kronor blir till 509 kronor efter en tilläggsavgift och sedan till 1 109 kronor då den skickas till Kronofogden. Ska regeringen ha trovärdighet i sina höga krav på privata kreditgivare måste man städa framför egen dörr.

För att långsiktigt kunna motverka överskuldsättning måste vi också studera dess orsaker. Det är därför oroväckande att det i regeringens höstbudget, som röstades ned av riksdagen, fanns förslag om att anslagen till forskning kring överskuldsättning skulle skäras ned.

Det räcker inte med vackra ord och löften om strategier för hur andra ska agera. Staten måste också ta sitt ansvar.

Maria Malmer Stenergard

Riksdagsledamot (M) Finansutskottet och Civilutskottet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!