Staten gör just nu skogen värdelös

Tusentals oroliga skogsägare väntar på besked från regeringen, skriver Eskil Erlandsson och Helena Lindahl.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Landbygdsminister Sven-Erik Buchts tystnad i skogsfrågan är ohållbar, skriver debattörerna.
Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Eskil Erlandsson är landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet.
Foto: WIKTOR DABKOWSKI/ALL OVER PRESS
Helena Lindahl, C, är riksdagsledamot från Västerbotten.

Oron växer i landsbygden: Staten förbjuder markägare att avverka fjällnära skog – utan att betala en krona för besväret.

Centerpartiet kommer aldrig acceptera ett så djupt ingrepp i äganderätten, skriver Eskil Erlandsson och Helena Lindahl.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SKOGSBRUK. Lek med tanken att du köpt en lägenhet som du sparat till i många år. En dag knackar det på dörren. Där står en representant från staten, som förklarar att du inte får använda köket längre, eftersom det har ett högt kulturellt värde. Köket måste skyddas från slitage.

Just det vackra köket var en stor anledning till att du köpte lägenheten. Och givetvis måste du kunna använda köket. Så du begär ersättning för statens ingrepp i din bostad. Men då blir det blankt nej. Staten konfiskerar köket – utan att betala dig en krona för besväret.

Detta skulle förstås ingen gå med på. Det skulle ju innebära att lägenheten inte kan användas som det är tänkt. Dessutom blir lägenhet väldigt svår, för att inte säga omöjlig, att sälja.

Alla ersättningar stoppade efter Kammarkollegiets beslut

Ändå sker faktiskt detta, men för investeringar i form av skog. Markägare som köpt skog i närheten av fjällen förbjuds nämligen att bruka sin egen skog. Anledningen är att avverkningen kan strida mot intressen som är av betydelse för natur och kultur.

Tidigare har markägaren fått ersättning om staten säger nej till avverkning, men nu har staten stoppat alla ersättningar. Det är Kammarkollegiet som anser att ersättning inte bör utgå. Staten förbjuder alltså markägaren från att bruka sin egen skog – men vägrar betala för förlorad inkomst.

Familjer som placerat sina besparingar i skogen riskerar att bli ruinerade, när de varken kan bruka skogen eller få ersättning för att staten förbjuder avverkning. Att sälja skogen är förstås också svårt. Vem vill köpa skog som inte kan ge någon avkastning?

Frågan om fjällnära skog kan gå hela vägen till EU-domstolen

Flera rättsprocesser pågår nu, där enskilda skogsägare driver frågan om ersättning. Men det lär ta många år innan vi fått en vägledande dom. Förmodligen går det hela vägen till EU-domstolen.

Tills dess, och det kan handla om decennier, kommer stor osäkerhet råda bland skogsägare. De vågar inte investera, det blir svårt att lämna över till nästa generation och i värsta fall kan allt ändå sluta med att stora pengar helt går upp i rök.

Centerpartiet kommer aldrig acceptera ett så djupt ingrepp i äganderätten, som får stora konsekvenser för privatpersoner och småföretag runtom i landet. Givetvis ska känslig natur skyddas, det är vi de första att skriva under på, men då ska också ersättning utgå till ägaren. Annars är äganderätten satt ur spel och då har vi hamnat på en farlig kurs.

Det är märkligt att Socialdemokraterna inte inser skogens betydelse för jobben, inte minst på landsbygden. Tiotusentals personer är sysselsatta i skogsbruk, trävaruindustri och massa- och papperstillverkning.

Nu måste Bucht som ansvarig minister visa att han värnar skogsbruket i Sverige och berätta hur han ser på att staten i praktiken berövar människor den ersättning de enligt lag har rätt till.

Det är också märkligt Miljöpartiet inte inser skogens betydelse för klimatet. Med råvaror från skogen kan man framställa förnybara drivmedel, tillverka biobaserade produkter – allt ifrån mobilskal till medicinska proteser - och värma upp hus och industrier med bioeldade kraftvärmeverk.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste ge svar

Tyvärr är det här inte första gången skogsägarna i Sverige får se sig överkörda av den rödgröna regeringen. För drygt ett år sedan avslöjade tidningen Land Lantbruk att regeringen försökte gömma långtgående förändringar i skogspolitiken – i kulturdelen av budgeten (!). Då handlade det om att ge allmänheten rätt att överpröva beslut om till exempel avverkning, en regeländring som skulle kunna leda till många och långa rättsliga processer med väldigt negativa konsekvenser för skogsnäringen. 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har lagt locket på. Han vägrar kommentera det som sker. Det håller förstås inte. Nu måste Bucht som ansvarig minister visa att han värnar skogsbruket i Sverige och berätta hur han ser på att staten i praktiken berövar människor den ersättning de enligt lag har rätt till. Tusentals oroliga skogsägare väntar på besked från regeringen. 


Av Eskil Erlandsson (C)

Landsbygdspolitisk talesperson 

Helena Lindahl (C)

Riksdagsledamot från Västerbotten